LỆNH NHÀ TRỜI LỆNH TỔ ĐẤT NƯỚC

LỆNH NHÀ TRỜI

LỆNH TỔ ĐẤT NƯỚC

 

Lệnh Nhà Trời ban cho dân, nước

Nước Việt Nam sẽ được vinh hoa

Trời ban cho dân, nước Nam nhà

Có hậu phúc, vinh hoa trường cửu

 

Dân nước Nam sẽ không khuất chịu

Mọi kẻ thù xâm lược nước Nam

Chủ quyền nước phải được hiên ngang

Về Dương trần, về phần Thiên giới

 

Không cho ai, nước khác xông tới

Việc Tâm Linh của nước non nhà

Nước với dân phải hiểu được ra

Quyền độc lập dương, âm có chủ

 

Lệnh Trời ban có Luật ghi chú

Dân hãy nghe Luật của Trời ban

Kể từ nay dân, nước Việt Nam

Có chủ quyền riêng nước rõ ràng

 

Được tự do thờ hàng cao nhất

Thờ cao nhất là Tổ Trời, Đất

Thờ thứ hai là Tổ nước Nam

Thờ Bác Hồ đích danh rõ ràng

 

Là thứ ba hiên ngang hùng vĩ

Đến Vua Hùng thứ tư chân lý

Đến các hàng ngôi thứ theo sau

Phật, Thánh, Thần, theo phần Luật Thánh

 

Thế kỷ mới phải thờ rành mạch

Người có công mới được tôn thờ

Thờ theo xưa là thờ bơ vơ

Nhiều tượng không công gì vô ích

 

Đền, chùa, thờ phải có di tích

Lịch sử gì để lại cho dân

Để cho nước phải có công trần

Xưa ai đó đã làm nên được

 

Thờ đền, chùa, phải đúng thứ ngôi

Người nước mình công lớn một thời

Đã dựng nước và đã giữ nước

Xưa có công đã làm nên được

 

Sự vinh hoa cho đất nước nhà

Để muôn đời cho đất nước ta

Dân ta phải đáp đền công đức

Dân, nước phải thờ phụng công người

 

Còn những nơi thờ sai Lệnh Trời

Những nơi thờ đã sai Lệnh Nước

Những nơi thờ đã sai quy ước

Không đúng gì theo Luật Nhà Trời

Không đúng vào Luật Thánh nước đời

Thánh đã giải hồn tượng tại nơi

Đã hết hồn tượng ngồi, tượng đứng

Đó là Luật Nhà Trời đã chứng

 

Tượng vô tri, không có linh hồn

Dù ai đúc tượng mới nhập hồn

Cũng phí công, không ai nhập được

Đây là Lệnh của Trời đã ban

 

Cho toàn cầu, thế giới rõ ràng

Tượng nước nào, nhập hồn nước ấy

Tượng nước nào, nước ấy trông cậy

Đừng đưa sang nước khác mị dân

 

Trời đã ban các nước được phần

Tự lo liệu việc Thần đất nước

Nước nào cũng có chủ nước nhà

Nước nào cũng có chủ Thiên Tòa

 

Không nước nào tranh giành nước khác

Nước nào tranh giành là điêu bạc

Nước nào xâm lấn nước ấy sai

Thế kỷ hai mốt được an bài

 

Các nước ở đâu, về đấy hết

Khác với xưa, tượng thờ la liệt

Cúng phí công, cầu chẳng được gì

Tượng không hồn, Cha đã giải đi

 

Họ đã về, không chi thắc mắc

Luật của Trời đã có nguyên tắc

Hồn tượng nghe theo Luật của Trời

Chỉ còn dân chưa hiểu, chưa thôi

 

Vẫn đắp tượng đứng, ngồi, la liệt

Khắc bằng gỗ thật là đáng tiếc

Cho những người không biết vẫn làm

Cố tình làm, tội với Thiên Đàng

 

Tội ba, bốn, đời sau phải gánh

Vì tham tiền, làm tượng bán sai

Luật Trời Đất, Tổ Tông ban bài

Không ai được làm sai Luật Thánh./.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình Ngày 10/10/2001.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *