LỆNH THIÊN CHỈ GIÁO CHA BÁO VIỆC THẦN

len-thien-chi-giao

LỆNH THIÊN CHỈ GIÁO

CHA BÁO VIỆC THẦN

  1. Cha ban con những lời chỉ giáo

Việc con làm không giả mạo chi

Việc Thần Cha đã chép ghi

Từng công việc một ở thì sổ Thiên

Khi Cha trao Lệnh chỉ truyền

Là con ghi lại việc Thiên nơi này

Hoặc là nghe Lệnh truyền ngay

Con phải bắc ghế để nay Cha làm

Làm công việc của Thiên Đàng

Giúp âm phần nước Việt Nam anh hùng

Những việc Thiên đã ghi chung

Ở trần đang có sự không an lành

Gây điều nhức nhối hôi tanh

Gây sự bức xúc dân lành không an

Phải kiên quyết dẹp hoàn toàn

Âm, Dương hòa nhịp giúp làm trừ gian

Việc gì con được nghe sang

Từng một sự việc Cha ban con làm

Khi riêng một mình rõ ràng

Khi chung cả Đoàn có Lệnh của Cha

Làm gì cũng có lệnh ra

Không tự trần thế được là làm chi.

  1. Từ nay Lệnh Thần đã ghi

Việc bắt tà đất không thì lo toan

Đã dừng không ai được làm

Ai làm là bịa việc sang bắt tà

Cả nước một Lệnh Âm ra

Không có ai được xưng Cha Thánh Trần

Hoặc là các Quan có phần

Giúp việc cho trần trừ lũ tà gian

Lệnh Thiên đã dừng hoàn toàn

Dân đừng mê muội lo làm là sai

Phí tiền dân đi nhờ ai

Đồng tà bịa đặt nói sai để làm

Còn các việc khác Thiên Đàng

Ai được phép làm có Thánh giáng tay

Có lời, có tiếng Thánh bày

Có phép Thánh giúp việc nay gia đình

Đúng, trần hãy nhờ thực tình

Sai chớ có lễ tiền mình vất đi

Lại còn thêm tội một khi

Đốt bao vàng mã vất đi không cần

Thánh không chứng, chỉ tà thần

Bởi điện của trần đang có tà gian

Thánh, Thần không giáng trên ban

Lũ tà ác hại to gan trá hình

Đồng làm sẽ tội thực tình

Ba đời trần phải ngục hình đeo mang

Con, cháu, chắt sẽ chịu oan

Vì tội làm láo giả sang Thánh, Thần

Trình đồng, mở phủ cho dân

Đó là ăn lộc tà thần nói sai.

  1. Còn việc giải nghiệp, ngục, bài

Cha đã phát lệnh không sai tý nào

Chỉ có một cửa Thiên trao

Duy nhất trong nước Việt trao cho Đồng

Lệnh Thiên tối đẳng Thần thông

Duy nhất một Đồng bắc ghế ba Cha

Nghe được đủ tiếng sơn hà

Học được phép luật ban ra cho Đồng

Mới được ứng phép Thiên Hồng

Mới có chìa khóa mở gông ngục Thần

Đó là phép quyết âm phần

Khi có Lệnh Thần Cha giáng giúp ra

Không ai thứ hai sau Cha

Được giải mở ngục vong ra khỏi tù.

  1. Bao nhiêu thầy pháp ngốc ngu

Thầy mo bói toán, thầy tu ở chùa

Xưa nay đã dám nói bừa

Lập đàn phả độ sách xưa tụng cầu

Tụng kinh ngoại đạo đâu đâu

Đốt bao vàng mã, tiền hầu khổ dân

Biết bao tốn kém cho trần

Sớ in tự bịa việc phần của Thiên

Tai không có lệnh chỉ truyền

Miệng không nói được tiếng Thiên, tiếng Thần

Miệng đọc tụng sách của trần

Mà dám bảo mở ngục Thần vong ra

To gan, hỗn xược trình Tòa

Giải oan, cắt kết vong ra khỏi tù

Xin đài sấp, ngửa làm bừa

Nào thầy có biết tội lừa bịp dân

Tội đấy là tội với Thần

Những ai người trần đã dám to gan

Chưa có Lệnh Thánh giáng ban

Mà trần đã dám to gan làm bừa

Học sách thầy mo để lừa

Dân ai biết được từ xưa truyền đời

Thầy mo đi cúng kiếm lời

Chết xong vào ngục khổ đời hồn vong

Để lại con, cháu đèo bòng

Hai, ba đời phải long đong khổ phiền

Vì tai không nghe lời truyền

Tay không viết được chữ Tiên, chữ Trời

Miệng không nói được tiếng lời

Thơ Tiên của Thánh ban lời dạy dân

Không có phép soi ngục Thần

Không viết ra được nghiệp trần ra sao

Không biết vong ở ngục nào

Không biết mộ động vì sao khổ hồn

Chỉ thấy nhà ai khổ dồn

Trùng tang vì nghiệp, vì hồn vong gây

Xem bói gọi trùng tang nay

Trần đi nhờ thầy, thầy mở sách xem

Thế là ngả giá cúng liền

Còn gọi mở phủ thờ Thiên, thờ Thần

Thầy mo làm khổ bao dân

Tốn kém tiền trần tai họa vẫn mang.

  1. Thế kỷ hai mốt sửa sang

Thánh, Thần nước Việt lo toan giúp đời

Giúp Âm, giúp Dương đôi nơi

Mới có Lệnh Trời, Lệnh Thánh ban ra

Mới có Lệnh Âm nước nhà

Mới có Thượng Tòa tối đẳng cao siêu

Mới có Lệnh của Thiên triều

Cho soi gọi để giúp nhiều việc Thiên

Hội đồng mới chỉ định riêng

Cho người học phép làm riêng việc này

Phép Trời, phép Thánh giáng tay

Ứng thân soi xét cho nay gia đình

Nhà ai có nghiệp thực tình

Vong ở ngục hình vì tội xưa gây

Tội trần con, cháu dắt dây

Gọi là nghiệp chướng cho nay gia đình

Mồ mả không được an bình

Gia đình bất bình, con, cháu không an

Nghiệp nặng phải chết trùng tang

Cha gọi trùng nghiệp gian nan khổ trần

Ốm đau, bệnh tật khổ thân

Người thì bệnh trần, người bệnh nghiệp âm.

  1. Bây giờ Luật của Thiên cung

Mười đời trở lại có cùng nghiệp gây

Nhà ai có nghiệp dắt dây

Con, cháu, chắt, chút, chịu lây khổ phiền

Ai hợp người ấy khổ liền

Ai không hợp nghiệp không phiền, không lo.

  1. Còn nghiệp sống Thánh báo cho

Dân ta biết để mà lo cho mình

Thánh nước Nam đã giáng linh

Đã có sổ của Thiên Đình xét soi

Khắp trong nước Việt các nơi

Đền Thần, đền Thánh thờ người có công

Thờ để đáp nghĩa núi sông

Thờ tích đền đáp Cha, Ông bao đời

Nơi đấy đều có sổ Trời

Sổ ghi công, tội, dưới đời ra sao

Ai có công giúp đồng bào

Xây dựng đất nước thế nào Quan ghi

Ai có tội lỗi làm gì

Sổ Thần Quan cũng chép ghi tỏ tường

Đó là nghiệp sống trần dương

Không ai thoát được đoạn trường xảy ra

Sổ Thần có Thánh xét tra

Tội nặng, tội nhẹ, ai là ra sao

Chết rồi gọi tội chết vào

Còn sống gọi tội sống bao lỗi lầm

Thế kỷ hai mốt sổ cầm

Ghi tên vạch tội từng tầng lớp nay

Già, trẻ, lớn, bé tội gây

Kể cả quan chức ai nay làm gì

Có công, có tội sổ ghi

Rồi sẽ có sự ly kỳ cho dân

Khác thế kỷ hai mươi trần

Thế kỷ hai mốt ban phần báo tin

Để người còn sống sẽ tìm

Đọc bài Thánh giáng báo tin cho trần

Hãy tu nhân đức rất cần

Làm điều nhân đức giúp dân nước nhà

Đừng làm điều hại dân ta

Đừng làm hại nước Nam nhà sẽ gay

Có tội sống, chết không hay

Sẽ vào bể khổ đắng cay vô cùng

Con, cháu, chắt, sẽ khổ chung

Tội nặng sẽ phải chịu chung mười đời

Gọi là nghiệp chướng tơi bời

Của tiền rồi cũng khổ nơi thế trần

Có người sẽ phải khổ thân

Vì gánh nghiệp trần kiếp trước gây ra

Thánh, Thần nước sẽ xử tòa

Nặng khổ, nhẹ đỡ, xót xa cho trần

Đó là án nợ hại dân

Án nợ hại nước khi trần làm sai

Người viết nghe Cha đọc bài

Trần phải viết đúng không sai chữ nào

Đây Hồn Non Nước đọc trao

Sống làm cách mạng, chết vào giúp dân

Hồn được là Thánh, là Thần

Bao nhiêu hồn trần đang giúp nước ta

Đã và đang giúp nước nhà

Dương thịnh, âm thịnh, nước ta mạnh giàu

Bắt tay đoàn kết toàn cầu

Thù xưa lưu trữ, sổ đầu còn ghi

Việt Nam đất nước trường kỳ

Hồn Thiêng bất tử sử ghi tên vàng

Muôn đời tỏa ánh hào quang

Độ dân, giúp nước vẻ vang đời đời ./.

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

 ngày 09/7/2005 – 04/6/t Dậu

 Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *