KÍNH LỜI TẠ LỄ NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2002

KÍNH LỜI TẠ LỄ

NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2002

Kính xin lễ tạ Đền Thần

Tạ ơn công đức vô ngần lớn lao

Tạ ơn công đức Trời cao

Tạ ơn dưới đất giúp vào dân ta

Tạ ơn Tông Tổ, Ông Cha

Tạ ơn Phật, Thánh, Thần là nước Nam

Từ Danh nhân Trời phát ban

Cho trần được hiểu rõ ràng không sai

Tạ ơn công đức miệt mài

Là hồn liệt sĩ vì đời, vì dân

Đã hiến trọn vẹn thân mình

Hy sinh cho đất nước mình Việt Nam

Đã làm cách mạng vẻ vang

Cho dân nước được an khang mạnh giàu

Ơn người đi khắp năm châu

Tìm đường cứu nước muôn màu tốt tươi

Cho dân đất nước bầu trời

Cho một cuộc sống đổi đời cho dân

Hôm nay trước cửa Đình Thần

Nhớ ngày Quân đội Nhân dân ra đời

Lễ đền công đức cho người

Đã giành độc lập sáng ngời vinh quang

Kính tạ ơn Đức Thiên Đàng

Tạ ơn Tông Tổ bao ngàn năm qua

Đã sinh lại dưỡng cho ta

Một nước độc lập thái hòa muôn năm

Cảm ơn người đi lễ chung

Khách từ các tỉnh đã cùng về đây

Nhớ ngày Quân đội hôm nay

Đáp đền công đức người Thầy nước Nam

Là Bác có công lo toan

Những ngày lịch sử vẻ vang cho đời

Hôm nay trước cửa nhà Trời

Đền thờ Hồn Thánh giáng lời dạy dân./.

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc

 xong lúc 12h5’ ngày 22/12/2002

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

 

CÁC NGÀY LỄ CHÍNH

TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

 

  1. Ngày 1/1 dương lịch, ngày Hồn Cha khai sinh Đạo Trời Nước Việt – Đạo Tâm Linh Đặc Biệt ra đời – 2001.

(Bao giờ Nhà nước công nhận Đạo Trời Nước Việt – Đạo Tâm Linh Đặc Biệt thì ngày 1/1 sẽ là ngày lễ hội).

  1. Ngày 3/3 âm lịch, giỗ 3 cặp Cha Mẹ người Thiên:

– Cha Trời, Mẹ Địa;

– Giỗ Mẹ Âu Cơ, Cha Lạc Long Quân;

– Giỗ Mẹ Liễu Hạnh (Mẹ Phủ Dầy), Cha Đào Lang.

  1. Ngày 10/3 âm lịch, giỗ Tổ Vua Hùng.

(Nếu đi lễ ở Đền Hùng, Đoàn sẽ báo cho các tổ).

  1. Ngày 19/5 dương lịch, lễ mừng ngày sinh nhật Bác.
  2. Ngày 27/7 dương lịch, ngày Quốc giỗ liệt sĩ nước Nam.
  3. Ngày 2/9:

– Kính lễ mừng ngày Quốc khánh đất nước (1945).

– Kính lễ giỗ Bác (1969);

  1. Ngày 20/8 Âm lịch: giỗ Đức Cha Trần Hưng Đạo tại Đền Kiếp Bạc.
  2. Ngày 22 tháng Chạp âm lịch, ngày giỗ Mẫu Hoàng Thị Loan sinh ra Bác Hồ và ngày lễ tất niên hàng năm.

 

Ghi chú: Các ngày lễ trên, khi lễ ở Đền Hòa Bình, khi đi lễ ở các đền lịch sử khác./.

Viết theo lời Hồn Cha đọc

Ngày 22/12/2002 – 19/11/Nhâm Ngọ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *