KÍNH VIẾT LỆNH THIÊN TẠI NGHÈ THỜ ĐÔI CÔ – THÔN KHÊ KHẨU

KÍNH VIẾT LỆNH THIÊN

TẠI NGHÈ THỜ ĐÔI CÔ – THÔN KHÊ KHẨU

Lúc 17h42′ ngày 2/6/Giáp Ngọ – 28/6/2014

  1. Lệnh Thiên chỉ dẫn nhà Đền

Đền thờ hai vị bề trên Hồn Thần

Hai Bà Hồn Vua oai phong

Trưng Trắc, Trưng Nhị có công vì đời

Hai Bà được giáng tại nơi

Giúp Trần Hiển Đức việc đời ngày xưa

Ban thờ hai Bà dẫn đưa

Thay gạch ốp lát đẹp, đưa về làm

Xây bịt nơi thờ hạ ban

Ốp gạch màu đỏ rõ ràng đẹp tươi

Xung quanh ốp gạch sáng ngời

Màu hồng sáng đẹp đời đời không phai

Tiền dâng do Cha đọc bài

Tiền đoàn dâng kính Cha sai mang về.

  1. Ngày mười sáu, tháng sáu duyệt phê

Hai Bà cho về để chuyển tượng ngay

Đúng tám giờ năm phút cùng ngày

Chín giờ làm lễ được ngay an lành

  1. Công việc làm cụ thể tại nghè Khê Khẩu thờ hai Bà, Bà đã đọc cho Phạm Thị Xuyến được ghi tại nghè thờ Hai Bà. Có bí thư, trưởng, phó thôn cùng ban khánh tiết nhà đền nhất trí theo lệnh hai Bà đã báo.

Lệnh Thiên báo việc làm

Ngày 16/6/Giáp Ngọ – 12/7/2014

 

  1. 7h 30′ lễ trình tại nghè có sớ xin xuất hồn tượng hai Bà.
  2. Rước tượng theo lệnh Thiên tòa

Rước tượng hai Bà bằng kiệu nghiêm trang

Kiệu mới rước tượng rõ ràng

Tám người khênh kiệu đàng hoàng không sai

Chọn người trai gái bằng vai

Nghiêm trang khênh kiệu hả hài Đôi Cô.

  1. Rước lên Đền mới xong mới được bao sái tượng

Chọn 2 già làng làm việc;

Mua 4 khăn mặt mới;

Mua 4 chậu nhựa mới;

Chia đôi cho 2 người để bao sái tượng.

  1. 9h 30; lễ an vị xin nhập Thần tượng đến 10h30 là xong.
  2. Đoàn Hòa Bình, bộ 5 về làm việc tại Đền Hai Bà, cùng với cán bộ và nhân dân địa phương.
  3. Đoàn Hòa Bình làm sớ lễ tạ điền hoàn long mạch + chấn trạch đất đền thờ mới, trình sớ xong tạ phép điền hoàn chấn trạch nhà đền, tạ an vị tượng và bát hương thờ đôi Cô.

Kính viết lời Hồn Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Ngày 12/7/2014 – 16/6/Giáp Ngọ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *