LỜI CHA DẠY CÁC VIỆC CHO DÂN

Từ nay dân ta hãy cần

Nghe lời Thánh, Thần nước Việt Nam ta

Lễ nghi tâm đạo thật thà

Đừng lễ giả dối với là Thánh, Tiên

Đừng lễ giả dối Gia tiên

Sẽ bị ghi tội khổ phiền đắng cay

Sẽ bị hình phạt sau này

Vì tội lừa Phật, Thánh, Thần các Quan

Đừng ai đi lễ tiền, vàng

Đô la, bạc trắng ghi sang sớ trần

Dâng cúng Phật, Thánh với Thần

Đi cúng đền, đình, đi cúng nghĩa trang

Ghi sớ cúng bao mã vàng

Toàn đồ rác rưởi, cúng rồi vứt đi

Cúng vong gia đình được gì

Vong âm cũng chẳng cần chi mã vàng

Từ đây hãy bỏ hoàn toàn

Ai cố tình làm người ấy tội to

Đã mười hai năm dạy cho

Dân ta người hiểu người lo việc này

Từ nay dân hãy nghe ngay

Ai còn cúng mã, vàng nay âm phần

Cúng tiền âm phủ không cần

Quan sẽ ghi trần vì tội cúng điêu

Lễ nghi chẳng có bao nhiêu

Mã, vàng, tiền giấy lộn nhiều vứt đi

Dân nhớ đây Lệnh Thiên ghi

Cho dân học đạo tu đi đúng đường

Thánh Nước nhà dặn đủ đường

Để cho dân hiểu luân thường Luật Thiên

Cúng Thần có luật ghi nên

Thần nhận hãy cúng lễ Thiên, Thánh, Thần

Cúng mã, tiền, vàng không cần

Ai cúng phải tội ghi phần từ đây

Qua mười hai con giáp này

Từ năm lẻ một, đến đầy mười hai (2001;2012)

Mười hai con giáp không sai

Mười hai năm dạy bao bài cho dân

Để dân hiểu được Luật Thần

Làm theo Luật, Lệnh Thánh nhân nước nhà

Đường đạo của Thánh nước ta

Dạy cho dân hiểu Đạo nhà nước Nam

Đường đạo đúng Luật Thiên Đàng

Đền đáp công vàng người đã cho ta

Phúc phần sự nghiệp hào hoa

Từ Tổ Đất nước, Tổ nhà gia tiên

Cho ta Tổ quốc vững bền

Ta phải lễ thật đáp đền công lao

Xây đền di tích tự hào

Xây đền liệt sĩ thanh cao phụng thờ

Tôn tạo di tích xưa, giờ

Những người công lớn hãy thờ, hãy ghi

Cho ta lịch sử trường kỳ

Cho ta đất nước sử thi hào hùng

Hãy kính lễ thật dâng chung

Tiền thật, lễ thật, hãy cùng mời Thiên

Hãy tự viết sớ ghi tên

Kể cả lễ Thánh, Tổ tiên nhà mình

Đừng lễ điêu bạc vong linh

Vong sẽ oán trách gia đình, cháu, con

Lời Cha dạy thật vuông tròn

Cho dân nước Việt theo hồn Ông Cha

Ông Cha là Thánh nước nhà

Là Hồn Tông Tổ nước nhà Việt Nam

Là hồn Cách mạng vẻ vang

Là hồn được ngự Toà Vàng trường lưu

Dạy dân đền đáp những điều

Người thật, việc thật Thiên Triều chứng tâm

Dân không ai bị lỗi lầm

Đời đời con cháu lòng thầm biết ơn.

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình thờ Tâm Linh nước Việt.

Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương năm 2013

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *