KÍNH LỄ MỪNG NGÀY KHAI SINH ĐẠO RA ĐỜI

KÍNH LỄ MỪNG

NGÀY KHAI SINH ĐẠO RA ĐỜI

ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM – ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

Ngày 01/01/2001 – Thế kỷ 21

4 số 1 tứ tuyệt trên đời

 

Ngày một, tháng một, năm lẻ một

Ngày Cha khai Đạo nước Việt Nam

Một Đạo mới tốt đẹp vẻ vang

Đạo tên vàng do Cha sáng lập

Do Lệnh Trời trao Cha lo gấp

Việc khai Đạo ở nước Nam ta

Đạo Trời lồng lộng thật bao la

Đạo Tâm Linh của nước Nam nhà

Do Trời khai hoa, ta hành đạo

Đạo Trời sẽ được, sẽ thành công

Nước ta con cả Trời đã trồng

Trời trồng cây người, trồng cây Đạo

Người ra đầu tiên, Đạo đầu tiên

Đạo Trời, Trời dạy khắp mọi miền

Phải theo Luật Trời, theo Luật Đạo

Đạo có phép quyền, có phép Tiên

Có lời chỉ giáo dưới trần miền

Có lời người trên dạy trần thế

Có lời gốc rễ từ Trời cao

Có phép của Trời giáng dạy vào

Dạy từ Tổ Tông xuống đất nước

Dạy người kiếp trước từ Ông Cha

Dạy người đánh giặc giữ nước nhà

Dạy biết thương yêu cùng đồng loại

Dạy biết đoàn kết giữ hoà bình

Xây tình đoàn kết trên thế giới

Các nước cùng con một Mẹ Cha

Cha Trời, Mẹ Địa đã sinh ra

Toàn cầu, trái đất con một nhà

Các nước anh em như ruột thịt

Không phải đâu xa, con Mẹ Cha

Đạo Trời rộng lớn khắp bao la

Nước Nam đầu tiên được hành đạo

Lời Trời ban Cha được soạn thảo

Bản thảo trình Trời đã duyệt phê

Nước Nam đầu tiên được lo về

Được khai Đạo Trời trên đất nước

Được hành Đạo trước, trước toàn cầu

Hôm nay mùng một ngày mở đầu

Mở đầu khai Đạo cho nước Việt

Khai Đạo Tâm Linh Nước Đặc Biệt

Ngày một, tháng một, được khai hoa

Năm hai lẻ một tại nước nhà

Thế kỷ hai mốt ngày khai Đạo

Đạo được ra đời trên nước ta

Đứng đầu các nước toàn thế giới

Các nước không hề ai nghĩ tới

Nước ta con cả được lo toan

Ngày lễ hôm nay thật vẻ vang

Một ngày khai Đạo được hân hoan

Ngày, tháng, năm, này sau không có

Chỉ có hôm nay thật vẹn toàn

Nếu chờ Nhà nước Nam quyết định

Sẽ qua ngày, tháng, năm giao ban

Thế kỷ hai mươi đã lọc sàng

Nước Nam đã được Trời tặng ban

Cho Tâm Linh Nước lo hành Đạo

Cha đã lo toan, Cha mạnh bạo

Tổ Tông nhất trí đã một lòng

Lo tròn ước nguyện Trời cầu mong

Hôm nay đã được thành cây quả

Khai Đạo Trời ban đủ phẩm giá

Khai Đạo Tâm Linh Nước ra đời

Đặt nơi gốc Đạo của nhà Trời

Trời gửi một người nơi hạ thế

Trời trồng một người Trời dành để

Viết sách cho Trời, cho Tổ Tông

Nghe được lời Trời, lời Cha Ông

Nghe được, viết được, lời Tổ Tông

Nghe được lời Thánh đã vun trồng

Làm được thành quả lời mong muốn

Đã được thành công, việc thành công

Tại nhà mười sáu, Thái Học một

Thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh

Tỉnh Hải Dương, nước Việt Nam mình

Ngày khai Đạo Tâm Linh tuyệt đẹp

Đền Hoà Bình muôn thuở quang vinh

Đoàn Hoà Bình nhất nước Nam mình

Ngày một, tháng một, ngày khai Đạo

Đạo Trời lồng lộng thật anh linh

Đạo Tâm Linh Nước Việt quang vinh

Tên Đạo là:

Đạo Trời Nước Việt Nam

Đạo Tâm Linh Đặc Biệt.

 

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *