LỄ KỴ NHẬT ĐỨC MẪU HOÀNG

LỄ KỴ NHẬT

ĐỨC MẪU HOÀNG

Ngày 22/Chạp/Bính Tuất

Ngày 09 tháng 02 năm 2007

 

Kính dâng hương lễ

Kính tế Hồn Thiêng

Hồn Mẹ dịu hiền

Hồn Thiêng bất tử

 

Hồn người lưu trữ

Thế hệ trường tồn

Dân, nước lo dồn

Trần dương thờ phụng

 

Đời đời lễ cúng

Đức Mẫu Mẹ hiền

Chết được Trời truyền

Mẫu nghi thiên hạ

 

Mẹ được se giá

Là Mẫu Hoàng Loan

Hồn của Thiên ban

Hồn Mẫu Liễu Hạnh

 

Hồn Mẫu Liễu Hạnh

Hồn của Âu Cơ

Tái thế bấy giờ

Về hồn Mẫu Liễu

 

Ba Mẫu cốt yếu

Là Hồn Tổ Tông

Hồn Nước Lạc Rồng

Trời cho tái thế

 

Hôm nay kính lễ

Hồn Đức Mẫu Hoàng

Hồn của Thiên Đàng

Hồn Thiên bất tử

 

Hồn Thiên lưu trữ

Tái thế ba lần

Sinh hạ cho dân

Con hiền cháu thảo.

 

Mẫu Hoàng sinh hạ cho dân

Một người bậc nhất công trần nước Nam

Một vĩ nhân, một tâm vàng

Một nhà hào kiệt danh lam cho đời

Bác Hồ vĩ đại sáng ngời

Chủ tịch đất nước, đời đời vì dân

Đất nước hậu phúc, hậu phần

Mẹ được sinh trần là Bác Hồ ta

Sinh người có trí bôn ba

Tìm đường cứu nước non nhà thành công

Đó là ơn Tổ, ơn Tông

Tổ Tông gieo hạt giống hồng trường lưu

Mới có Tổ quốc kính yêu

Trọn vẹn, đẹp tốt mọi điều ơn trên

Ơn công của Mẹ sinh nên

Một người bậc nhất thiêng liêng cho đời

Nhà Mẹ có cả năm người

Bốn làm cách mạng trọn đời vì dân

Mẹ có công sinh nuôi trần

Nuôi chồng ăn học giúp phần nước non

Sinh con, nuôi con gần tròn

Đến ngày mãn hạn phải hoàn về Thiên

Hồn Mẹ là của Thánh Tiên

Được là Mẫu hiền tái thế lần ba

Hôm nay giỗ Mẹ trên toà

Cùng ngày kính tạ gọi là tất niên

Tạ ơn Trời Đất thiêng liêng

Sinh ra vạn vật dưới miền trần gian

Tạ ơn Tông Tổ Văn Lang

Giờ là đất nước Việt Nam anh hùng

Tạ ơn Phật, Thánh, Thần chung

Tạ ơn liệt sĩ có công vì đời

Từ ngày dựng nước sáng ngời

Đến ngày nay được đẹp tươi huy hoàng

Tạ ơn Tông Tổ, họ hàng

Người đi lễ tạ Thiên Đàng hôm nay

Một ngày hai việc tâm dầy

Người đi, người ở, kính ngày tạ ơn

Xin cầu trên chứng tâm hương

Xin phù độ hộ đủ đường tốt tươi

Độ dân, độ nước đời đời

An khang, thịnh vượng, đẹp tươi tốt lành

Dân giàu, nước mạnh tiến nhanh

Con cháu học hành tài giỏi chăm ngoan ./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *