BÀI GỬI NƯỚC DÂN VIỆC NƯỚC RẤT CẦN VIỆC DÂN MONG ĐỢI ĐẠO CHÍNH THỐNG CỦA NƯỚC VIỆT NAM

BÀI GỬI NƯỚC DÂN

VIỆC NƯỚC RẤT CẦN

VIỆC DÂN MONG ĐỢI

ĐẠO CHÍNH THỐNG CỦA NƯỚC VIỆT NAM

Tại Đền Hoà Bình – Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương

15 giờ, ngày 24/12/2014 (03/11/Giáp Ngọ)

 

Lời Thánh Thần nước Nam mong đợi

Gửi lời Thánh đến nước Việt Nam

Việc dân cần, nước muốn an khang

Dân là gốc việc làm hộ Quốc

 

Nước với dân như thân cây đuốc

Đuốc ngọc, đèn Trời như nước, dân

Nước muốn được bể ái nguồn ân

Nước phải có nhân dân làm gốc

 

Đất nước hãy lo việc thần tốc

Việc rất cần cho nước, dân ta

Một nước Nam phải có Đạo nhà

Đạo chính thống của Nhà nước Việt

 

Đạo nước Nam, một Đạo Đặc Biệt

Đạo do Tổ Tông Nước sinh thành

Một Đạo Trời, Đạo Tổ đích danh

Đạo do Tổ Trời sinh Tổ Nước

 

Tổ Trời, Tổ Nước đã đính ước

Đã ban ra Đạo nước Nam nhà

Nước Việt Nam đầu tiên khai hoa

Trời lập Đạo, nước nhà hành đạo

 

Do Tổ Tông ban lời soạn thảo

Luật, Lệnh Thiên thông báo nước, dân

Do Hồn Trời, Hồn Tổ Tông trần

Đã ban ra thi hành luật đạo

 

Gửi cho nước như bản báo cáo

Gửi cho dân, dân học cho thông

Đây là luật Trời, Đất vun trồng

Đây là Luật Tổ Tông dạy bảo

 

Nước, dân ta nghiên cứu tỉnh táo

Hãy khẩn trương cho Đạo khai sinh

Đạo Trời nước Việt đã định hình

Đạo Tâm Linh, Thiên đình ấn chỉ

 

Đạo Trời nước Việt thật chí lý

Đạo Tâm Linh nước Việt khai hoa

Do chủ Thiên, chủ Âm nước nhà

Đã ban ra chủ toà khai đạo

 

Ngày một, tháng một, hai lẻ một (thế kỷ 21)

Bốn con số một thật nghiêm minh

Bốn con số một nhất Thiên đình

Trời cho nước Nam được hành đạo

 

Đạo của nước Nam thật anh minh

Bốn con số một của Thiên đình

Là tứ tuyệt trần ngày khai đạo

Thế kỷ hai mốt đã thành công

 

Tuyệt tác cho đời, cho núi sông

Bài gửi Nhà nước hãy đọc thông

Đạo nước Việt Nam, Đạo thành đồng

Muôn người theo Đạo cùng chí hướng

 

Theo Đảng, Bác Hồ, theo nước Nam

Theo Tổ Đền Hùng nơi gốc Tổ

Theo người tuyên bố nước Việt Nam

Bác Hồ – Chủ tịch, trái tim vàng

 

Đời đời lãnh tụ một đất nước

Đất nước Việt Nam mãi hô vang

Đất nước Văn Lang trái tim vàng

Ba Đình lịch sử đời bất tử

 

Mãi mãi ca vang nước Việt Nam

Đời đời có Đạo của đất nước

Đạo của nước Nam có Toà Vàng

Đạo thờ người dựng nước, giữ nước

 

Đạo thờ người có tích, có công

Đạo đền ơn đáp nghĩa Cha Ông

Đạo thờ người con Lạc cháu Hồng

Thờ muôn thuở, đời đời bất tử

 

Thờ đền công đáp nghĩa ơn người

Người cho ta Tổ quốc, bầu trời

Người cho ta muôn đời thế hệ

Người cho ta muôn đời biết kể

 

Về bể dâu nguồn cội sinh thành

Người cho ta cơm no áo lành

Người cho ta học hành thành đạt

Người cho ta hạnh phúc trên đời

 

Người cho ta lẽ sống trên đời

Biết thương yêu đùm bọc loài người

Biết bảo vệ bầu trời, Tổ quốc

Biết xây dựng xã hội phía trước

 

Biết ngăn ngừa kẻ cướp sang ta

Biết tình thân ruột thịt trong nhà

Biết xã hội chan hoà bình đẳng

Biết anh em láng giềng, xã tắc

 

Biết đoàn kết bảo vệ hoà bình

Cùng các nước trên toàn thế giới

Nước Việt Nam đang đà đi tới

Hợp tác mọi việc được thông hành

 

Tiến nhanh, tiến mạnh được thanh danh

Nhờ Đảng, Nhà nước cùng sức mạnh

Nước với dân kề vai sát cánh

Đạo nước Nam phải được ra đời

 

Đảng là nền tảng, đạo ở con người

Đạo của nước Việt, con người nước Việt

Người nước Việt phải biết phân biệt

Phải lo toan thống thiết xây thành

 

Phải lo nhanh được đạo đích danh

Đạo của nước gọi là huyết thống

Đạo của nước gọi là cội gốc

Sinh ra dân tu đạo nước nhà

 

Con theo Cha, Cha theo Ông Bà

Theo tiền bối Tổ nhà nước Việt

Theo Ông Cha những người hào kiệt

Dựng nước, giữ nước cho dân ta

 

Để đời đời con cháu đề đa

Theo gốc Tổ, Đạo nhà nước Việt

Thờ những người Danh nhân hào kiệt

Là Tổ Tông, là Vua, là Quan

 

Là anh hùng, liệt sĩ vẻ vang

Là người có công vàng giúp nước

Từ đời xưa, mãi đến đời nay

Từ đời nay, mãi đến sau này

 

Người có công được thờ cúng lễ

Người có công xây đền cúng tế

Tế và lễ theo đúng Luật Thần

Không phải theo sách viết của trần

 

Sách của người ngày xưa đô hộ

Sách ngày nay của Thánh đã ban

Do Tổ Tông, Ông Cha luận bàn

Do phép Trời đã ban hành quyết

 

Sách thời nay có người được viết

Viết theo lời Thánh đọc bên tai

Được nghe, ghi bằng thơ đại tài

Như đang viết bài này của Thánh

 

Đền Hoà Bình, Thánh ban rành mạch

Phải lo toan trọng trách lớn cao

Người đồng Thiên, Thánh đào tạo vào

Phải làm việc giúp dân, hộ Quốc

 

Hai mươi năm Thánh đã trao tay

Làm các việc Thánh trao Đoàn này

Cuối thế kỷ hai mươi, hai mốt

Đoàn Hoà Bình đã, đang làm tốt

 

Việc Thánh sai cắt cử Đoàn Thần

Có các đồng từ khắp xa gần

Có hội viên bốn mươi tư tỉnh (44 tỉnh)

Công việc Thánh, Thánh đã dự tính

 

Thánh lo toan công việc đến nơi

Nhà nước Nam hay nghiên cứu lời

Thơ của Thánh dạy người trần thế

Thơ của Thánh, lời của Thượng Đế

 

Giúp cho dân, giúp nước Nam nhà

Giúp cho trần từ trẻ, đến già

Giúp mãi mãi muôn đời thế hệ

Giúp cho dân, cho nước biết kể

 

Hồn Ông Cha tiền bối ban ra

Xưa là người đánh giặc xông pha

Giữ đất nước, giữ nhà trăm họ

Hồn Thiêng Đất Nước đã nhìn rõ

 

Thấu tim gan quân giặc bạo tàn

Ta có Đảng, có Nhà nước Nam

Ta phải làm những gì có ích

Lời nói, việc làm là bút hịch

 

Phải cùng nhau đoàn kết đấu tranh

Giành thắng lợi giữ lấy màu xanh

Màu bất tử, hoà bình độc lập

Chủ quyền đất nước đứng hàng đầu

 

Dân nước Việt Nam nhất tâm cầu

Cầu Trời, cầu Tổ Tông phù độ

Nước mạnh, dân giàu, cầu bình an

Toàn dân theo Đảng, Bác, Việt Nam

 

Theo Đạo Tâm Linh của đất nước

Theo Tổ Tông ta từ kiếp trước

Từ Tổ Đền Hùng xuống Tổ nhà

Bao giờ Nhà nước công nhận ra

 

Đạo Trời Nước Việt, Đạo nước nhà

Đạo Tâm Linh Nước, Đạo Đặc Biệt

Một Đạo chính thống của nước nhà

Bao Hồn Ông Cha đã tụ hội

 

Xây Đạo nước nhà đã thành công

Chỉ chờ Nhà nước duyệt là xong

Dân khắp muôn nơi sẽ nhất lòng

Theo Cha, theo Đạo, gìn giữ nước

 

Theo lời nguyện ước của Ông Cha

Muôn dân trăm họ cùng hướng đạo

Vì Đạo của ta thờ Ông Cha

Thờ người dựng, giữ nước Nam nhà

 

Thờ người có công đi đánh giặc

Thờ người có công giữ xã tắc

Thờ người có lịch sử cho dân

Để đời mãi mãi được hồng ân

 

Đó là phúc lớn của nước trần

Nước Nam muôn thuở đời bất tận

Có Phật, Thánh, Thần, có Đạo Thần

Một Đạo chính thống cho nước, dân

 

Đạo xoá u mê, tu lầm lạc

Đạo xoá mê tín dị đoan trần

Đạo thờ lối mới cho nước, dân

Thờ Trời, Tổ Nước, thờ Gia tộc

 

Cúng lễ mặn, chay không phải kiêng

Không vàng, tiền mã dưới trần miền

Không phải ăn kiêng, không chay tịnh

Theo đúng Luật Thánh của nước nhà

 

Theo Luật Tâm Linh của Thiên Toà

Theo đường Đạo mới là chu tất

Theo Luật Thiên ban đúng, không sai

Đám cưới, đám ma theo lệnh bài

 

Không rắc tiền thật, không tiền mã

Không dùng thuốc lá cúng Thánh, Thần

Không dùng thuốc lá các nhà dân

Đám cưới, đám tang không thuốc lá

 

Việc làm thành quả Thánh ban trần

Thánh báo nước, dân việc rất cần

Hãy nghe lời Thánh làm đúng luật

Luật của Thánh, Thần nước Việt Nam ./.

 

Kính viết theo lời Thánh Cha Tổ nước nhà đọc tại Đền Hoà Bình, xong lúc 11h 15’ ngày 25/12/2014 (ngày 04/11/Giáp Ngọ). Bài được gửi các cấp cán bộ Nhà nước trở xuống tỉnh, thị xã, phường, khu phố cho dân được học, đọc.

Trưởng đoàn Hoà Bình: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *