LỜI CHA BÁO LỆNH CỦA TRỜI KÍNH GỬI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

LỜI CHA BÁO LỆNH CỦA TRỜI

KÍNH GỬI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

06h20′ ngày 12/8/2002 – 04/6/Nhâm Ngọ

Lời Cha là Lệnh của Trời

Đọc cho trần viết Lệnh Trời Cha ban

Lệnh Âm phần nước Việt Nam

Đọc lệnh là báo nước Nam anh hùng

Cha xin phép nước Nam chung

Để Cha làm việc giúp cùng nước Nam

Bài này gửi nước hãy bàn

Cán bộ nghiên cứu việc làm khẩn trương

Hiện nay dân, nước tai ương

Về nạn ma túy khắp dương thế trần

Nay Cha có một phép Thần

Cha làm giúp nước, giúp dân Nam nhà

Cha giúp Dòng tộc, Quốc gia

Giúp đánh giặc tà, giúp bắt quân âm

Giúp ở các huyệt đạo ngầm

Ở khắp non nước Việt trần Nam ta

Đâu giặc chết, đấy có tà

Đâu giặc yểm lại đã là từ xưa

Đấy chúng gây nên sớm trưa

Thành những huyệt đạo dẫn đưa hồn tà

Vào nơi trú ngụ quân tà

Để chúng luyện phép cho tà quân âm

Chúng luyện cho quân huyệt ngầm

Để chờ cơ hội tà thần chui ra

Chúng làm hại nước, dân ta

Dân không thể biết phép tà yêu tinh

Chúng có đủ phép hiện hình

Trá hình đủ thứ yêu tinh dạy bày

Gọi là phép tàng hình này

Chỉ có phép Thánh Cha nay tinh tường

Vì Cha có phép Thiên đường

Nên Cha biết được chủ trương của tà

Tà là những lũ yêu ma

Nó luyện phép thuật của tà ác tâm

Nó luyện từ ở ngục ngầm

Nó thầm ước hại nước, dân trần mình

Dân, nước hãy hiểu sự tình

Tin rằng Cha giáng cứu tinh nước nhà

Cứu cho khắp các gia đình

Nhà ai có sự tà ma đất mình

Đến đây Cha soi thực tình

Cha có mắt Thánh Thiên Đình của Cha

Cha soi được hết ma tà

Được hết các loại quỷ và yêu tinh

Cha có đôi mắt Thiên Đình

Đôi tai của Thánh nước mình Việt Nam

Cha giáng thế để lo toan

Cứu tinh Dân tộc Việt Nam giống nòi

Cha có đôi mắt xét soi

Khắp cả đất nước, khắp đời dân ta

Khắp âm, khắp dương nước nhà

Cha có sổ của Thiên Tòa Trời cao

Cha đào tạo lớp Đồng vào

Học Lệnh của Thánh phép cao của Trời

Khắp trong nước Việt Nam đời

Ai có Hồn Trời, Cha dạy phép công

Học để giúp ích non sông

Học để đền đáp Cha Ông bao đời

Học để giúp ích muôn nơi

Giúp ích cho đời, giúp ích nước non

Đồng mới là những người con

Cha gọi chiến sĩ của non nước này

Chiến sĩ đánh giặc âm nay

Chiến sĩ làm cách mạng nay diệt tà

Chiến sĩ theo Ông, theo Cha

Làm Đồng cách mạng xông pha giúp đời

Đồng vì dân tộc sáng ngời

Học Đạo, Đồng mới theo lời Cha ban

Hồn Cha giáng thế dạy làm

Dạy viết thơ Thánh, dạy làm việc Thiên

Dạy giúp dân, nước dưới miền

Dạy thờ lối mới sang niên kỷ này

Dạy đền đáp nghĩa Trời mây

Đền đáp non nước Việt nay Nam nhà

Dạy thờ Tổ Tông nước ta

Thờ người dựng nước giữ là nước non

Thờ người làm tròn phận con

Con của Trời Đất, con non nước nhà

Con người hy sinh cho ta

Có nền dân chủ Cộng hòa ngày nay

Dạy đền đáp nghĩa chung tay

Bảo vệ Tổ quốc dựng xây hòa bình

Giữ gìn độc lập quang vinh

Để cho thịnh vượng thanh bình nước non

Để dân có sự vuông tròn

Đền công đáp nghĩa cho non nước này

Chấp hành Lệnh nước Nam nay

Pháp luật Nhà nước ban nay cho đời

Chấp hành chính sách sáng ngời

Của Đảng, Chính phủ ban lời cho dân

Chấp hành Luật nước Âm phần

Của Tòa Tiên Thánh ban vần báo tin

Giờ Cha tái hồn báo tìm

Cho dân, nước biết trái tim của Người

Lời đây một Hồn của Trời

Hưng Đạo – Kiếp Bạc đọc lời viết ra

Hưng Đạo được là vị Cha

Thứ hai của nước Nam ta về thờ

Lời đây là thật không mơ

Cha đang đọc trước cửa thờ anh linh

Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Nơi mà Thánh giáng cứu tinh nước nhà

Chính Cha giáng thế bắt tà

Cha mở huyệt đạo bắt ra quân thù

Hồn của những giặc âm u

Nước họ đoàn kết, tà thù oán riêng

Họ là những hồn khổ phiền

Chết vì xâm chiếm cho nên xác vùi

Bao năm chúng bị nhốt chui

Vào trong ngục tối tà đời dã tâm

Nhốt vào những huyệt tà ngầm

Để chúng luyện phép tà âm hại đời

Nước ta dưới đất từng nơi

Bấy nay nhiều lắm huyệt đời tà âm

Gọi là những ổ tà ngầm

Ai muốn tìm hiểu đến phần nơi đây

Để nghe, xem, chứng kiến nay

Chuyện thật như bịa ở ngay trong Đền

Cha đã làm việc ngày đêm

Cứu Dân, giúp nước ở trên Đền này

Đánh tà, giải huyệt âm nay

Cứu dân thoát cảnh đắng cay cơ hàn

Bao nhà đã phải gian nan

Chết có, khổ có, ốm mang bệnh tà

Thật là bao nỗi xót xa

Bao đời chưa có ai là giúp dân

Vì Cha là Đức Thánh Trần

Cha mới trị được phép Thần tà nay

Ba năm Cha đã ra tay

Giáng Hồn về cửa nơi này Đền Tiên

Cha dạy một người học chuyên

Học để giúp nước, giúp nên loài người

Giúp cho khắp cả mọi nơi

Giúp khắp Đất Trời, Tổ quốc yêu thương

Giúp cả những nơi chiến trường

Giúp khắp non nước, quê hương, gia đình

Nay Cha giáng thế thực tình

Để cứu nước Việt Nam mình lần hai

Lời này Cha nói không sai

Cha đang làm việc miệt mài vì dân

Trước là Cha bắt tà thần

Cha mở huyệt đạo cứu dân nước nhà

Nếu không mở huyệt bắt tà

Quân âm nó sẽ tung ra hại trần

Hợp ai nó nhập vào thân

Nó làm điên loạn, hại trần không an

Bây giờ nó đang dạy làm

Xâm nhập trần thế, dạy sang hại đời

Bắt đồng chấm số từng người

Giả làm đồng Thánh lừa đời hại dân

Nước ta đang loạn Đạo Thần

Thần tà nó hại nước dân Nam nhà

Đó là những lũ yêu ma

Chết ở đất nhà trần ở giờ đây

Hồn tà nó nhập người này

Nó nhập người khác dạy nay làm đồng

Cho nên đồng bói nói ngông

Giả danh Ông Thánh, xưng Ông, xưng Bà

Giả danh xưng cả Bác, Cha

Trần Triều bắt tà giúp dưới người dân

Nay Cha báo việc đình Thần

Bây giờ Cha mới giáng Thần nơi đây

Dạy Đồng bao nhiêu năm nay

Thành đạt việc này Cha mới ban danh

Cha mới làm việc rõ rành

Để giúp dân, nước ngọn ngành đầu đuôi

Bắt tà, mở ngục giúp đời

Giải nghiệp, mở ngục, cho đời hồn vong

Bao năm ở ngục khổ trong

Đời hồn tù tội ai trông thấy hồn

Nay Cha mở ngục cứu dồn

Duy nhất có một cửa Đền nơi đây

Duy nhất có một Đoàn này

Có Thánh, lại có trần nay giúp đời

Cả nước chỉ có Đoàn Trời

Ba Cha giáng đời ở tại nơi đây

Gần xa đã đến nơi này

Nhờ Cha, Cha cứu giúp nay cho đời

Nhớ rằng nếu tà vào người

Khi nặng sẽ thời không bắt được ra

Vì tà vào đầu người nhà

Vào lâu không thể bắt ra cho trần

Nếu bắt tà ra khỏi thân

Thì trần sẽ hết trí phần khôn ngoan

Vì tà ở óc rõ ràng

Bắt ra nó bóp nát tan óc trần

Cho nên Cha chịu có phần

Đó là như vậy không phần bắt ra

Chứ không phải Cha thua tà

Vì bắt xong tà người sẽ hết khôn

Như vậy để đỡ khổ hơn

Nên Cha không bắt trả luôn về nhà

Bài này Cha giáng đọc ra

Cho trần biết được việc Cha giúp trần

Đất nào nay có tà thần

Dân phải nhờ thánh bắt thần tà ngay

Đừng để tà sẽ có ngày

Nó luyện được phép nó nay chui vào

Thân trần sẽ khổ biết bao

Cha báo đồng bào hãy thức tỉnh nghe

Lời Cha không chút e dè

Bài này Cha báo dân nghe tỏ tường

Cha đề nghị dưới trần dương

Công an, Nhà nước giúp dương, Đồng Thần

Hiểu ra bài Cha ban vần

Nghiên cứu về phần Đoàn ở nơi đây

Chí Linh đất Thánh vẹn đầy

Có nơi Cha giáng để nay cứu người

Cha xin phép nước Nam đời

Giúp Cha, Cha giúp, khắp nơi nước nhà

Cha ban cho ghế của Cha

Bắc ghế Cha giáng giúp là nước, dân

Cha đã làm bao việc Thần

Cha đã giúp được nước, dân rất nhiều

Riêng có việc lớn có điều

Cha còn hoãn lại vì điều giờ đây

Cán bộ, dân chưa hiểu nay

Nên cho Đạo thật với nay đạo tà

Vơ đũa cả nắm thực ra

Từng người chưa hiểu việc là Cha ban

Nếu là đạo tà dã man

Làm sao có được lời ban diệu kỳ

Lời ban là dấu ấn ghi

Được vào lịch sử trường kỳ cho dân

Bây giờ nhiều đạo ác thần

Giả phần Đạo Bác ban phần sách kinh

Cha đề nghị nước, dân mình

Hãy xem đọc kỹ Đạo mình khác nay

Khác hẳn đạo tà đặt bày

Đạo Trời ích nước, lợi nay dân mình

Đạo Tâm Linh Nước trường sinh

Đạo Trời Nước Việt quang vinh đời đời

Thờ cờ Tổ quốc sáng ngời

Thờ người có ích, thờ người có công

Thờ liệt sĩ, thờ Tổ Tông

Thờ Tổ Đất Nước, Tổ Tông gia đình

Đó là Đạo nước Nam mình

Đáp đền công đức quang vinh đời đời

Đạo do Hồn Cha khai lời

Hồn Cha khai móng nền nơi Đạo này

Hồn Cha ban Đạo mới này

Gốc từ Sao Đỏ, Đền nay Hòa Bình

Gọi nơi đất Thánh Chí Linh

Là huyện đất địa Tâm Linh ra đời

Hải Dương là tỉnh nay thời

Có một Đoàn Trời do Thánh khai hoa

Đã được phát sóng do Cha

Sóng âm phần nước Nam nhà truyền tin

Cha đã xin phép nước in

Sách Đạo, Kinh Thánh tuyên truyền cho dân

Một Đạo ích nước, lợi trần

Đạo Tâm Linh Nước vô ngần lớn cao

Đạo theo bóng lá cờ đào

Cờ Tổ quốc có ngôi sao huy hoàng

Đó là Hồn Cha phát ban

Cho dân, cho nước Việt Nam anh hùng

Đạo được ra mắt dân chung

Mùng một, tháng một, lẻ cùng một nay

Thế kỷ hai mốt vẹn đầy

Cha đã chọn ngày, Cha đã khai sinh

Một công việc lớn thực tình

Do Hồn Cha giáng định hình lo toan

Một công việc lớn khải hoàn

Tòa Phật, Thánh nước đã làm được xong

Kịp cho ngày tháng chờ trông

Nếu chờ Nhà nước có đồng ý nay

Thì công việc Cha muộn ngày

Ngày giao ban sẽ bị nay qua rồi

Thì sao gọi được như lời

Sang đầu niên kỷ tại nơi Đền thờ

Cha sẽ giáng thế đọc thơ

Đổi Luật tôn thờ, Cha báo cho dân

Về Luật của Đức Thánh Nhân

Âm phần nước Việt giáng trần cứu nguy

Để giành độc lập Thiên Tri

Chủ quyền thờ tự sẽ thì từ nay ./.

Kết thúc bài viết 9h45′ ngày 12/8/2002

Kính viết theo lời Hồn Cha Trần Hưng Đạo.

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *