LỜI CHA BÁO VIỆC ĐỀN KHÊ KHẨU

LỜI CHA BÁO

VIỆC ĐỀN KHÊ KHẨU

Ngày 14/9/2014 –  21/8/Giáp Ngọ

Lời Cha báo rõ cho trần

Cho một Đoàn Thần công việc của Thiên

Về Đền Khê Khẩu nói riêng

Đền Ngài Hiển Đức lo nên cung thờ

Đền đã xuống cấp bây giờ

Làm lại cung thờ cho được khang trang

Xây ba gian đẹp rõ ràng

Trước hậu cung nhỏ, giờ làm to cao

Uy nghi thờ Đức Ông vào

Xây bệ thờ tượng đẹp vào từ đây

Xây gian mái bằng từ nay

Thờ cha Hưng Đạo nơi này đền Ông

Xây bệ để đặt tượng đồng

Thờ cha Hưng Đạo oai phong đời đời

Kích thước Cha cho tại nơi

Cán bộ lo gấp việc thời thành công

Hai hai kính sớ Đền Rồng

Là ngày động thổ khởi công xây đền

Kích thước Cha đã cho nên

Cả việc sắp đặt cung Thiên đền thờ

Cha sẽ cho tiếp bây giờ

Thuận an mọi việc cung thờ Đức Ông

Ngài Trần Hiển Đức cung trong

Thờ chính ban giữa xây chung bệ thờ

Thờ có tượng đồng bây giờ

Xây ban chắc khoẻ, bệ thờ to cao

Xây ba cấp để thờ vào

Ban thờ phải rộng, đẹp vào uy nghi

Ốp gạch cho đẹp trường kỳ

Khang trang đẹp đẽ uy nghi hải hà

Hai bên tả, hữu không sai

Một bên thờ bố,  mẹ Ngài dài lâu

Phụ thân, Mẫu thân một màu

Ban nhỏ và thấp bền lâu đời đời

Một bên thờ vọng tại nơi

Hai Bà nữ tướng là người có công

Xưa kia giúp việc cho Ông

Đánh tan quân giặc Nguyên Mông đầu hàng

Chí tài thao lược giỏi giang

Vì có công vàng thờ vọng đền Ông

Bao năm Ông đã chờ mong

Bây giờ đã được thoả lòng ước ao./.

Kính viết theo lời Thánh chỉ dẫn, ngày 21/8/Giáp Ngọ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *