LỆNH CHA BÁO CHO ĐỒNG LÀM VIỆC BÁO CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN THÔN KHÊ KHẨU, XÃ VĂN ĐỨC

LỆNH CHA BÁO

CHO ĐỒNG LÀM VIỆC

BÁO CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN

THÔN KHÊ KHẨU, XÃ VĂN ĐỨC

 

  1. Hôm nay Cha báo cho trần

Con ghi công việc giúp trần việc Thiên

Giúp thôn Khê Khẩu lo nên

Việc ngày rước tượng về Đền thờ công

Công người vì nước non hồng

Để lại di tích đền công thờ người.

  1. Ngày đi rước tượng mùng mười (10)

Tháng chín ,ngày mười, đẹp tốt an khang (10/9)

Năm Giáp Ngọ đẹp huy hoàng

Là ngày ấn chỉ rõ ràng của Thiên

Đoàn Hòa Bình giúp việc nên

Năm đồng làm việc sớ Thiên tấu trình

Bắt đầu lễ kính Thiên Đình

Mười chín giờ tối chương trình lo toan (19h)

Dâng lễ mặn, chay song toàn

Hai mươi giờ kính thỉnh sang lễ mời (20h).

  1. Ba sớ kính trình tại nơi

Sớ kính trình Trời công việc Thiên ban

Sớ kính trình Tổ Nước Nam

Sớ trình Cha, Mẹ, Thiên Đàng nước ta

Sớ trình Phật, Thánh nước nhà

Sớ xin nhập thần Hai Bà Trưng Vương

Hai Bà nữ tướng phi thường

Nhập hai Thần tượng Thiên Vương Hai Bà

Tích từ quán nước, cây đa

Tích của Hai Bà là chính Hai Cô

Không có quê quán xưa vô

Không có tên, tuổi ngày xưa hai người

Nay Cha viết lịch sử Trời

Biết rõ hai người xưa ở Mê Linh

Là Hai Bà Trưng thực tình

Trời cho tái thế, Trời sinh Hai Bà

Nay Trời lại báo tích ra

Vì sao lại có Hai Bà, Đôi Cô

Vì sao lại có giữa trưa

Một vòng lửa đã dẫn đưa ba người

Vì thế hôm nay Lệnh Trời

Cha đọc viết lệnh nhà Trời báo dân

Báo trước cho cán bộ trần

Lo công việc Thánh rất cần nơi đây

Phải làm theo Lệnh Thánh bày

Một ngày trọng đại Đền này uy nghi

Công việc do Thánh đọc ghi

Chương trình làm việc theo y Lệnh Thần

Thánh cho một đoàn dưới trần

Làm theo Lệnh Thần, Thánh đã báo ban

Việc làm do Thánh giáng đàn

Do người Trưởng đoàn tay viết, tai nghe

Theo lệnh của Thánh khắt khe

Không được một chút gì nghe ý trần

Làm các việc theo Thánh Nhân

Theo Đức Thánh Trần – Hưng Đạo Đại Vương

Làm theo Luật Thánh chỉ đường

Không chi sai phạm Luật Đường Tổ Tông

Đoàn Hòa Bình phải lo chung

Cùng với cán bộ ở cùng địa phương

Cùng lo công việc Thiên Vương

Sao cho trọn vẹn đủ đường tốt tươi

Đó là công việc dưới đời

Thể hiện tâm đời đáp nghĩa việc Thiên

Chương trình trong ba tiếng liền

Từ khi dâng lễ đến khi hoàn thành

Cán bộ, nhân dân đồng hành

Nhất đạo tâm thành, đoàn kết thành công./.

Bắt đầu việc đàn lễ ở Đền Hai Bà

Khê Khẩu – Văn Đức – Chí Linh – Hải Dương từ 19h đến 22h

 

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Ngày 01/10/2014 – 08/9/Giáp Ngọ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *