CHA DẠY DÂN ĐỀN CÔNG ĐÁP NGHĨA

CHA DẠY DÂN

ĐỀN CÔNG ĐÁP NGHĨA

 

Hàng năm nhớ có một ngày

Đền ơn đáp nghĩa gọi ngày tri ân

Ngày Bác Hồ đã ban dân

Cho toàn đất nước đền ân nghĩa này

Ngày hai bảy, tháng bảy nay

Một ngày đáp nghĩa, một ngày đền ơn

Đời đời dân nước khói hương

Phụng thờ liệt sĩ bốn phương nước nhà

Một ngày nước dân tặng quà

Biếu quà liệt sĩ, biếu quà thương binh

Biếu quà gửi tới gia đình

Quà lễ liệt sĩ, gia đình lễ thay

Lễ đền đáp nghĩa công dầy

Gọi ngày lễ tạ dân nay đáp đền

Dân kính tạ ơn hương hồn

Đã vì dân tộc trường tồn hy sinh

Đã bảo vệ đất nước mình

Giành lại độc lập, hoà bình, tự do

Ơn người liệt sĩ đã cho

Hoà bình, thịnh vượng, ấm no, mạnh giầu

Tạ ơn liệt sĩ ghi câu

Đời đời, mãi mãi khắc sâu trong lòng

Tạ ơn thương binh cầu mong

Thương binh sức khoẻ an trong gia đình

Ông, Bà đã có công trình

Một thời đánh giặc quên mình vì dân

Mất đi xương máu trong thân

Bảo vệ Tổ quốc góp phần công lao

Giữ được Tổ quốc tự hào

Màu cờ, sắc áo đi vào niềm tin

Đời đời dân nước không quên

Nhớ công liệt sĩ, thương binh nước nhà

Hôm nay kính biếu chút quà

Tạ ơn người có công ra giúp đời

Chúc hồn chín suối đẹp tươi

Chúc thương binh khoẻ thân người an khang

Chúc gia đình thật hân hoan

Bài thơ Thánh nước Việt Nam tặng cầu

Đời đời nghĩa nặng tình sâu

Đáp đền công đức ghi sâu ơn người

Là dân ai cũng nhớ lời

Góp phần đền đáp công người hy sinh

Thờ hồn liệt sĩ quang vinh

Đời đời đền đáp ơn linh hồn người

Các gia đình có lòng đời

Tập trung dâng lễ kính mời hồn vong

Một ngày lễ lớn lo chung

Các tổ quy đạo ở cùng các nơi

Góp tiền sắm lễ kính mời

Về đền liệt sĩ tại nơi quê nhà

Lễ ở đình làng được ra

Hoặc lễ dâng tại nơi là nghĩa trang

Cơm cỗ mặn, chay lo toan

Gọi ngày đại giỗ việc làm cúng cơm

Tuỳ lòng dân ở địa phương

Chung, riêng đều được đáp đền công lao

Tạ hồn liệt sĩ tự hào

Đời đời, mãi mãi nêu cao tinh thần

Tạ hồn liệt sĩ vì dân

Cúng lễ liệt sĩ đền ân công người

Suối vàng liệt sĩ mỉm cười

Gia đình liệt sĩ đời đời yên tâm./.

* Tóm lại lời Cha dạy dân, đền ân đáp nghĩa, ngày thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm, mọi nhà nên có tấm lòng mình góp phần lo chung việc đền ơn đáp nghĩa với địa phương là việc thiết thực nhất không thể ai thiếu được. Ngoài ra các tổ quy đạo phải lo góp tâm vào làm lễ cơm cỗ cúng giỗ liệt sĩ tại nơi cơ sở địa phương mình, ai góp chung cũng được, tuỳ lòng nhiều hay ít, đâu có đền liệt sĩ cúng ở đền hoặc cúng ở đình làng mời liệt sĩ về chứng lễ hoặc cúng ở nghĩa trang đều được, cúng hương, hoa, trà, quả, bánh… không cúng mã vàng, tiền âm phủ.

Kính viết theo lời Thánh Cha đọc tại Đền Hoà Bình năm 2013.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *