Kinh cầu liệt sĩ 27 tháng 7

Kinh cầu liệt sĩ 27 tháng 7

KINH CẦU

LIỆT SĨ 27 THÁNG 7

 

Kinh cầu liệt sĩ nước Nam

Ngày lễ hai bảy tiếng vang nước nhà

Thông tin đại chúng nước ta

Vang khắp nước nhà đền đáp công lao

Đời đời hương khói tự hào

Thờ hồn liệt sĩ thanh cao đáp đền

Khắp trong làng bản vang lên

Thôn xã huyện tỉnh phố phường gần xa

Nhà nước như Mẹ như Cha

Quan tâm bậc nhất lo ra việc làm

Tình thương liệt sĩ vô vàn

Lo sao hồn cốt vẹn toàn trường lưu

Nước non báo đáp những điều

Đền ân đáp nghĩa sớm chiều lo toan

Ơn các liệt sĩ hiên ngang

Hy sinh anh dũng vẻ vang cho đời

Cứu được Tổ quốc bầu trời

Giành lại độc lập, giành đời tự do

Giành lại áo ấm cơm no

Ơn người cách mạng đã cho hoà bình

Ơn Đảng, ơn Bác cứu tinh

Ơn dòng Tổ nghiệp nước mình Việt Nam

Đứng đầu liệt sĩ vẻ vang

Người có công lớn bảng vàng cho ta

Người vì độc lập vinh hoa

Người vì dân tộc cho ta đáp đền

Người vì Tổ quốc vững bền

Không tiếc công sức máu xương của mình

Người đã xây nên công trình

Văn hoá lịch sử quang vinh đời đời

Thần tượng cao quý đẹp tươi

Giành để cho đời con cháu trường lưu

Biết bao công sức dắt dìu

Cha ông để lại ghi nhiều chiến công

Lịch sử vĩ đại thành đồng

Khắp trong cả nước lừng công ơn người

Tượng đài ở khắp muôn nơi

Ai ai cũng phải ơn người đi ra

Chiến trường anh dũng xông pha

Hy sinh giành lại đời là ngày nay

Công ơn Trời biển cao dầy

Cho non nước Việt cho nay dân mình

Cầu hồn liệt sĩ quang vinh

Cầu hồn an bình vĩnh cửu ngàn thu

Cầu Trời Đất độ đắp bù

Cho hồn giấc ngủ ngàn thu ngon lành

Vĩnh hằng tốt lá tươi cành

Ấm trong lòng đất yên lành xưa nay

Cho mãi mãi nước non này

Nhờ hồn liệt sĩ độ nay cho đời

Độ phù nước Việt sáng ngời

Công người liệt sĩ sáng tươi huy hoàng

Không gì so sánh được ngang

Đất nước có lịch sử vàng cho dân

Kính mời hồn liệt sĩ trần

Hai bảy Quốc giỗ đền ân công người

Thanh trà quả thực tốt tươi

Cùng với tâm người kính lễ tạ ơn.

 

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình ngày 20/7/2001, Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *