LỆNH TRỜI BÁO TRƯỚC DÂN NƯỚC VIỆT NAM LỜI CHA NGỌC HOÀNG GIÁNG BAN CHỈ BẢO

LỆNH TRỜI BÁO TRƯỚC

DÂN NƯỚC VIỆT NAM

LỜI CHA NGỌC HOÀNG

GIÁNG BAN CHỈ BẢO

 

Lời Cha báo dân Nam nước Việt

Biết việc Trời đặc biệt nơi đây

Ở Chí Linh – Sao Đỏ nơi này

Có Trời giáng nơi đây đặc biệt

 

Có Trời đọc cho người được viết

Viết về tin Trời tiết lộ ra

Có Hồn Trời bát ngát bao la

Có Hồn Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế

 

Có Hồn Trời biết nói, biết kể

Dạy cho trần biết để từ đây

Làm việc Thần, việc Thánh cao dầy

Việc Trời, Đất tại đây giáng hạ

 

Dạy cho trần làm nên thành quả

Sự thiêng liêng vô giá cho đời

Cho dân Nam, nước Việt sáng ngời

Cho dân tộc, cho đời trường cửu

 

Cho loài người không bao giờ chịu

Sự xâm lăng đè nén lên vai

Dù nước nào cũng vậy không sai

Kẻ vô loài, Trời sai trừ khử

 

Rồi kẻ ấy sẽ gặp thú dữ

Mang hận đời trừ khử lẫn nhau

Một trận đòn ngấm thật là sâu

Một con dấu ấn đầu sọ não

 

Đấy cũng là những đòn cảnh cáo

Vô nhân tâm, vô đạo làm người

Sẽ có ngày Trời giáng thế đời

Sẽ thanh trừ, sẽ thời quét sạch

 

Lời Trời nói sẽ được rành mạch

Từ không trung Thượng cõi ban ra

Lời Thần Linh giáng hạ tại gia

Lời Trời đọc cho là non nước

 

Kể từ đây trở về kiếp trước

Kể từ đây tiếp bước theo sau

Trời sẽ giáng từng nước trên đầu

Ai có Đồng, Trời trồng trông cậy

 

Nước nào Trời cũng trồng, cũng cấy

Người của Trời, Trời lấy trong dân

Người ấy là Trời, Đất ban phần

Mới có Hồn Trời phân, Trời cắt

 

Mới có Hồn Trời xếp, Trời đặt

Tu nhân tâm niên kỷ tạo thành

Để làm việc cho đúng đích danh

Việc Trời phân, Trời phần phúc lớn

 

Trời không dạy làm việc dữ tợn

Trời dạy làm việc nghĩa báo ân

Trời dạy làm việc phúc cho trần

Việc Trời phân, Trời phần, Trời cắt

 

Từ khai Thiên Trời đã chắp nhặt

Từ lập Địa Trời đã để dành

Đâu là gốc Trời đánh đích danh

Để Trời dành hồng ân huệ lớn

 

Trời có đèn sáng trong muôn trượng

Tỏa hào quang bay lượn không trung

Để giúp dân trừ bạo lực hung

Những kẻ thù hung đồ bạo ngược

 

Kể từ đây trở về kiếp trước

Những kẻ thù man rợ giết người

Trời đã có sổ ghi của Trời

Trời sẽ trừ từng nơi hung ác

 

Trời sẽ tuyên bố lời mạch lạc

Trời không đe dọa nạt chi đâu

Trời, Đất có sổ ghi từng câu

Trời, Đất có phép màu ứng nhiệm

 

Rồi Trời sẽ làm từng sự kiện

Cho dân Nam nước Việt non nhà

Cho cuộc đời phồn thịnh thái hòa

Cho độc lập Âm phần trường cửu

 

Bây giờ đây âm phần đã chịu

Đâu trở về đấy hết cả rồi

Bao nhiêu là tượng đứng, tượng ngồi

Không đâu còn hồn thời trong Phật

 

Chỉ còn dân không biết sự thật

Cứ đến chùa cúng lễ ngày đêm

Phật không thấy, chỉ thấy tà miền

Không có ai tu Tiên dạy bảo

 

Bởi ở chùa không người soạn thảo

Chỉ đọc kinh Tam Bảo của người

Thì sao biết được việc Đất, Trời

Đã giáng nơi thế trần dạy bảo

 

Đã giáng nơi thế trần soạn thảo

Lời của Trời, của Đất ban ra

Lời của Phật, Thánh, Thần nước ta

Lời của người đi xa trở lại

 

Lời ghi lại cho đời mãi mãi

Cho hôm nay, cho mãi mai sau

Cho trường tồn thế hệ dài lâu

Cho vĩnh cửu muôn màu bất tận

Lời của Trời đây là chu tất

Lời của Đất sự thật ban ra

Do Hồn Trời đọc, viết cho Cha

Cha Ngọc Hoàng giáng là trần thế

 

Cha đặt đây Trụ sở gốc rễ

Của Nhà Trời Thượng Đế ban truyền

Của Ông Tiên giáng thế dưới miền

Của Ông Tiên kỷ nguyên thay đổi

 

Của Ông Tiên bao năm lặn lội

Của Ông Tiên mách lối chỉ đường

Của một người đã đi muôn phương

Đã để lại trùng dương bất tử

 

Kể từ đây dân hãy gìn giữ

Sự thiêng liêng bất tử cho đời

Cho dân Nam nước Việt sáng ngời

Một di sản do Trời ban tặng

 

Một di sản do Trời cân nhắc

Trên không trung thầm lặng báo tin

Một vật chìm vẫn được nằm im

Bao nhiêu đời muốn tìm, muốn lấy

 

Nhưng chỉ có người trồng, người cấy

Người mới đào, mới lấy được mà

Chỉ có Trời, Đất gieo trồng ra

Trời, Đất mới có quyền chỉ bảo

Một vật ấy mới có bản thảo

Để cho Trời phán bảo muôn dân

Đây không phải là việc của trần

Mà là việc của Thần linh ứng

 

Vật Trời ban có sự chứa đựng

Từ không trung khi mới sinh người

Trời đã ứng, đã có sổ Trời

Ghi lại đó cho đời cất giữ

 

Bao nhiêu năm Trời chỉ có thử

Xem nước nào có đủ chức trao

Theo Luật Thiên, phép Lệnh Trời vào

Chỉ có nơi đầu tiên Trời ứng

 

Một vật báu khi Trời sinh trứng

Thành con Trời chứa đựng sâu sa

Một Tâm Linh hiền dịu thiết tha

Một đại phúc nước nhà trường cửu

 

Nước Việt Nam bao giờ sẽ chịu

Nghe ra rằng Trời, Đất giáng thăng

Rằng có Hồn Trời, Đất rõ rằng

Nói và viết, biết được mọi sự

 

Sách của Trời đã ghi đầy đủ

Nước, dân tin có chữ của Thiên

Trời sẽ cho nước Việt được tìm

Sổ của Trời, Hưng Đạo đã cất ./.

 

Kết thúc viết lời Hồn Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế đọc

11h ngày 18/11/2002 – 14/10/Nhâm Ngọ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *