KÍNH SỚ TRÌNH TRỜI TẠI NƠI ĐỀN THÁNH

KÍNH SỚ TRÌNH TRỜI

TẠI NƠI ĐỀN THÁNH

 

Ngày 18/5/2014  – 20/4/Giáp Ngọ

CẦU TRỜI BÁO LUẬT CHO ĐỜI

 

Kính sớ vàng cầu Trời, cầu Đất

Cầu Cha Trời, Mẹ Địa trên Thiên

Là Tổ Trời, Tổ Đất linh thiêng

Trời đã sinh muôn vàn vạn vật

 

Trình Tổ Trời là Tổ cao nhất

Sinh nhân gian mọi vật trên đời

Trời sinh Tổ các nước tại nơi

Đất Đền Hạ, Đền Hùng – Phú Thọ

 

Trời đặt nơi đây là cửa ngõ

Thủ đô Tiên, Trời, Đất sinh Người

Đất Đền Hùng – Phú Thọ đẹp tươi

Đặt Tổ Trời, nơi Người con cả

 

Là Lạc Long với lại Âu Cơ

Sinh hai người ra trước bấy giờ

Là một cặp song sinh ra trước

Đó là lời Trời đã đính ước

 

Cặp con đầu sẽ phải lo toan

Giỗ Tổ Trời, Trời sinh nhân gian

Giỗ Tổ Trời, Trời sinh trăm họ

Một việc làm Trời cho sáng tỏ

 

Từ cội nguồn Trời, Đất sinh ra

Sinh nghìn con hiếu thảo thật thà

Cho từng nước để làm gốc Tổ

Gốc Tổ Trời là gốc Tổ Cố

 

Gốc Tổ Nước là gốc sinh thành

Gốc Tổ Trời là gốc đích danh

Gốc Tổ Nước sinh dân trăm họ

Gốc Tổ  Nước làm nên sáng tỏ

 

Việc sinh thành đến Tổ, Gia tiên

Đó là từng dòng họ dưới miền

Để sinh nên con Hồng cháu Lạc

Dòng họ nào dù có thất lạc

 

Chưa tìm ra nguồn cội Tổ Tông

Trần vẫn là con Lạc cháu Hồng

Của Tổ Tông Đền Hùng gốc Tổ

Tổ Trời, Tổ Nước, hai Tổ Cố

 

Tổ Trời sinh Tổ Nước toàn cầu

Tổ Trời sinh Tổ nước năm châu

Tổ các lục, địa cầu, thế giới

Rồi mới đến Tổ họ sinh dân

 

Đó là Luật Trời, Đất định phân
Cho Thánh, Thần, người dân biết được

Phật, Thánh, Thần cũng có quy ước

Phật, Thánh, Thần con Nước mà ra

 

Cũng là người của từng nước nhà

Do Trời sắp sẵn ban trần thế

Có những người đầu tiên gốc rễ

Trời sinh ra dành để giúp đời

 

Trời phân chia đi khắp mọi nơi

Cùng Tổ đời dạy dân trăm họ

Là các Thần, để trần hiểu rõ

Nước nào đông người, nhiều Thánh, Thần

 

Nhiều Tổ Nước, sinh ra nhiều dân

Năm, bảy cặp, xuống đến một cặp

Cặp vợ chồng Tổ, sinh ra con

Để có Dòng tộc Nước vuông tròn

 

Để có dòng họ dân muôn thuở

Nước nào cũng có mốc chung, riêng

Mốc nước mình từ đâu dưới miền

Đã có người đầu tiên chỉ bảo

 

Đã có người Trời phân soạn thảo

Từ đầu tiên Trời đã sinh dân

 

Cho đến nay dưới thế người trần

Vẫn có mốc ở phần địa giới

Tiếc rằng dân, nước không nghĩ tới

Rằng Trời sinh vạn vật, nhân gian

 

Không phải là khỉ, vượn hóa sang

Người chính là Trời sinh hạt giống

Cho nên Trời phải dạy cách sống

Sống làm người phải biết thương yêu

 

Các nước là con phải nhất điều

Không tranh giành đất, đảo, sông, biển

Mỗi nước đều có phần riêng nhau

Có địa danh, giáp ranh một màu

 

Từ đường, đồi đến phần đảo, biển

Không nước nào được đi lấn chiếm

Gây chiến tranh tàn sát lẫn nhau

Không nước nào được giương cái đầu

 

Khoe to oai, nhiều dân, lắm của

Lệnh của Trời đây là rèn giũa

Lệnh của Trời nay báo cho trần

Báo cho khắp các nước biết phần

 

Luật của Trời, giáng đời hạ thế

Luật của Trời đây là gốc rễ

Cội nguồn sinh ra nước, ra dân

Ra các Dòng tộc Nước dưới trần

 

Sinh ra khắp muôn dân trăm họ

Các nước đều là con của Trời

Trời sinh ra chỉ có một nơi

Nơi thứ nhất, không hai nước Việt

 

Nước Việt Nam đặc biệt con đầu

Không phải là nước khác ở đâu

Ở một nơi gọi là nước Việt

Việt Nam đặc biệt gốc nhà Trời

 

Việt Nam đặc biệt mãi trên đời

Việc Nam có tích Tổ loài người

Tổ Trời, Đền Hùng, nơi Đền Hạ

Đây chính là Trời cho gia phả

 

Đặt Tổ Trời ở tại nước Nam

Ở Đền Hùng – Phú Thọ rõ ràng

Không nước nào được làm anh cả

Riêng nước Nam Trời trao gia phả

 

Được là nước anh cả đầu tiên

Thứ hai, ba, bốn dưới trần miền

Là các nước toàn cầu thế giới

Trời sẽ  ban các nước tiến tới

 

Đến Việt Nam lễ Tổ sinh người

Tổ Trời chung tất cả muôn nơi

Cho dưới đời, loài người có Tổ

Tổ thứ hai, Tổ Nước của mình

 

Tổ thứ ba, Tổ họ gia đình

Đó là Trời dạy dân trăm họ

Các nước con Trời nghe cho rõ

Khắp nhân gian nghe tỏ điều này

 

Khắp thế giới hãy nhớ từ đây

Lệnh của Trời sẽ thời linh ứng

Việc giờ đây Trung Quốc đang làm

Một việc làm sai luật hoàn toàn

 

Sẽ bị khổ do Trời hành phạt

Nếu Trung Quốc cố chống Lệnh Thiên

Chống Lệnh Trời, Lệnh Đất ban truyền

Trời dạy dân dưới đời Luật Đạo

 

Trời thi hành, Trời sẽ thông báo

Việc làm sai phải bỏ đi ngay

Hạ giàn khoan lấn Biển Đông này

Vào nước Nam đó là sai phạm

 

Phải rút quân và hãy mạnh dạn

Nhận điều sai, điều trái đang làm

Đừng xấu hổ vì đang làm càn

Nhận tội ngay đỡ điều ghi tội

 

Lần thứ ba Trời dạy không hối

Trời sẽ làm trị tội lớn to

Tội với Trời, trần thế phải lo

Là tội lớn vô cùng chống lại

 

Trời sẽ làm, dân, nước sẽ phải

Mất của, hao người, nhổ giàn khoan

Trời không cho việc cố tình làm

Sẽ chuốc họa vô vàn đau khổ

 

Sẽ chuốc họa vì con chống Bố

Bố sinh con là Tổ Nước, dân

Nước là con Trời, Đất sinh phần

Nước con Tổ, Tổ con Trời, Đất

 

Cho nên đời có câu chu tất

Con theo Cha gìn giữ quê hương

Cha theo Ông, Tổ Nước kiên cường

Đánh thắng giặc là phường bạo ngược

 

– Nước Việt Nam nhỏ bé từ trước

Tại sao các nước phải đầu hàng

Vì nước Nam con cả rõ ràng

Có Trời, Đất lo toan giúp độ

 

Giúp nước Nam đánh thắng kẻ thù

Có Tổ Tông nước Nam đắp bù

Có Tổ Tông nước Nam tái thế

Nước Việt Nam giờ có Thượng Đế

 

Thượng Đế nhà Trời, Thượng Đế thứ hai

Nước Việt Nam có sự đại tài

Do Trời xếp, Trời trồng nên được

Nước Việt Nam Trời có thỏa hiệp

 

Là đàn anh phải giữ Luật Trời

Không xâm chiếm nước nào dưới đời

Không mâu thuẫn nước nào bè bạn

Ai xâm chiếm, nước Nam mạnh dạn

 

Kêu gọi toàn cầu thế giới cùng lo

Cùng góp tâm phản đối giúp cho

Việc sai trái nước nào cũng thấy

Việc xâm lấn vẫn còn tàu đấy

 

Trung Quốc sai việc đấy vẫn còn

Bao nước ngoài vang tiếng nói dồn

Từng đoàn người xuống đường ủng hộ

Ủng hộ Đảng, Nhà nước Việt Nam

 

Giúp Quốc hội, Chính phủ lo toan

Ủng hộ toàn dân Nam nước Việt

Ai ai cũng phẫn nộ kiên quyết

Đòi Trung Quốc phải dỡ giàn khoan

 

Mau trở về Trung Quốc hoàn toàn

Không xâm chiếm bầu trời, đường biển

Phải làm ăn theo luật của đời

Cả hai nước ký kết lâu rồi

 

Bao văn bản của đời ghi lại

Giấy trắng, mực đen còn ghi mãi

Dấu son bản địa của nước mình

Đời đời, mãi mãi, có Thiên Đình

 

Có Phật, có Thánh, Thần Linh Nước

Có Thổ Thần, Hà Bá biển, sông

Có các Quan ghi sổ từng dòng

Sao trần thế coi thường pháp luật

 

Luật Thiên, Âm, Luật trần chu tất

Nước Trung Quốc không biết luật này

Hay tưởng không có Tâm Linh nay

Thờ như vậy xưa nay vô nghĩa

 

Thờ như vậy xưa nay phí công

Thờ Phật Bà xứ Bắc, xứ Đông

Nơi trang nghiêm chùa chiền vọng bái

Không ích chi xưa, nay, mãi mãi

 

Vì Phật Bà không dạy được dân

Hay là dạy đi cướp nước trần ?

Dạy đô hộ từng phần nước một

Nếu Trung Quốc muốn giữ điều tốt

 

Cho nước, dân, cho Phật, Thánh, Thần

Nước Trung Quốc là nước cận gần

Hãy làm đúng luật trần, Luật Thánh

Đây lời Trời báo cho rành mạch

 

Báo nước, dân Trung Quốc nghe ra

Tham của trần có phần trụy lạc

Tâm của trần xưa nay điêu bạc

Phật, Thánh, Thần cũng vậy không sai !

 

Không làm gương, không có văn bài

Phật, Thánh, Thần không ai biết dạy

Nếu biết dạy dân đã nhìn thấy

Sự trái sai Trung Quốc đang làm

 

Lấn Biển Đông là việc làm càn

Từ người đầu cán quan trở xuống

Đến âm phần Trung Quốc quá sai

Nước Việt Nam thờ họ lâu dài

 

Sao nỡ phụ công người nước Việt

Nhìn các chùa thờ tượng la liệt

Tượng Phật Bà chùa lớn to oai

Thờ bao nhiêu La Hán trong ngoài

 

Sao không giúp ích gì dân, nước

Nếu giúp được, Việt Nam đã được

Không chiến tranh tàn sát lẫn nhau

Không xâm lấn Biển Đông để sầu

 

Cho hai nước bất bình, thù oán

Chắc giờ đây nhân dân đã ngán

Chán về thờ cầu chẳng ích chi

Việc Tâm Linh ảnh hưởng một khi

 

Phí công xây chùa to, tượng lớn

Phí công thờ những người dữ tợn

Phí công thờ người béo, người gầy

Phí công thờ cả tớ lẫn thầy

 

Hỏi Trung Quốc điều này có đúng ?

Đúng như lời Trời, Đất đã ban

Ban cho dân các nước luận bàn

Được ngôn luận việc này dân được

 

– Việc của Trời đây là hiệp ước

Dân phải nghe đúng Luật của Trời

Thờ ai có công lớn với đời

Có Tâm Linh Hồn Người vì nước

 

Có Tâm Linh Hồn làm nên được

Cho nước, dân từ trước tới nay

Có lời Tâm Linh giáng dạy bày

Có lý, có tình nay thờ phụng

 

Thờ như vậy còn phải để cúng

Cúng cầu xin phù độ nước, dân

Cúng đền ơn đáp nghĩa công Thần

Cúng tạ ơn công Người muôn thuở

 

Lời Trời dạy nước, dân rèn giũa

Tu nhân tâm, đạo đức làm người

Sống trên đời phải biết luật đời

Luật Thiên Giới, Luật nơi Âm Phủ

 

Sống trên đời phải tu cho đủ

Tu lòng trần không được tham lam

Việc công, tư phải được rõ ràng

Đừng ác tâm hại người, hại của

 

Đừng mỵ dân, kiếm cớ lừa dân

Trời báo cho nước Việt Nam trần

Biết về Luật Trời phân cắt cử

Biết về Luật Trời ban hai chữ

 

“Tâm Linh” là có ở trên Trời

“Tâm Linh” là có thật dưới đời

“Tâm Linh” có những nơi thờ phụng

“Tâm Linh” có những nơi thờ cúng

 

Đúng Luật Trời, Luật Đất ban ra

Đúng Luật Tổ, Luật Thánh nước nhà

Thờ mới có Hồn Thiêng dạy bảo

Đọc Kinh Thiên, người đọc tỉnh táo

 

Khỏi u mê lầm lạc cái đầu

Trời dạy dân đoàn kết một màu

Thương yêu nhau, không thù, không oán

Phải giúp nhau trong lúc nguy nan

 

Tay bắt tay, đoàn kết luận bàn

Làm công việc giao lưu văn hóa

Làm các việc có nhiều kết quả

Hợp tác làm ăn thuận cho dân

 

Ích dân, lợi nước việc rất cần

Đừng tham chiến, âm  mưu thâm độc

Đừng coi nhau không đội trời chung

Đó là kẻ tàn nhẫn không cùng

 

Xây hòa bình, ấm no, hạnh phúc

Chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình

Để đời đời, mãi mãi trường sinh

Sống an khỏe, cho đời tươi đẹp

 

Lời của Trời như lịch sử thép

Dạy nước, dân, dân phải nghe theo

Đừng ai cãi lời Trời những điều

Đây Lệnh Trời cho người nghe viết

 

Viết lời Trời đây là đặc biệt

Việc Tâm Linh người viết được nghe

Việc người làm không phải ngại e

Đây Lệnh Trời khắt khe sai cắt

 

Lệnh của Trời thật là nghiêm ngặt

Lệnh của Trời rất chặt, nghiêm minh

Các nước hãy nghe, chớ vô tình

Thế kỷ hai mốt Tâm Linh ra đời

 

Tâm Linh giữa Đất và Trời

Tâm Linh có thật lời Trời đọc ra

 

Đọc trước nhất cửa Tòa Tiên Thánh

Đọc lời thơ rành mạch tỏ tường

 

Đọc cho dưới thế trần dương

Tai nghe, tay viết đủ đường việc to

Việc Trời, việc Đất phải lo

Việc Phật, việc Thánh, Thần cho dưới đời

Phải có Lệnh Luật nhà Trời

Không như thế kỷ hai mươi trở về

Thế kỷ hai mốt Trời phê

Trời duyệt, Trời dạy thờ về Lệnh Thiên

Người trần không ai biết nên

Thầy mo dưới miền không ai biết chi

Về Luật, Lệnh Trời đã ghi

Những người cao học cũng thì không hay

Vì không có tiếng Trời mây

Không có tai Thánh để nay nghe lời

Không nghe được công việc Trời

Không nghe được Tổ Nước đời nói chi

Không nghe được lệnh, luật gì

Của Trời, Đất, Phật, Thánh ghi thế nào

Học theo sách trần làm vào

Là không đúng Luật Thiên Tào đã ghi

Chỉ có Đồng Thánh được ghi

Theo Lệnh Trời, Đất ở thì Đền Thiên

Đền Hòa Bình, Trời đặt tên

Một Đền đặc biệt có riêng nước này

Nước Nam có được phúc dầy

Là do Trời, Đất sinh ngay con đầu

Trời ban làm việc cao sâu

Công việc mở đầu thế kỷ Tâm Linh

Tâm Linh Trời, Đất định hình

Tâm Linh vô hình Trời, Đất ban ra

Cha Trời, Mẹ Địa đó là

Tổ Trời, Tổ Đất gọi là một nay

Là Tổ Trời, Đất dựng gây

Sinh ra các nước ở nay dưới đời

Trên khắp thế giới loài người

Khắp nơi âm phủ là người trần gian

Để dân biết được việc làm

Do Trời tạo hóa sinh sang loài người

Để đời mãi mãi cầu Trời

Cầu độ đất nước sáng tươi huy hoàng

Cầu độ thế giới an khang

Cầu độ muôn vàn vạn vật chúng sinh

Cầu đỡ bão lụt nước mình

Cầu đỡ bệnh nạn chúng sinh trên đời

Cầu mọi việc được tốt tươi

Ơn nhờ Tổ Trời cứu độ nước, dân.

– Đoàn Hòa Bình nhất tâm trình

Theo Lệnh Thiên Đình của nước Việt Nam

Hôm nay Đồng nhất tâm làm

Bắc ghế Thiên Đàng Thánh giáng trên vai

Để làm công việc Thiên Đài

Giúp cho đất nước dẹp loài xâm lăng

Để nước Nam được vĩnh hằng

Hòa bình, độc lập, muôn năm, đời đời

Đó là lời dạy của Trời

Lời dạy của Tổ Nước đời Việt Nam ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha Tổ Lạc Long Quân đọc tại Đền Hòa Bình ngày 15+16 tháng 5 năm 2014 (17+18 tháng 4 năm Giáp Ngọ)

Trưởng đoàn Hòa Bình: Phạm Thị Xuyến

Làm việc bắc ghế Thánh có các Thanh Đồng 

Bài này đọc trong ngày Đoàn, Đồng làm việc, Thánh cắt cử 14 Đồng từ 8 tỉnh làm việc tại Đền Hòa Bình viết sớ, trình sớ cầu Trời, cầu Tổ Đất Nước, việc làm có băng hình và chụp ảnh để làm bằng chứng việc Tâm Linh của nước Việt Nam ngày 18/5/2014, viết 500 sớ đại làm việc viết trong 4 ngày, từ ngày 15/5 đến18/5/2014 có các Thanh Đồng làm việc trong 4 ngày./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *