LỆNH TRỜI GIÁNG HẠ

LỜI THIÊN GIÁO CHỈ LỆNH THÁNH NƯỚC NAM TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

LỆNH TRỜI GIÁNG HẠ

Viết tại Đền Hòa Bình

14h 27′ ngày 26/5/2014 – 28/4/Giáp Ngọ

 

Lệnh Trời giáng hạ cho nước Nam

Lệnh của Vua Cha Đức Ngọc Hoàng

Ban Lệnh cho đời nơi nước Việt

Ban lời phán quyết của Trời cao

 

Việc nước Việt Nam đang lo vào

Công việc Biển Đông đang có sự

Có sự Trung Quốc đang chiếm giữ

Đặt một giàn khoan biển nước Nam

 

Việc làm Trời Đất biết rõ ràng

Các nước anh em đều nghe rõ

Mỗi ngày việc làm càng ghi tỏ

Cố chiếm nước Nam giữa Biển Đông

 

Cố làm vì ham của cuồng ngông

Cậy sức đông người đang khiêu chiến

Cho nước Việt Nam phải tính đến

Chống lại vì mình thấy họ sai

 

Chỉ cần trúng mưu họ đang cài

Đánh lại trên tầu không khoan nhượng

 

Là việc mình sai mắc họa tai

Họ chờ thời cơ họ ngửa bài

Nước Nam hãy nhớ đây là Lệnh

Lệnh của Trời sai cắt người trần

 

Cắt việc cho Đồng Đoàn Thánh nhân

Thánh Thần sẽ giúp nước Nam trần

Sẽ trị người đời nơi Trung Quốc

Họ sai, họ làm sẽ không được

 

Vì họ quá tham miếng mồi ngon

Họ định tấn công sẽ được tròn

Biển đảo nước Nam sẽ về họ

Để họ chiếm nơi có dầu mỏ

 

Nước Nam sẽ bị họ tấn công

Việc này Trời Đất đã thấy trông

Trời sẽ ban cho phép Thần thông

Cho Đoàn học phép Thánh Trời trồng

 

Cho đội ngũ Đồng học thêm phép

Để có phép Thần giúp nước, dân

Phép Thánh học thêm Đồng rất cần

Học trong một tháng giúp nước, dân

 

Từ ngày mùng hai Trời giáng hạ

Tại cửa Đình Thần tháng năm ta

Tức ngày ba mươi tháng năm ra (30/5)

Việc Đoàn lo học tại Đền Cha

 

Học phép Tâm Linh trước cửa Tòa

Ít nhất mười người học làm được

Đoàn có bao người học cũng xong

Lần này học phép của Thánh Ông

 

Đồng phải nhất tâm học phép công

Phép cao cho Đồng làm giúp nước

Đó là lời ước của Thánh Ông

Thánh Ông lo việc cứu non sông

 

Thánh Ông lo việc dạy Đoàn Đồng

Cùng góp sức công làm việc nghĩa

Để nước Việt Nam được tròn trịa

Thắng lợi hoàn toàn việc họ sai

 

Trung Quốc đã sai, vẫn lai nhai

Cố chiếm Biển Đông dù có tài

Phạm vào Luật Trời, luật trần thế

Trời không dung tha, Trời có thể

 

Giúp cho trần đời nước Việt Nam

Giúp cho việc Thánh, Thần lo toan

Giúp dân, hộ Quốc những việc làm

Tới đây phép Trời sẽ quy định

 

Ai ngay, ai gian Trời sẽ tính

Sẽ bị đòn Trời thật không tha

Đoàn, Đồng hãy học phép của Cha

Học phép Tâm Linh của nước nhà

 

Phép Thiên, phép âm là võ thuật

Hai nước cùng lo không kém nhau

Nước nào cũng học, cũng kêu cầu

Trung Quốc cầu sai là vô nghĩa

 

Trời sẽ công bằng với nước, dân

Ai sai sẽ bị phạt dưới trần

Phạt người, phạt của khổ vô ngần

Nước đúng Trời phần hồng phúc hậu

 

Nhưng ở trên trần vẫn phải lo

Việc đời, việc đạo thật là to

Phải có chức danh được đứng lo

Không phải ai trần muốn được cho

 

Trần muốn không thành, không làm được

Chỉ có lời ước đã được trao

Toàn dân nhất đạo hãy tu vào

Coi Trời là đầu cho nhân loại

 

Coi Trời là Tổ Tông mãi mãi

Coi Trời và Đất đã sinh dân

Coi Tổ Tông nước là hồng ân

Tổ Nước, Tổ Trời, con với Bố

 

Trời sinh Tổ Nước, nước sinh dân

Các nước là anh, em dưới trần

Không thể đánh nhau tàn sát hại

Phải giữ gìn như máu vào tim

 

Khi nào Trời xét không được yên

Trời mới ra tay xử dưới miền

Ai gây chiến tranh tàn sát trước

Trời sẽ xử nghiêm, Trời xử nghiêm

 

Xử dân nước ấy không được yên

Mất của, mất người nơi hạ giới

Trời sẽ xử người không dung tha

Trời vừa mới xử một nước là

 

Phạm vào Luật Trời nơi trần thế

Để cho trần biết Luật Trời kể

Không chấp hành nghiêm sẽ tang thương

Đã chết khổ đau không chiến trường

 

Chết vì tai ương sai luật, phép

Nước nào như vậy sẽ biết ra

Tổ Trời ra Lệnh đọc viết ra

Phải viết cho dân biết phép là

 

Phép Trời cao xiêu và to lớn

Phép Trời sẽ đến nước làm sai

Lời đọc hôm nay là văn bài

Đọc cho người viết nghe bên tai

 

Bất di, bất dịch lời Trời đọc

Cho dân các nước học lời Trời

Việt Nam trước nhất được viết lời

Đã tụng cầu Trời, Đất độ đời

 

Học tiếp phép Trời, học phép Thánh

Để giúp nước, dân việc lớn cao

Để giúp Tâm Linh việc lo vào

Cầu Trời, cầu Đất, cầu Tông Tổ

 

Độ hộ đồng bào, độ nước Nam

Bằng phép Tâm Linh Trời độ ban

Mười ngày làm việc dưới trần gian

Cả học, cả làm trong một tháng

 

Đoàn Hòa Bình nhất lệnh lo toan

Mùng hai tháng năm tập trung Đoàn

Tám giờ khai mạc học phép làm

Ở xa báo Đồng về hôm trước

 

Xin giấy địa phương là căn cước

Về trình học phép giúp nước, dân

 

Đó là lời Thánh ban trần

Ban Đoàn làm việc giúp dân nước nhà

Lời Trời, lời Tổ Nước ta

Lời Thánh nước nhà dạy Đạo Tâm Linh

Dạy Đoàn làm việc Thiên Đình

Bắc ghế cho Thánh nước mình Việt Nam ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha thứ ba đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

ghi xong lúc 16h19’ ngày 26/5/2014 – Ngày 28/4/Giáp Tý

 

Bài này thông báo cho Đồng về Đền học phép và làm việc Thánh giúp dân hộ Quốc trong một tháng tới, từ ngày 30/5/2014 đến ngày 30/6/2014, tức ngày 02/5/Giáp Ngọ; bài được đọc ngày khai mạc học mùng 2/5/Giáp Ngọ tại Đền Hòa Bình lúc 8h.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *