LỄ CHIÊU HỒN LIỆT SĨ NƯỚC NAM TẠI ĐỀN CHA TRẦN TRIỀU, ĐỀN QUAN NAM TÀO

LỄ CHIÊU HỒN LIỆT SĨ NƯỚC NAM

TẠI ĐỀN CHA TRẦN TRIỀU, ĐỀN QUAN NAM TÀO

NGÀY 27/7/1999

Tại xã Hưng Đạo – Chí Linh – Hải Dương

 

Lời Cha, lời Bác gọi hồn quân

Hỡi hồn liệt sĩ khắp xa gần

Từ Bắc, Trung, Nam, nghe tiếng gọi

Tiếng gọi ân cần của Thánh Nhân

 

Bác Hồ Chủ Tịch nước Nam trần

Bác Hồ chủ tòa Thánh giáng trần

Chủ tòa Phật Thánh khắp xa gần

Chủ tòa âm phần của nước Việt

 

Bác gọi hồn quân lời đặc biệt

Liệt sĩ cả nước nghe lời Cha

Cha già Chủ Tịch đã đi xa

Về Trời, về Đất của nước nhà

 

Hồn Cha lãnh tụ đang gọi ra

Hỡi các hồn quân nghe cho rõ

Trên đồi núi cao nghe cho tỏ

Nghe lời Bác gọi rõ hồn quân

 

Liệt sĩ nước Nam khắp xa gần

Nghe lời Hồn Bác, Hồn Thánh Trần

Hai Cha đang gọi hồn liệt sĩ

Các Hồn Thánh Thần gọi hồn quân

 

Đã vì đất nước hiến tấm thân

Xông pha đánh giặc gìn giữ nước

Đã thỏa lòng đời Ông Cha ước

Đánh được bạo tàn quân xâm lược

 

Đất nước đã được hết chiến tranh

Đất nước độc lập đã thực hành

Cho dân, cho nước, đời phồn thịnh

Độc lập hòa bình dựng tương lai

 

Nghĩa trang liệt sĩ có tượng đài

Có cốt, có hài, có phần mộ

Có vô số mộ chưa biết tên

Hỡi hồn liệt sĩ khắp mọi miền

 

Cha, Bác, có lời mời, lời gọi

Báo khắp âm miền, khắp nước lên

Báo năm Kỷ Mão, năm đầu tiên

Cha, Bác, chiêu hồn quân liệt sĩ

 

Việc làm tri ân, việc của Thiên

Bác, Cha thông báo khắp mọi miền

Anh em xa gần cùng hướng gọi

Hãy cùng gọi tên, gọi cùng lên

 

 

Các Quan chỉ dẫn bằng đường Thiên

Đi bằng phép Thánh có lời truyền

Đường âm, phép âm, không vất vả

Không như hành quân thức thâu đêm

 

Hỡi hồn liệt sĩ khắp vùng biên

Dưới biển, ao, hồ, nơi sông, suối

Phép Trời ứng biến sẽ cứu lên

Tổ Tông đất nước có phép truyền

 

Hỡi hồn liệt sĩ nghe Cha gọi

Bốn phía đông, tây, nam, bắc lên

Về nơi Kiếp Bạc có Đền Thánh

Cha chiêu hồn quân liệt sĩ lên

 

Có Thánh chỉ đường, Quan mách lối

Đưa hồn quân tới nơi Đền Cha

Đền Cha Kiếp Bạc, Thánh nước nhà

Đời đời thờ tích người công lớn

 

Thờ liệt sĩ ta đáp nghĩa ra

Công người liệt sĩ đã cho ta

Cho non nước Việt thật vinh hoa

Đời đời nhớ ơn hồn liệt sĩ

 

Đất nước Nam ta phải lo ra

Hồn xa quê nhà, nơi chiến trận

Hồn không liền xác thật khổ đau

Không ai biết hồn, xác ở đâu

Cha gọi hồn quân người liệt sĩ

Hồn ở nơi đâu ở dưới sâu

Ở cao, ở thấp, hồn khổ sầu

Cha chiêu hồn quân người Cộng sản

 

Không phải lo âu, hết khổ đau

Hồn không có mộ, hồn rất sầu

Từ đây về đền nơi di tích

Cha sẽ dành ban lễ hồn quân

 

Trước mắt về ba đền Thần

Sau Cha sẽ xếp từng phần Đền Thiên

Xã, huyện, tỉnh, xây đền nên

Đền thờ liệt sĩ dành riêng thờ hồn

Hay thờ chung Thành Hoàng làng

Thần Hoàng cũng vậy bao ngàn năm qua

Thờ hồn có công giúp ra

Cho đời độc lập thái hòa nước non

Dân ta bổn phận làm con

Con Trời, con Đất, con non nước nhà

Dân ta phải biết thờ ra

Thờ người có tích, ích ra cho đời

Thờ Trời, Tổ Tông, sáng ngời

Thờ Phật, Thánh đời, liệt sĩ nước Nam

Hôm nay phép Trời cho làm

Một canh đàn lễ cầu sang chiêu hồn

Cầu Trời Đất độ trường tồn

Cầu Tổ Tông Nước độ dương, âm phần

Độ hồn liệt sĩ xa gần

Khắp trong non nước an phần mộ vong

An nơi nghĩa trang khắp vùng

An nơi hải đảo ở cùng nước Nam

An hồn liệt sĩ vẻ vang

Ở nơi chín suối bao ngàn năm qua

Ở nơi chiến trận xông pha

Chiến trường Quảng Trị thật là xót thương

Bộ đội Việt Nam phi thường

Đấu tranh anh dũng noi gương Bác Hồ

Làm chủ đất nước xưa, giờ

Bảo vệ Tổ quốc màu cờ nước Nam

Chiến tranh toàn dân lo toan

Bao chiến công vàng lịch sử đã ghi

Đời đời, mãi mãi, trường kỳ

Liệt sĩ mãi mãi khắc ghi tên vàng

Hôm nay ngày lễ lập đàn

Đàn Thiên thiết lập chiêu toàn hồn quân

Khắp trong non nước xa gần

Về tới Đền Thánh, Đền Thần nơi đây

Lễ chiêu hồn tại Đền này

Nam Tào đất Thánh, huyện này Chí Linh

Xã Hưng Đạo, tỉnh Hải Dương

Một huyện đất địa linh thiêng hàng đầu

Thánh Thần, danh nhân những đâu

Xưa về hội tụ mở đầu Tâm Linh

Cho nên Trời đã khai sinh

Địa linh nhân kiệt ứng linh phép tài

Chiêu hồn liệt sĩ có bài

Hồn Thiêng Đất Nước đọc bài chiêu quân

Lần một tại cửa Đình Thần

Nơi đền di tích Thánh Nhân nước nhà

Do hồn ba Cha đứng ra

Do hồn Phật Thánh nước nhà Việt Nam

Do hồn liệt sĩ các Quan

Cùng nhau góp sức lo toan việc Thần

Đoàn Hòa Bình nhất tâm trần

Đứng trưởng đàn Thần mọi việc lớn to

Vâng lời Cha, Bác dặn dò

Bao công học phép đã lo hoàn thành

Mời hồn liệt sĩ thanh danh

Đã về tới cửa Thiên thành đền Quan

Mời hồn liệt sĩ vẻ vang

Được chứng lễ cúng việc làm hôm nay

Ngày mai hai bảy một ngày

Cả một nước này nhớ đến công lao

Lòng dân tôn kính tự hào

Nghĩa trang liệt sĩ cờ đào, hương hoa

Các đền thờ liệt sĩ ta

Nhà dân kính quà, kính lễ tạ ơn

Phép Trời dạy dưới trần dương

Phép đồng bắc nhịp cầu Tiên đón hồn

Tạ ơn Tổ quốc trường tồn

Cầu độ hộ hồn liệt sĩ an khang

Đàn Thần không có cành phan

Có phép Thiên Đàng ứng biến lo ra

Tiếng Thiên, chữ Thánh giao hòa

Thơ Thánh giáng nhà viết đọc hôm nay

Duy nhất có một Đoàn này

Mới có phép Thánh giúp nay chiêu hồn

Không phải cầu siêu cho hồn

Chỉ cầu trên độ cho hồn an vui

Suối vàng hết cảnh ngậm ngùi

Đời hồn sẽ được có nơi đền thờ

Đời hồn đã từng ước mơ

Năm đợi tháng chờ rồi sẽ đến nơi

Chúc hồn liệt sĩ thảnh thơi

Đời đời mát mẻ hồn người vì dân

Ngày lễ thật là đặc ân

Thật là đặc phúc, đặc phần, hôm nay

Chúc Đoàn đi lễ chung tay

Giúp dân, hộ Quốc, việc này thành công

Thánh Thần phù độ núi sông

Phù độ non nước, gia chung mọi nhà

Người đi, người ở, tâm quà

Kính Thánh, kính liệt sĩ và các Quan./.

Ghi lại sớ thơ chiêu hồn liệt sĩ nước Nam

ngày 27/7/1999 (Kỷ Mão) tại đền Quan Nam Tào

 Khu di tích Kiếp Bạc – Chí Linh – Hải Dương

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *