LỆNH THẦN CHO XUẤT HỒN TƯỢNG HAI BÀ THỜ TẠI NGHÈ THÔN KHÊ KHẨU

LỆNH THẦN CHO XUẤT HỒN TƯỢNG

HAI BÀ THỜ TẠI NGHÈ THÔN KHÊ KHẨU

Ngày 16/6/Giáp Ngọ – 12/7/2014

Lệnh Thiên cho xuất Hồn Thần

Hai tượng nữ tướng có phần Hồn Vua

Hồn Hai Bà có từ xưa

Trưng Trắc, Trưng Nhị, ngày xưa nhập Thần

Tuy ngôi nghè nhỏ do dân

Xây lại tưởng nhớ công trần ngày xưa

Thờ tượng Hai Bà sớm trưa

Tượng nhỏ, nghè nhỏ, dấu xưa vẫn còn

Hồn người vẫn đậm dấu son

Vẫn thăng, vẫn giáng, vẫn còn giờ đây

Đời đời, mãi mãi nơi này

Vẫn còn dấu tích nơi đây đi về

Nơi đây mãi mãi lời thề

Nơi đây Trời đã duyệt phê tích Trời

Trời cho giáng thế hai người

Hồn hai  nữ tướng, hồn người là Vua

Vua Trưng Vương từ thời xưa

Hai Bà Trưng đã dẫn đưa sử Trời

Hai Bà, một ông là người

Trời gửi xuống đời để giúp nước, dân

Hai Bà khác Ông có phần

Ông được nuôi dưỡng lớn dần tại nơi

Hai Bà do phép của Trời

Biến hóa ra người cho xuống nơi đây

Chỉ bằng ba tuổi thơ ngây

Một trăm ngày đã lớn ngay bằng người

Bằng mười tám tuổi dưới đời

Từ Đền Hùng đã đi thời về đây

Do Thần dẫn dắt đi ngay

Từ trong rừng núi về đây theo người

Chuyện thật như bịa tại nơi

Chỉ có người Trời hiểu được, ai hay

Tinh thông văn võ đủ đầy

Do hồn tái thế mới nay có tài

Hai người đôi mươi, hai hai (20, 22)

Ba năm ở lại miệt mài cùng Ông

Cùng Ông Hiển Đức lập công

Đến ngày mãn hạn cả Ông về Trời

Đó là sự tích của người

Hai Cô bán nước với thời cây đa

Hai cây đa, quán nước ra

Là hai cô gái, hai bà Trưng Vương

  • Lệnh xuất Thần, phép Thiên Vương

Do Hồn Thánh giáng, do Thiên giúp làm

Không phải lo nghĩ, bàng hoàng

Có phép Thiên Đàng sẽ giáng lo ra

Tiếng Thiên, chữ Thánh giao hòa

Năm Đồng làm việc giúp ra cho đời

Làm bằng phép Thánh giáng người

Không bằng vàng mã, không lời thầy mo

Không bằng tiếng mõ nhỏ to

Trống, chuông vang vọng, thơ cho đồng làm

Phép Thiên ứng bóng đàn tràng

Tiếng thầy vang vọng phép ban giáng về./.

Kính viết theo lời Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *