LỄ CHIÊU HỒN LIỆT SĨ NƯỚC NAM TẠI ĐỀN CẬY – BẾN PHÀ TRIỀU – KINH MÔN – HẢI DƯƠNG

LỄ CHIÊU HỒN LIỆT SĨ NƯỚC NAM

TẠI ĐỀN CẬY – BẾN PHÀ TRIỀU – KINH  MÔN – HẢI DƯƠNG

10h 30′ ngày 12/3/Canh Thìn, tức (16/4/2000).

 

PHÉP GIẢI CẦU TIÊN

 

Đây là một nhịp cầu Tiên

Do Trời ban phép ứng nên cầu đồng

Đây là một phép Thần thông

Do Trời ban phép Thần thông nhịp này

Cầu hồn do phép Thiên nay

Mỗi cầu bảy nhịp, cầu nay dẫn đường

Cầu hồn liệt sĩ chiến trường

Hy sinh cho đất nước trường tồn nay

Cầu Tiên phép của trời mây

Phép Thần biến hóa hôm nay cho cầu

Để cho chiến sĩ từ lâu

Bao năm đã phải âu sầu xót xa

Bao năm xa cách quê nhà

Nay nhờ phép của sơn hà Cha ban

Cầu đồng không có cành phan

Mà hồn vẫn được thênh thang trên cầu

Đây là một phép Thiên sâu

Do Trời ban dạy nhất màu Đạo Thiên

Đây là một dải cầu Tiên

Do Trời ban tặng đồng biên dải cầu

Dải cầu đây có phép màu

Do Trời ứng biến phép cầu hôm nay

Rước hồn chiến sĩ về đây

Để cho hồn được từ đây an nhàn

Rước hồn chiến sĩ vẻ vang

Về với Tiên Tổ, họ hàng từ đây

Cầu hồn nhờ có phép nay

Đó là hồn được nên ngay cầu đào

Bao nhiêu hồn đã ước ao

Hôm nay hồn được lời trao ân tình

Bao nhiêu hồn đã hy sinh

Để cho dân nước quang vinh đời đời

Để cho cây lại đơm chồi

Hoa lại kết trái ngọt bùi chín thơm

Đó là lời dẫn nguồn cơn

Mời người chiến sĩ ngày đêm không nhà

Đã vì dân nước Nam ta

Đã vì độc lập nước nhà phồn vinh

Hôm nay nhờ Cha thực tình

Nhờ Đoàn làm việc ân tình lớn lao

Dạy đồng do phép Thiên trao

Để hôm nay bắc cầu đào mời vong

Nhờ có phép của Thiên Cung

Mà đoàn đã được học cùng bấy nay

Mới làm được canh đàn này

Mới kiều được hết hồn này dưới sông

Hồn ở xa nước non cùng

Hôm nay cũng được về cùng nơi đây

Gần xa khắp cả nước này

Dù là ở suối, sông, hay núi rừng

Dù là biển cả muôn trùng

Hôm nay nhờ có phép hồng Cha ban

Cha là Đức Bác rõ ràng

Cha là chính Đức Ngọc Hoàng thứ hai

Cha là một vị Thiên tài

Hồn Cha muôn trượng không ai sánh bằng

Bây giờ Cha đã giáng thăng

Dạy đồng làm việc khó khăn không nề

Dạy đồng phép đạo sơn khê

Dạy đồng hai chữ nay về cần chuyên

Học đạo lo việc thiêng liêng

Hy sinh việc của gia tiên nhà mình

Để lo đến việc Thiên Đình

Để lo việc phúc, việc vinh cho đời

Để lo việc của muôn nơi

Để lo việc của Đất, Trời Cha ban

Để lo việc cứu trần gian

Đó là công việc mở màn của Cha

Việc đây, việc nghĩa lớn mà

Việc đền, việc đáp, nay là công ơn

Việc đền đáp nghĩa giang sơn

Của tám triều đại dựng nên nước nhà

Đã hy sinh để cho ta

Một nền độc lập nước ta huy hoàng

Hôm nay vâng lệnh lời ban

Của Cha là Bác gọi đoàn về đây

Để lo công việc cao dầy

Hồn Cha, hồn Bác, về đây đứng đầu

Lo một canh đàn bắc cầu

Theo sự chỉ đạo một màu phép Thiên

Đó là theo lệnh Trời truyền

Đoàn Hòa Bình phải lo nên việc làm

Hôm nay lập hai canh đàn

Chiêu hồn liệt sĩ, đến hồn nhân dân

Bao người chết đuối khổ thân

Đắm tầu thuyền phải ở phần sông sâu

Cha cứu bằng phép nhiệm màu

Cầu Tiên, phép Thánh, cứu đâu có hồn./.

Kính viết theo lời Cha đọc – Phạm Thị Xuyến ghi

Đoàn làm lễ đàn chiêu hồn quân tại Đền Cậy, bến Phà Triều,

 huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, trong 5 giờ bằng sớ, lời tiếng của Thánh giáng đàn phép chiêu hồn liệt sĩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *