LỜI CHA CẢNH BÁO CHO DÂN

LỜI CHA CẢNH BÁO CHO DÂN

 

  1. Từ nay dân hãy nghe Cha

Biết về Đạo nước Nam nhà từ đây

Thế kỷ hai mốt đổi thay (21)

Cho dân biết để từ đây tu trì

Rất nhiều bài Cha đọc ghi

Cho dân hiểu rõ việc thi hành cùng

Theo lời Thánh dạy dân chung

Luật Thiên, Lệnh Thánh đã cùng ban ra

Từ Đền Hòa Bình – Đền Cha

Từ phường Sao Đỏ thị xã Chí Linh

Tại tỉnh Hải Dương thực tình

Được ghi lời của Thiên Đình nước Nam

Lời Trời, lời Tổ Văn Lang

Lời Thánh nước Việt, Việt Nam nước nhà

Một người duy nhất nước ta

Được nghe, được viết lời Cha nước mình

Viết lời Phật, Thánh, Thần Linh

Nghe được, viết được chương trình việc Thiên

Cha ban một nơi đền riêng

Duy nhất có một mang tên Hòa Bình

Không có thứ hai thực tình

Riêng Đền Hòa Bình ghi Lệnh của Thiên

Không đâu được trùng tên đền

Không đâu có quyền, có Lệnh Thiên trao

Nhận lệnh, truyền lệnh Trời cao

Nhận Lệnh, Luật của Thiên Tào, Âm, Thiên

Chỉ một nơi được lệnh truyền

Dân phải nhớ rõ Đền Thiên Hòa Bình.

  1. Hiện nay bao đồng trá hình

Đồng tà giả Thánh, trá hình việc Thiên

Tự xưng bịa đặt dưới miền

Làm đồng cùng với Đoàn Thiên Hòa Bình

Lấy sách đi cúng linh tinh

Làm sai Luật Thánh nước mình đã ban

Sách không dạy những việc làm

Đồng tà hỗn láo to gan lộng hành

Hồn tà gian ác rõ rành

Đồng tà lộng hành phá bỏ bát hương

Bỏ ban thờ của trần dương

Làm ban thờ khác, bát hương khác thờ

Phí tiền của dân bấy giờ

Sao dân dại khờ nghe kẻ liên thiên

Đấy là tà ác nhập dương

Nhập người hỗn láo lo lường việc sai

Hồn tà vào bất cứ ai

Tà nó làm láo, làm sai hoàn toàn

Tà tranh công, loạn đạo làm

Tà nó phá Đạo nước Nam việc Thần

Tà gây sự khó cho dân

Để dân ta khó hiểu phần đúng, sai

Nay Cha chỉ dẫn trong bài

Một số người đã phạm sai việc Thần

Trong đầu có tà, lừa dân

Họ có tà thần hành đạo trá man

Vì lòng họ quá tham lam

Tham tiền, tham lộc, muốn làm việc to

Muốn được danh tiếng để cho

Mọi người biết đến để cho oai trần

Hưởng lộc tà để hại dân

Đồng tà đang bị sổ Thần ghi tên

Có người phô tô sách Thiên

Ghi tên mình đã viết nên sách Thần

Xóa tên sách Đền Hòa Bình

Ghi tên của mình, đem bán sách Thiên

Làm lại bìa sách đẹp hơn

Có ảnh của Bác, hoa sen in vào

Cha cấm làm lại vì sao

Phải để sách gốc đúng vào Luật Thiên

Không được lấy sách lo nên

Đi cúng rong để lấy tiền lừa dân

Sai với Luật, Lệnh Thánh, Thần

Dân đừng ai cần mời người cúng rong

Họ sẽ cúng sai, làm xằng

Đồng tà họ cúng phí cùng lễ dâng.

  1. Họ làm bát hương nói chung

Gia tiên các cụ không ưng, phí tiền

Đừng ai nghe thầy liên thiên

Cha không cho dưới trần miền một ai

Không cho đi cúng rông dài

Dân tự làm được không sai tý nào

Đồng Nhị – Hà Nội sai vào

Một số đồng khác phạm vào Luật Thiên

Từ nay dân hãy nhớ nên

Ai xưng đồng Thánh giúp nên việc Thần

Hãy gọi về đền hỏi cần

Xem tên người cúng đúng phần hay không

Đền có sổ đã ghi chung

Các đồng có họ tên cùng việc Thiên

Khác với đồng tà dưới miền

Đồng Thánh có luật, lệnh riêng khác người.

  1. Làm phải theo Luật, Lệnh Trời

Theo Lệnh, Luật Thánh dạy nơi Đền Thần

Không ai đi làm lừa dân

Làm theo Lệnh Thánh, Luật Thần Đền Cha

Riêng việc đám tang tại gia

Dân nhờ hướng dẫn hoặc là giúp riêng.

  1. Các việc lớn làm tại đền

Việc to, việc nhỏ giúp nên cho đời.

  1. Cha dẫn chứng một số người

Đồng tà đã phạm Luật Trời, Lệnh Cha

Làm sai phá Đạo nước nhà

Không ai phá được Đạo nhà nước Nam

Thế kỷ hai mươi giao ban (20)

Thế kỷ hai mốt Thánh làm việc Thiên (21)

Cho nước Việt Nam uy nghiêm

Có Thánh giáng hạ việc Thiên Đền Thần

Thánh trao một người dưới trần

Là Phạm Thị Xuyến được phần lo toan

Các việc to lớn nhất sang

Sàng đồng, lọc đạo việc làm của Thiên

Ai là đồng tà dưới miền

Về đền sẽ rõ ở trên đầu trần

Viết sách sai lời Thánh, Thần

Về đền trình sách có Thần báo ngay

Không ai giấu được điều này

Cha nhìn vào mắt biết ngay từng người.

  1. Duy nhất chỉ có một nơi

Đền Hòa Bình được có lời Tâm Linh

Soi cho gia đình thực tình

Ai có tà ác, yêu tinh ra vào

Không ai cãi được vì sao

Vì hồn tà đã chui vào đầu dân

Tà là hồn giặc dưới trần

Xưa sang cướp nước thành thần tà gian

Tà nội là ngụy quân sang

Tà ngoại là giặc chết sang còn hồn

Bấy nay hồn tà dạy dồn

Viết kinh, viết sách giả hồn ông cha

Giả hồn Phật, Thánh nước nhà

Nhưng lời hồn tà nòi những ngu xi

Giả danh Bác, Cha đọc ghi

Giả danh lời mẹ, giả thì Thánh, Quan

Viết lời luẩn quẩn rõ ràng

Đọc, nghe đã thấy tà gian giả Thần

Như Dương Thị Cần viết vần (Thái Nguyên)

Nói láo vô ngần, xúc phạm Thánh Cha

Cha dạy các đồng có tà

Từ đây về cửa Đền Cha Hòa Bình

Cha đã chỉ mặt tà tinh

Đừng về tức giận tự mình nói sai

Sẽ phạm tội với Thiên Đài

Bao đời sau sẽ khổ hoài vì gian

Gian tham, độc ác, làm càn

Nghe tà ở óc xui sang nói bừa

Viết lừa giả Bác dẫn đưa

Cho dân không hiểu, để lừa dân tin.

 

 

Tóm lại việc cha dạy dân:

 

Từ nay dân ta hãy nhớ các việc Thánh dạy, tự làm lấy theo sách số 2 đã hướng dẫn cụ thể, chi tiết từng việc làm. Việc làm lại cốt bát hương thờ, tự mình làm lấy không phải nhờ ai làm cho nhà mình, tự viết lấy cốt bát hương như trong sách đã ghi, không phải thay ban thờ, thay bát hương đã có.

– Nếu nhà ai muốn sắm lại to, đẹp hơn là tùy ý gia đình.

– Vừa qua một số người đồng tà ở các tỉnh trong nước đã lấy sách của Cha Đền Hòa Bình để đi cúng rong từ Bắc, Trung, Nam, đã lợi dụng lòng dân mộ đạo, đã làm sai với Luật của Thánh như bắt tà, giải nghiệp vong.

– Một số đồng tà lấy sách Đền Hòa Bình, đã xóa tên Đền, tên đồng, tự ghi tên của mình, địa chỉ gia đình mình vào sách của Đền. Việc ăn cắp bản quyền sách đi phô tô đem bán cho dân, cuối sách ghi họ tên người sưu tầm và người ấn tống sách, việc làm trên là sai, không đún og với Luật Thánh.

– Một số đồng tà lấy sách Đền Hòa Bình đi cúng cho dân, đã bắt dân phá bỏ ban thờ và bát hương đã có, đi mua bát hương sứ to, mới về làm lại cho dân, việc làm này là sai phạm, không đúng với Luật Đạo Thánh trong sách.

 

 

Kính viết theo lời Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Ngày 16/7/Quý Tỵ (2013), Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *