KÍNH DÂNG NGÀY LỄ HIẾN CHƯƠNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

KÍNH DÂNG

NGÀY LỄ HIẾN CHƯƠNG

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Ngày 20 tháng 11 năm 2002

Kính dâng ngày lễ hiến chương

Ngày của thầy giáo từ đường nơi đây

Ngày hội nhà giáo nước này

Việt Nam có được bấy nay cho đời

Ơn người Thầy giáo xa nơi

Thế trần có được tiếng cười trẻ thơ

Có được khúc nhạc bây giờ

Tự do độc lập cõi bờ Tổ Tông

Có được mọi sự thành đồng

Là nhờ ơn Tổ, ơn Tông, ơn đời

Hôm nay trước cửa nhà Trời

Kính dâng lên Người, Thầy giáo về Thiên

Hai Thầy giáo đã tô nên

Cho nền văn hóa uy nghiêm cho đời

Hai Thầy là hai Hồn Trời

Hai Hồn bất tử cho đời nước, dân

Hai Hồn là hai Danh nhân

Hai bậc Công Thần to lớn uy nghi

Hai Hồn của giới Thiên Tri

Trời đã có sổ chép ghi tên Thầy

Hai Thầy về với trời mây

Thầy sau, Thầy trước vẹn nay chữ đồng

Đồng tâm, đồng chí, đồng lòng

Đồng chung nhiệt huyết giúp sông núi này

Đồng vì nghiệp lớn nước nay

Và cho mãi mãi mai ngày dân ta

Có hai thầy giáo nước nhà

Là Phật, là Thánh, là Cha dân mình

Một là Bác Hồ Chí Minh

Là thầy giáo Nguyễn Tất Thành ngày xưa

Hai là thầy giáo sớm trưa

Bao năm Thầy đã say sưa vì đời

Từ quan không tham vị ngôi

Vì đời Thầy đã trọn đời giúp dân

Thầy về núi thẳm có phần

Nương thân và giúp cho trần gần, xa

Dạy người phúc hậu hiền hòa

Có kiến thức để giúp ra cho đời

Văn hóa là chìa khóa đời

Mở ra tri thức cho đời tiến lên

Bao nhiêu năm, tháng triền miên

Và cho mãi mãi tương truyền dài lâu

Bao đời kế tiếp theo sau

Trường Quốc Tử Giám đứng đầu nước ta

 Có thầy Chu Văn An là

Bậc thầy giáo giỏi hiền hòa đức nhân

Để lại cho nước Nam trần

Muôn đời thờ phụng đến phần công lao

Thầy Nguyễn Tất Thành càng cao

Chí Thầy càng lớn không sao đo lường

Chết rồi hai Thầy vẫn thương

Từ đây vẫn dạy văn chương thơ Trời

Từ đây sẽ vẫn dạy đời

Học để tu đạo tâm đời trần gian

Không bao giờ hết lời ban

Của hai Thầy giáo nước Nam bằng hồn

Hai Thầy giáo mãi trường tồn

Sống với đất nước quê hương đời đời

Lời Thầy đi khắp muôn nơi

Hôm nay Thầy lại giáng lời dạy dân

Con hãy viết giúp lời Thần

Của Thầy giáo đọc báo dân nước nhà

Vào Đền Thầy sẽ đọc ra

Cho con ghi lại cho là nước, dân

Con về ngồi trước cửa Thần

Ghi lời Thầy đọc ân cần thiết tha

Bài này là do Đức Cha

Thứ ba đọc viết kính là hôm nay

Kính chúc hai Thầy giáo này

Tất Thành, Tiểu Ẩn tên Thầy ngày xưa

Thầy dạy bao lớp kế thừa

Đời này con cháu viếng thưa kính người

Viết trưa giờ Ngọ những lời

Chiều viết tiếp lời Thầy giáo họ Chu ./.

Kính viết lại sớ Đoàn Hoà Bình dâng lễ tại Đền Phượng Hoàng

Ngày 20/11/2002 – 16/10/Nhâm Ngọ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *