LỄ CÚNG HỒN LIỆT SĨ NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM NGÀY 22/12/2002 – 19/11/NHÂM NGỌ

LỄ CÚNG HỒN LIỆT SĨ

NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

NGÀY 22/12/2002 – 19/11/NHÂM NGỌ

Kính dâng lễ viếng Hồn Thần

Là Phật, là Thánh, là Thần nước Nam

Là Tổ Tông nước rõ ràng

Từ ngày dựng nước Văn Lang cho đời

Là Thánh Nhân nước sáng tươi

Do Trời Đất tặng ban đời có công

Lễ Hồn liệt sĩ Cha Ông

Có công bảo vệ Tổ Tông giống nòi

Có công bảo vệ Đất Trời

Việt Nam độc lập nhờ người có công

Đã vì Tổ quốc non sông

Hy sinh xương máu vì đồng bào ta

Đã làm cách mạng xông pha

Trải qua năm tháng đã ra chiến trường

Đã từng chiến đấu phi thường

Nằm gai nếm mật đủ đường gian nan

Hỡi người dạ sắt gan vàng

Vì dân đã chiến đấu làm vì dân

Để cho dân nước Việt trần

Đời đời đáp nghĩa ơn phần công lao

Liệt sĩ ta được tự hào

Có máu trong lá cờ sao huy hoàng

Tung bay trên khắp bản làng

Từ trong Nhà nước đến toàn dân ta

Ai ai cũng kính ơn là

Ơn hồn liệt sĩ đã là có công

Bao đời, bao kiếp Cha Ông

Làm nên lịch sử cho sông núi này

Bộ đội, Công an xưa, nay

Dân quân du kích đánh tây diệt thù

Được là liệt sĩ trần cơ

Ơn người mãi mãi bây giờ, mai sau

Đời đời, kiếp kiếp bảo nhau

Thờ Hồn liệt sĩ dài lâu trường tồn

Đời đời trần thế khói hương

Hồn người liệt sĩ làm gương cho đời

Muôn năm, mãi mãi sáng ngời

Từ thời Tông Tổ nước đời Văn Lang

Đến thời đất nước Việt Nam

Cho ta Tổ quốc vẹn toàn núi sông

Ơn người bất tử thành đồng

Đời đời hương khói thờ công đức người

Từ đây trên khắp Đất Trời

Những ngày lễ lớn cúng mời hồn quân

Kính thành đáp nghĩa đền ân

Những người vì nước, vì dân Nam nhà

Vì nền độc lập Quốc gia

Trường tồn vĩnh cửu cho là nước, dân

Kính ngày lễ hội quân nhân

Biết ơn Quân đội, kính phần hôm nay

Hương Trời tỏa ngát mây bay

Dưới đời thành kính nơi này biết ơn

Ơn người dựng giữ giang sơn

Nhớ ngày Quân đội trường tồn nước ta

Ơn người cho ngày vinh hoa

Cho ngày tháng đẹp, ngày là hội quân

Anh em liệt sĩ có phần

Kính mời hiến hưởng lễ trần kính dâng

Trước là mời Đức Thiên Cung

Trời, Đất, Phật, Thánh, Thần chung nước nhà

Hồn Danh nhân đất nước ta

Có đền thờ tự ở là khắp nơi

Sau mời hồn liệt sĩ đời

Khắp trong non nước, khắp nơi xa gần

Thật là đẹp đẽ vô ngần

Ở đây có một cửa Thần không hai

  1. Tháng năm, mười chín không sai
  2. Mùng hai, tháng chín ngày hai việc liền
  3. Hai mươi, tháng tám trên miền
  4. Tháng ba là giỗ Tổ trên Đền Hùng
  5. Tháng ba một ngày Thiên Cung

Cùng giỗ Cha Mẹ hồn cùng của Thiên

Mùng ba, tháng ba trên miền

Ngày giỗ Cha Mẹ đầu tiên sinh người

Sinh Cha Mẹ Tổ con Trời

Cha Mẹ đã thời một lúc về Thiên

Mùng ba, tháng ba trên miền

Rồi đến Mẫu Liễu – Mẹ Tiên – Phủ Dầy

Mùng ba, tháng ba cùng ngày

Khác năm Mẹ cũng một ngày về Thiên

Mùng ba, tháng ba kỷ niên

Đào Lang Cha lại về Thiên cùng ngày

Thế là ngày tháng không thay

Khác năm Cha Mẹ cùng ngày về Thiên

Một ngày ba cặp người Tiên

Do Trời gửi thế sinh nên hai người

Hai người do Trời sinh nơi

Đền Hùng đất Tổ sinh người đầu tiên

Một ngày giỗ sáu người Thiên

Cùng mời Phật, Thánh, Thần thiêng nước nhà

Mời Hồn liệt sĩ nước ta

Khắp trong cả nước hưởng quà báo ân

  1. Ngày một, tháng một Đạo Thần

Ra đời khai Đạo cho dân nước nhà

Đạo Trời nước Việt Nam ta

Do Hồn Cha giáng khai hoa lập thành

Gốc Đạo Cha ban rõ rành

Chí Linh nguồn cội Đạo hành từ đây

Đạo đền đáp nghĩa từ rầy

Những ngày lịch sử nước này Việt Nam

Là Đoàn kính lễ lo toan

Đáp đền công đức bao ngàn năm qua

  1. Hai bảy, tháng bảy ngày là

Giỗ hồn liệt sĩ đền là công ơn

Ngày mà dưới thế trần dương

Thương binh, liệt sĩ chủ trương nước nhà

Ngày mà Bác đã lo xa

Lấy ngày ấy để giỗ là hồn quân

Là ngày Quốc giỗ có phần

Đó là ý trần, Bác đã lo toan

Lo trước để sau trần làm

Hòa Bình đã nhất lo toan theo Hồn

Lấy ngày hai bảy cúng cơm

Lấy ngày đất nước tạ ơn công người

Tạ ơn công Đất, công Trời

Đã sinh lại dưỡng cho đời trần gian

Còn ngày Mẫu Hoàng Thị Loan

Trần gian hãy nhớ lo toan đáp đền

Mẹ Tiên sinh hạ con Tiên

Thân Mẹ trần miền, Hồn Mẹ Tiên sa

Nhớ rằng giỗ Mẹ mời Cha

  1. Hai hai giỗ Mẹ không là sai chi

Tháng Chạp con hãy nhớ ghi

Là ngày âm lịch không thì sai nay

Mẹ xa trên cõi dương này

Ba hai tuổi trẻ thật nay đau lòng

Mẹ về với cõi Thiên hồng

Hết hạn Mẹ ở trần trung dưới đời

Tuổi dương ba ba nay thời

Tuổi âm của Mẹ chỉ thời ba hai

Trời đã định nơi đặt hài

Cốt Mẹ trên thời phiến đá bạc nay

Hồn Mẹ là của trời mây

Mẹ được ngự chính nơi này Đầu Voi

Trần gian hãy ngẫm mà coi

Phần mộ của Mẹ người đời không hay

Bao giờ Nhà nước lo thay

Khung cửi đè nặng nơi nay Mẹ nằm

Bao năm Mẹ đã ước rằng

Ai nghe được tiếng nói năng trong mồ

 Một người Mẹ đã cho dô

Về nơi phần mộ viết vô lời này

Đã gửi Nhà nước ta nay

Nhà nước chưa thấy việc nay Hồn nhờ

Chết không thể hết bây giờ

Hồn còn mãi mãi không mờ, không phai

Còn ngày hai hai không sai

Ngày của Quân đội ra đời tuổi tên

Gọi ngày Quốc phòng uy nghiêm

Của một Dân tộc vang rền chiến công

Từ gậy, giáo mác, tầm vông

Đến súng loại nhẹ thật cùng thô sơ

Sau mới nhờ bạn trần cơ

Hợp tác giúp đỡ bấy giờ cho ta

Các loại súng đạn thực là

Để chống lại giặc sang ta hoành hành

Bao năm kháng chiến đấu tranh

Đã được hoàn thành mọi sự tốt tươi

Ơn Trời, ơn Đất sinh sôi

Ơn Cha, ơn Mẹ, Đất Trời Việt Nam

Ơn các Danh nhân huy hoàng

Ơn các liệt sĩ nước Nam anh hùng

Ơn các thương binh nói chung

Ơn các bà Mẹ anh hùng Việt Nam

Ơn Đảng, ơn Bác rõ ràng

Mới có độc lập vẹn toàn núi sông

Đó là ơn Tổ, ơn Tông

Đền Hùng trở xuống cho sông núi này

Đời đời nguồn cội là đây

Cho ta mãi mãi nước này đẹp tươi

Hàng năm tại cửa thờ Trời

Thờ Hồn sông núi, thờ người có công

Bao đời, bao kiếp Cha Ông

Thờ Hồn Tông Tổ, Cha Ông bao đời

Đứng đầu là Bác Hồ đời

Là Đức Ngọc Phật do Trời tặng phong

Là Cha thứ nhất Thiên Cung

Rồi đến các vị Phật cùng Thánh, Tiên

Sau đến hàng Thần uy nghiêm

Rồi đến liệt sĩ thờ trên Đền Thần

Hàng năm có tám ngày trần

Nơi đây làm lễ kính phần Lệnh Thiên

Gọi ngày lễ chính uy nghiêm

Đáp đền công đức thiêng liêng cho đời

Trước hết phải kính lễ Trời

Cầu độ cho đời dưới thế trần dân

Kính thành báo cáo công thần

Đền ơn liệt sĩ thờ phần công lao

Từ đây thờ liệt sĩ vào

Một cung khi lễ kính vào hai cung

Đoàn không mời riêng ai cùng

Ai có lòng kính Thiên cung thì về ./.

Kính viết theo lệnh Thánh

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *