BÀI SỚ LỄ DÂNG ĐỒ THỜ ĐỀN HAI BÀ TRƯNG VƯƠNG

BÀI SỚ LỄ DÂNG ĐỒ THỜ

ĐỀN HAI BÀ TRƯNG VƯƠNG

 

Thôn Khê Khẩu – Xã Văn Đức

 Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương

Ngày 01/8/Giáp Ngọ – 25/8/2014

Kính sớ trình Đức Thánh nhân

Dâng Đền Khê Khẩu kính Thần hôm nay

Sớ Thiên kính tấu đền này

Đền thờ hai vị Tiên ngày xưa kia

Trước thờ nghè cũ sớm khuya

Thôn xây đền mới, xin thưa Hai Bà

Bát hương mới dâng vừa qua

Nay xin dâng kính thay là bát hương

Bát hương đồng kính Thiên Vương

Xin chuyển cả cốt bát hương xin thờ

Hai ban, hai bát từ giờ

Và xin yên vị bây giờ bát hương

Đời đời thờ phụng sớm hôm

Nơi đền lịch sử Thiên Vương cho đời

Xin dâng đồ thờ tại nơi

Cung Hai Bà đẹp tuyệt vời anh linh

Thất đồ thờ tự kính trình

Của một gia đình công đức hôm nay

Và đôi hạc thờ từ đây

Cung Công Đồng, Thánh từ nay kính thờ

Ngoài trung thiên trước đền thờ

Họ Đồng Văn kính dâng thờ lư hương

Hai cây đèn mới dâng lên

Đồ thờ bằng đá kính Thiên, kính Thần

Xin cầu trên chứng tâm trần

Chứng cho tất cả người dân thôn này

Chứng cho Đoàn Hòa Bình nay

Gần xa tâm kính đền này anh linh

Từ Sài Gòn gửi tâm trình

Mua đồ thờ tự uy linh đời đời

Dâng tiền đúc tượng thờ Người

Tới đây sẽ được ý Trời ước mong

Đền thờ đẹp tốt oai phong

Có công cán bộ lo trong việc đền

Cán bộ của thôn lo nên

Cùng dân đoàn kết xây đền thành công

Hôm nay kính lễ Đền Rồng

Lòng thành lễ mỏng Thiên cung hải hà

Cầu trên chứng nhận tâm quà

Chứng đồ thờ tự dâng là hôm nay

Của trần dâng Thánh từ đây

Từ nay là của đền nay Hai Bà

Là đền của thôn, xã ta

Xin cầu trên chứng an là từ đây

Mọi người góp sức chung tay

Bảo vệ thành quả từ đây của đền

Cầu an, thịnh vượng, dưới miền

Cầu trên độ khắp gia tiên mọi nhà

Lộc, tài, phúc, thọ, trẻ, già

Mạnh khỏe, đoàn kết, thuận hòa, an vui./.

Hai nhà cung tiến tượng đồng và đồ thờ bằng đồng là: Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Thị Thu ở thành phố Hồ Chí Minh.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *