KÍNH LỄ GIỖ ĐỨC CHA TRẦN TRIỀU

KÍNH LỄ GIỖ

ĐỨC CHA TRẦN TRIỀU

Ngày 20/8/Bính Tuất – Ngày 11/10/2006

 

 

Kính dâng hương lễ

Kính tế Hồn Thiêng

Hồn Nước uy nghiêm

Qua từng năm tháng

 

Hồn Thiêng thăng giáng

Bất tận dài lâu

Trong những tượng đài

Trong Đền, trong Ngai

 

Giáng đài lịch sử

Giáng ghi từng chữ

Giáng phúc cho dân

 

Cha Đại Vương Trần

Quốc Công Tiết Chế

Hôm nay kính lễ

Tạ đức công cao

 

Lịch sử ghi vào

Nước Nam có một

Kiếp Bạc trụ cột

Cho cả nước Nam

 

Vang khắp ngoại bang

Hoàn cầu thế giới

Khắp nơi hướng tới

Thờ Đức Thánh Nhân

Thờ Đức Thánh Trần

Thờ Cha Hưng Đạo

Để dân trình cáo

Công, tội với Người

 

Xin trên giúp đời

Khắp nơi hạ giới

Ai cũng nghĩ tới

Công đức trời cao

 

Lịch sử ghi vào

Đền Thần hào kiệt

Công Người oanh liệt

Giúp nước, hộ dân

 

Công Đức Thánh Trần

Làm nên lịch sử

Bao đời lưu trữ

Cho nước, dân Nam

 

Lịch sử vẻ vang

Của một Dân tộc

Dân ta là gốc

Uống nước nhớ nguồn

 

Cội nguồn trường tồn

Cho dân đáp nghĩa.

 

Hôm nay trước cửa Đền Cha

Đền Thần có tích xưa xa cho đời

Có người công lớn tại nơi

Tích đề cho đời mãi mãi ngàn thu

Công Ông Trời Đất đắp bù

Cho xây đền tích ngàn thu vẫn còn

Ông không có vợ, có con

Ông có công lớn giúp non nước này

Khi Ông thác ở nơi đây

Tại gốc cây này dấu hãy còn ghi

Sử Trời chép đậm sử thi

Dấu tích còn lại ở thì nơi đây

Cây xi tên chính người này

Bây giờ còn lại hồn nay của Người

Quê hương bản quán xa vời

Không ai biết được tên người vì dân

Ông là Đại Vương Thánh Trần

Cùng thời dẹp giặc giúp dân nước nhà

Lúc ẩn, lúc hiện giúp ra

Giúp quân cách mạng xông pha diệt thù

Ông là người của thiên thu

Trên Thiên gửi thế diệt thù ngoại xâm

Khi giết xong giặc ngoại xâm

Hồn Ông vĩnh viễn lặng thầm ra đi

Tại gốc cây xi một khi

Mà đời vẫn để lại thì ngày nay

Việc Ông Trời Đất biết hay

Vì Ông không có tên nay dưới đời

Cho nên đền thờ tại nơi

Chỉ gọi thờ người Đức Thánh Đại Vương

Ông là Thần của Thiên Vương

Trời sai cắt xuống giúp dương thế này

Ông chỉ có ba bảy ngày (37)

Rồi Ông biến hóa nơi này còn ghi

Sử trần không có trường kỳ

Không có tên tuổi được ghi cho trần

Chỉ có tích lại cho dân

Có vị công thần gọi Đức Đại Vương

Người xưa thiết lập đèn hương

Xây đền thờ tích khói hương phụng thờ

Đây lời của Thánh đọc thơ

Cho dân ghi lại đền thờ Đại Vương

Thờ người có tích thiên đường

 Một thời giúp hộ trần dương nước nhà

Người viết chưa đến chi qua

Nay nghe Thánh đọc viết ra thành lời

Gửi lại cho dân dưới đời

Nghiên cứu về lịch sử nơi Đền Thần

Xin cầu, xin kính Thánh nhân

Xin trên phù độ hộ trần, toàn gia

Phù độ hộ nước Nam nhà

Thịnh vượng, an đẹp, vinh hoa, phúc phần

Dân giàu, nước mạnh, phúc ân

Đất nước toàn phần thay đổi tiến nhanh

Hòa bình, vĩnh cửu an lành

Ấm no, hạnh phúc, tươi xanh của người

Ơn Tổ quốc, ơn Đất, Trời

Ơn Phật, ơn Thánh, Thần nơi nước nhà

Ơn hồn liệt sĩ gần xa

Ơn người cách mạng xông pha diệt thù

Mới có thắng lợi đắp bù

Xây dựng Tổ quốc đền bù cho dân

Các đền di tích thờ Thần

Xin độ hộ trần, tín chủ lễ Thiên

Người đi, người ở có tên

Có sớ trình cửa bệ tiền hôm nay ./.

Kính viết theo lời Thánh đọc

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *