KÍNH SỚ XIN QUAN TẠ MỘ PHÁT

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ XIN QUAN TẠ MỘ PHÁT

Kính trình Đức Cha Trời

Kính trình tạ Đức Mẫu Địa

Kính trình tạ Đức Quan Thần Linh đất nước

Kính trình tạ Đức các Quan Thần Linh đất mộ

Xứ đồng …. xã… huyện… tỉnh hay thành phố…

Kính xin tạ Đức Quan Thần

Thần Linh đất nước, Thần Linh đất mồ

Xin tạ các Quan xưa giờ

Xứ nơi nghĩa địa xin nhờ các Quan

Xin độ mộ phát an nhàn

Cầu mộ phát được an khang phần hồn

Xin cầu trên độ, hộ hồn

Vong âm mát mẻ trường tồn dài lâu

Gia đình xin kính tạ cầu

Xin trên độ, hộ một màu cho vong

Cầu độ gia đình trần chung

Phúc, tài, lộc, thọ, an cùng toàn gia.

 

Họ tên con là …Trú quán: (Ghi rõ chỗ ở…)

Kính xin tạ đức bề trên độ, hộ cho gia đình có phần mộ phát là (tên mộ phát…).

Cầu trên độ ban cho phần mộ được phát đẹp an, mọi sự may mắn tốt đẹp.

Gia đình tín chủ kính tạ ơn các cấp bề trên, gia đình kính cầu trên độ ban phúc, lộc, thọ cho trần được bình an vô sự.

 

Ngày… tháng….năm…..

 

Luật Thiên ban dạy về phần mộ được phát:

 

  1. Có 3 điều kiện để mộ vong được phát:

1) Phúc của dòng họ để lại cho con, cháu, chắt, ai hợp được hưởng  phúc dầy, cộng với phúc của người mất dù là   bao nhiêu đời sau được phát.

2) Người chết khi được giờ đẹp, ngày đẹp, người có phúc đức, sống có công với xã hội, có đức, có tâm, có đạo tốt làm người, khi chết được giờ linh ứng Trời ban phúc.

3) Khi chết đặt mộ được hướng đẹp (hướng nam), được dưới âm có mạch phong thủy, trên là hướng gió mát, dưới là mạch nước an lành, gọi là mộ được phong thủy tốt đẹp.

Phải có đủ 3 điều kiện trên mộ mới được phát.

  1. Mộ phát kết là có tơ hồng bao bọc xương người kể từ khi sạch thân xác, trường hợp này hiếm có mộ được phát khi chưa sang cát. Nếu được phát kết, cốt xương người sẽ được tơ hồng bao bọc như tổ tò vò.

– Phát kết tượng là khi mộ đã sang cát rồi, ở trong tiểu xương sẽ kết lại thành thạch cao trắng cứng gọi là kết tượng.

– Có trường hợp mộ phát kết tượng trắng cả cốt xương trong quan tài khi chưa sang cát vong, vì mộ được phát lâu ngày trở thành cứng rắn như thạch cao trắng, gia đình không biết đào chuyển đi nơi khác sẽ bị ảnh hưởng hoặc liên lụy đến gia đình.

  1. Ngoài ra, có những người chết sau 5, 7, 10 năm khi sang cát vẫn còn nguyên thịt không tiêu được do là không được siêu thoát thân hồn chứ không phải là mộ được kết.
  2. Phần mộ phát có 3 cấp khác nhau:

1) Mộ được cấp Đại phát là phát 9 năm mới xong.

2) Mộ được cấp Trung phát là phát 7 năm mới xong.

3) Mộ được cấp Tiểu phát là phát 5 năm mới xong./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *