KÍNH LỄ NGÀY DÂNG TƯỢNG ĐỒNG THỜ HAI BÀ TẠI ĐỀN KHÊ KHẨU

KÍNH LỄ NGÀY DÂNG TƯỢNG ĐỒNG

THỜ HAI BÀ TẠI ĐỀN KHÊ KHẨU

Thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức

 Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương

Ngày 10/9/Giáp Ngọ – 03/10/2014

Kính dâng tượng thờ Hai Bà

Nơi Đền Khê Khẩu có là tích xưa

Một thời Trời, Đất xếp đưa

Để lại di tích từ xưa cho đời

Hôm nay theo lệnh Tổ Trời

Theo lệnh Tổ Nước đọc lời ghi thơ

Đoàn Hòa Bình dâng tượng thờ

Một nhà cúng tiến bây giờ đã xong

Hai ngôi tượng đúc bằng đồng

Thật là đẹp đẽ oai phong Hai Bà

Hôm nay rước tượng lên tòa

Mời hồn Hai Bà chứng tấm lòng dân

Một nhà công đức tượng Thần

Hôm nay kính phần rước tượng lên ban

Thật là đẹp tốt huy hoàng

Hai tượng Bà đẹp vẻ vang nơi đền

Di tích mãi mãi vang tên

Thờ người giúp độ trần dương nước nhà

Quán nước với hai cây đa

Chính hai cô gái giúp là tướng Ông

Hôm nay hai ngôi tượng đồng

Thờ hai cô gái giúp Ông tướng tài

Thờ Hai Bà tướng không sai

Trưng Trắc, Trưng Nhị có tài thần thông

Được Trời biến hóa từ trong

Rừng Đền Hùng đã về cùng nơi đây

Sự tích còn lại hai cây

Hai cây đa tích của ngay hai người

Còn hai ngôi tượng tại nơi

Hai ngôi tượng người nhỏ bé từ xưa

Thờ theo tích Trời dẫn đưa

Rồi Trời sẽ báo chuyện xưa cho trần

Hôm nay có thật lời vần

Là Đức Thánh Trần Hưng Đạo ngày xưa

Đọc lời viết để dẫn đưa

Có chuyện kỳ lạ từ xưa cho đời

Năm nay sự thật mười mươi

Tổ Nước xếp người đã có tâm cao

Xếp cho cán bộ lo vào

Xây đền thờ tích công lao của Người

Để lại di tích tại nơi

Thánh xếp tâm người dân ở nơi đây

Khê Khẩu, Văn Đức nơi này

Đồng tâm nhất trí đã xây ngôi đền.

– Đoàn Hòa Bình nhất tâm miền

Dâng tiền công đức cùng thôn nơi này

Đã xây xong đền nơi đây

Một nhà tâm dầy công đức lớn cao

Mua ba ban thờ dâng vào

Mua đồ thờ tự thanh cao bằng đồng

Dâng đền Hai Bà oai phong

Thật là đẹp cảnh Đền Rồng nguy nga

Mấy nhà trong thôn, xã ta

Dâng bộ đại tự đẹp và uy nghi

Lư hương, đèn đá trường kỳ

Dòng họ dâng kính Thiên tri Đền Thần

Còn bao nhiêu tấm lòng dân

Chung lo xây dựng Đền Thần đẹp tươi

Đồng tâm công đức dưới đời

Hôm nay đền đã xong xuôi ngôi thờ

Bên ngoài cảnh đẹp nên thơ

Mừng ngày rước tượng về thờ Đền Thiên

Kính thờ Hai Bà thiêng liêng

Nơi đất xưa đã có Tiên giáng trần

Nơi Trần Hiển Đức luyện quân

Tài cao, chí lớn, quân thần luyện tôi.

– Nơi có vòng lửa về Trời

Nơi đời lưu giữ cảnh đời ngày xưa

Nay lời Thánh Nước dẫn đưa

Thánh Cha – Hưng Đạo đọc đưa lời này

Để dân biết tích nơi đây

Biết về lịch sử nơi này Đền Thiên.

– Đoàn Hòa Bình, Cha chỉ truyền

Đoàn cùng cán bộ dân miền nơi đây

Cùng lo buổi lễ hôm nay

Hoàn thành tốt đẹp một ngày khang linh

Hoan hô thôn Khê Khẩu mình

Hoan hô hai nhà thuộc Đoàn Hòa Bình

Tâm cao, tiền lớn kính trình

Công đức xây dựng đền linh Hai Bà

Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Hà

Từ Sài Gòn kính Đền Bà anh linh

Hoan hô Đoàn Thiên Hòa Bình

Người đi, người ở, tâm trình kính Thiên

Cùng nhau công đức dâng lên

Xây dựng đền tích cùng thôn nơi này

Đền thờ Hai Bà nơi đây

Đời đời an đẹp nơi này khang linh

Kính dâng bài lễ thưa trình

Kính trình lên Đức Thiên Đình Trời cao

Kính trình Tổ Tông tự hào

Kính trình Đức Bác ngôi cao Tòa Vàng

Kính trình Cha Mẹ Thiên Đàng

Kính trình Phật, Thánh, Thần, Quan nước nhà

Kính trình hội nghị các tòa

Kính mừng dâng tượng Hai Bà hôm nay

Một ngày tuyệt đẹp vui thay

Có trong tám tỉnh về đây đón mừng

Tiếp theo đến phép Thiên Đình

Hô Thần nhập tượng uy linh Hai Bà ./.

Hai gia đình cung tiến tiền xây đền, dâng đồ thờ, đúc tượng đồng là:

  1. Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1962

            Bùi Thế Nghĩa, sinh năm 1956

Địa chỉ: Nhà 69, đường Đồng Đền, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

        Dâng tiền xây đền và đúc 2 ngôi tượng Bà tại Đền Hai Bà thôn Khê Khẩu.

  1. Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1955

            Lương Công Bân, sinh năm 1951

Địa chỉ: Nhà 45, đường 22, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

        Dâng ba ban thờ, dâng đồ thờ bằng đồng tại đền Hai Bà, thôn Khê Khẩu.

Kính viết theo lời Đức Thánh Cha Trần Hưng Đạo

tại Đền Hòa Bình – Ngày 01/10/2014 – 08/9/Giáp Ngọ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *