KÍNH LỄ ĐỀN MẪU ÂU CƠ NGÀY 03/3/ĐINH HỢI – 19/4/2007 TẠI ĐỀN MẪU – HẠ HOÀ – PHÚ THỌ

KÍNH LỄ ĐỀN MẪU ÂU CƠ

NGÀY 03/3/ĐINH HỢI – 19/4/2007

TẠI ĐỀN MẪU – HẠ HOÀ – PHÚ THỌ

Kính sớ trình Tổ Nước nhà

Kính trình Cha, Mẹ nước ta oai hùng

Cha Mẹ sinh nước Nam chung

Trước sinh trăm trứng ra cùng trăm con

Nửa trai, nửa gái tươi giòn

Sinh người tài trí, sắt son cho đời

Trăm ngày Cha Mẹ chia đôi

Trai xuống vùng biển, gái nơi miền rừng

Hạ Hoà nơi Mẹ cao từng

Dạy năm mươi gái sinh cùng một hôm

Để trần biết được nguồn cơn

Từ đâu có được Tổ đường Ông Cha

– Cha Trời, Mẹ Địa sinh ra

Nước nào cũng có Mẹ, Cha nước mình

Mỗi nước một cặp song sinh

Một nam, một nữ dáng hình Tiên sa

Nước lớn phải có đến ba

Đến năm, đến bảy cặp là song sinh

Cho nên nước đấy thực tình

Có nhiều đẳng phái quân binh đứng đầu

Có bốn màu da khác nhau

Cùng con một Mẹ Địa cầu sinh ra

Tổ Trời, Tổ Đất bao la

Cả trên trái đất cùng là anh em

Sử Trời, Trời sẽ bóc tem

Cho đời hạ thế được xem sử Trời

Ở nơi cao vút chơi vơi

Có đền thờ Mẹ cao vời cảnh Tiên

Gọi đền thờ Mẫu Tây Thiên

Một nơi chốn tích bồng Tiên cảnh Thần

Nơi đấy hai cặp hoá thân

Cha Trời, Mẹ Địa sinh Thần đầu tiên

Là Cha Mẹ các nước riêng

Cha, Mẹ các nước thiêng liêng vô cùng

– Lạc Long, Âu Cơ cùng chung

Một nơi về chốn Thiên cung người Trời

Đỉnh núi Tây Thiên cao vời

Cùng ngày, cùng tháng dưới đời khác năm

Gọi là ngày hoá vĩnh hằng

Người Trời để lại nơi thăng về Trời

Một nơi cảnh vắng cao vời

Tích của nhà Trời, tích của nước Nam

Được Trời, được Đất tặng ban

Cho đời viết lịch sử vàng cho dân

Đây một sự tích Trời phân

Đây một sự tích Trời phần nước Nam

Một nước con cả rõ ràng

Bây giờ mới được ngang hàng anh em

Một nước mới được nhóm nhen

Về nền kinh tế khó quên phận nghèo

Bao nhiêu vất vả gieo neo

Bao điều cơ cực, bao điều đắng cay

Trời Đất thấu hiểu điều này

Bởi vì Cha, Mẹ hiểu ngay con mình

Cho nên một cặp song sinh

Được cùng ngày tháng hoá linh về Trời

Khác năm ở dưới trần đời

Để ngày giỗ Tổ Đất Trời nước Nam

Được cùng ngày giỗ rõ ràng

Và được đàng hoàng ba cặp Mẹ, Cha

Cùng ngày mùng ba, tháng ba

Xưa nay chưa có ai là biết hay

Duy nhất có một người này

Cha, Mẹ gọi viết tích nay Thánh, Thần

Tích Trời, tích Đất xoay vần

Sinh ra người Thần trên khắp năm châu

Trên khắp thế giới hoàn cầu

Để Thần sinh trưởng một bầu con Tiên

Sinh trăm trai gái tài hiền

Cho Dòng tộc Nước thiêng liêng có Thần

Nước Nam đại phúc, đại phần

Được là con cả Trời phân phúc dầy

– Có một không hai xưa nay

Một người cao nhất đức dầy công cao

Thế kỷ Tâm Linh được vào

Hàng thứ cao nhất công cao đức dầy

Một người trọn vẹn đủ đầy

Được đứng làm thầy tất cả thế gian

Tất cả hoàn cầu ngoại bang

Duy nhất có một nước Nam một người (Bác Hồ)

Đây là Trời đọc ghi lời

Cho nơi hạ giới, cho người trần gian

– Thế kỷ hai mốt giao ban

Cho làm công việc Thiên Đàng Tâm Linh

Tâm Linh của cõi vô hình

Trời Đất giáng xuống nước mình Việt Nam.

– Cặp thứ ba, cặp song loan

Chính mẹ Liễu Hạnh – Đào Lang người Trời

Mẹ được gửi thân vào nơi

Một gia đình đời không có con sinh

Đào Lang cũng vậy thực tình

Người nuôi không có con sinh trong nhà

Hai người bà goá sinh ra

Do Trời gửi thế cho bà sinh con

Hai người, hai con tươi giòn

Trăm ngày phải để lại con về Trời

Đó là sinh hạ giúp đời

Sinh giúp cho Trời, cho đất nước Nam

Để có một cặp song loan

Đó là đất nước Việt Nam tái hồn.

– Cha Lạc Long Quân trường tồn

Mẹ Âu Cơ đã tái hồn cho ta

Chính mẹ Liễu Hạnh nước nhà

Không phải ai khác, Mẹ, Cha Đền Hùng

Khi Cha, Mẹ về Thiên Cung

Mùng ba tháng cũng lại cùng là ba

Cùng ngày tháng, khác năm ra

Từ đó ngày giỗ mùng ba Mẹ, Thầy

Không ai biết sự tích này

Cha mất sau Mẹ cũng ngày mùng ba

Khác năm cùng tháng để là

Trùng một ngày giỗ cả ba Mẹ Thầy

Tổ Trời, Tổ Nước một ngày

Báo hiếu cho đầy nghĩa cả tình thân

Việc Trời, việc Đất định phân

Nước Nam được phần phúc đẳng Trời trao

Bao năm được giỗ Tổ cao

Giỗ Tổ Đất Nước cùng vào một hôm

Trời có sổ của Thiên Vương

Bây giờ Trời chỉ tỏ tường dân nghe

Dân đọc đừng có ngại e

Đây việc Trời giáng đọc nghe ghi vào

Về lễ Tổ đọc lời trao

Lời của Trời, Đất đọc vào lễ Thiên

Mùng ba, tháng ba uy nghiêm

Lễ tại Đền Mẹ đầu tiên giỗ Người.

– Một năm đã giỗ tại nơi

Tại đền thờ Người gọi Mẫu Tây Thiên

Nơi đấy Mẫu đọc viết nên

Về sự tích truyền Trời Đất sinh con

Mẫu đọc viết bao lời son

Lời còn trong sách, sách còn cho dân

Mẫu đọc viết bao lời cần

Cho dân, cho nước biết phần Trời ban

Đây một lịch sử Thiên Đàng

Do Trời có sổ phát ban cho Thần

Để Thần ghi lại từng phần

Đọc cho người trần nghe được viết ra

Người làm việc cho Thiên Toà

Người được viết sớ giỗ Cha, Mẹ Trời

Giỗ Cha, Mẹ nước Nam đời

Giỗ ba Cha, Mẹ tại nơi Đền Thần

Đền mẹ Âu Cơ Thánh Nhân

Đền Hạ Hoà trần gọi huyện không sai

Có một tích cây đại tài

Một cây ba loại không sai thân hình

Càng nhìn, càng ngắm, càng xinh

Cây thật thực tình được hoá thành ba

Chính Mẹ Âu Cơ cho ta

Ba lần Mẹ được tái ra ba người

Để giúp dân nước một thời

Giúp Vua, giúp tướng, giúp người quân nhân

Mẹ Âu Cơ được hoá thân

Tích Thần ghi lại không phần sai chi.

– Sổ Thần đã được chép ghi

Từng nơi Mẹ giáng không chi sai lời

Cây trần cũng do phép Trời

Đền tích của đời thờ Mẫu Âu Cơ

Tích Trời người đời tưởng mơ

Đây sự tích thật bằng thơ của Thần

Ghi cho dân hiểu từng phần

Mẫu chính người Thần, người Thánh nước Nam

Được Trời, được Đất tặng ban

Hồn Mẫu được làm công việc tái sinh

Để giúp cho dân nước mình

Một việc đại phúc, đại vinh cho đời.

– Mẫu Hoàng Thị Loan một người

Hồn Mẫu đã giáng về nơi Nam Đàn

Sinh người tài trí vẹn toàn

Để làm công việc sửa sang cho đời

Làm tròn sứ mệnh của người

Công việc cách mạng cứu đời nước, dân

Công việc đại lớn phúc phần

Của dân, của nước, của phần Mẹ, Cha

Người là trụ cột nóc nhà

Bác Hồ vĩ đại, người Cha ân tình

Hồn Bác được Trời kết tinh

Của Hồn Tông Tổ nước mình Việt Nam.

– Hôm nay đại lễ vẻ vang

Tại đền thờ Mẫu công vàng cho dân

Một ngày đền đáp nghĩa ân

Cầu Mẹ giáng trần độ hết nhân gian

Độ người, độ của, an khang

Độ phúc, độ thọ, Mẹ ban cho đời

Cầu Trời, Đất độ muôn nơi

Độ khắp bầu trời, Tổ quốc quê hương

Cầu Trời độ khắp bốn phương

Mưa hoà, gió thuận, độ đường cho dân

Bớt đi tai hoạ, nạn trần

Xin cầu phúc phần cho nước dân ta

Dân giàu, nước mạnh vinh hoa

Đời đời độc lập, thái hoà nước dân

Nước Nam phồn thịnh muôn phần

Con, cháu, chắt trần học giỏi chí trung

Hiền tài để giúp núi sông

Kế thừa sự nghiệp Tổ Tông nước nhà./.

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc, lễ tại Đền Đức Quốc Mẫu Âu Cơ.

Thôn Việt Thắng, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ

Tay trái Đền có cây Trời ban tặng tích mẹ Âu Cơ

Thân dừa, lá cọ xum xuê

Ngọn có lá chuối không chê tý nào

Một thân như ba cây vào

Ngắm nhìn trần thấy thực vào như ba.

KT bài viết 18h ngày 15/4/2007 (28/02/Đinh Hợi)

Tại Đền Hoà Bình – Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *