VIẾT MỘT LỆNH TRỜI BÁO NƠI TRẦN THẾ

VIẾT MỘT LỆNH TRỜI

BÁO NƠI TRẦN THẾ

(07h50′ ngày 06/8/2002 – Tức 28/6/Nhâm Ngọ)

Nay Cha báo Lệnh cho trần

Lệnh Âm phần nước muôn phần anh linh

Lệnh này từ ở Thiên Đình

Ban xuống hạ giới nước mình Việt Nam

Cho dân biết được rõ ràng

Biết lời ngọc vàng của Đức Cha Tiên

Cha quyền cao nhất trên Thiên

Cha quyền Chủ tịch toàn quyền việc cao

Việc Trời, việc Đất nay vào

Việc Trời giáng hạ khắp vào nước Nam

Sau sẽ giáng cả ngoại bang

Hoàn cầu thế giới khắp toàn năm châu

Khắp các lục địa một màu

Đâu đâu cũng có phép màu Trời ban

Để dân, nước hiểu rõ ràng

Về Luật Thiên Đàng đã giáng trần cơ

Nước Nam được giáng bây giờ

Năm thứ năm đó cửa thờ nơi đây

Thị trấn Sao Đỏ nơi này

Chí Linh là huyện, tỉnh này Hải Dương

Nơi đây đất Thánh kiên cường

Đất địa linh giáng dạy dương thế đời

Dạy điều nhân nghĩa cho người

Dạy tu theo Đạo Nhà Trời ban ra

Dạy đền đáp nghĩa Quốc gia

Dạy đền đáp Tổ Tông nhà Việt Nam

Dạy người đền đáp công vàng

Ai dựng giữ nước, ai mang cuộc đời

Ấm no, thịnh vượng, đẹp tươi

Ai lo cho đời, cho nước, cho dân

Ai làm chủ nước Nam trần

Ai làm chủ các cửa Thần thờ Thiên

Ai chủ quyền sự thiêng liêng

Để dân đền đáp khói hương phụng thờ

Tôn vinh, tôn thờ bây giờ

Là phải có tích, công giờ cho dân

Phải có vị trí công thần

Làm việc công trạng cho dân nước nhà

Làm nền độc lập vinh hoa

Là người của nước Nam ta sinh thành

Mới là Tông Tổ của mình

Mới đem độc lập, quang vinh cho đời

Còn riêng có Đất với Trời

Là nơi sinh dưỡng nên người trần gian

Đâu đâu cũng thờ rõ ràng

Khắp trên mặt đất, thế gian loài người

Không riêng nước nào ở đời

Nước nào cũng phải thờ Trời, Đất nay

Còn Phật, Thánh, Thần từ đây

Nước nào nước ấy lo nay phận mình

Lo cho Tổ quốc phồn vinh

Lo cho hòa bình, độc lập, tự do ./.

Kết thúc kính viết theo lời Hồn Cha Hưng Đạo đọc

 09h15′ ngày 06/8/2002 – 28/6/Nhâm Ngọ.

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *