LỄ CHIÊU HỒN LIỆT SĨ NƯỚC NAM TẠI ĐỀN CẬY – BẾN PHÀ TRIỀU KINH MÔN – HẢI DƯƠNG

LỄ CHIÊU HỒN LIỆT SĨ NƯỚC NAM

TẠI ĐỀN CẬY – BẾN PHÀ TRIỀU 

 KINH MÔN – HẢI DƯƠNG

Ngày (16/4/2000 – 12/3/Canh Thìn)

 

Lễ chiêu hồn quân nhân liệt sĩ

Cha chiêu hồn liệt sĩ nước Nam

Hỡi các hồn liệt sĩ vẻ vang

Đã hy sinh việc làm cho nước

Kể từ xưa đến nay Cha ước

Cha chiêu hồn, Cha rước hồn quân

 

Rước hồn liệt sĩ quân nhân

Hy sinh anh dũng vì phần nước non

Liệt sĩ là những người con

Gia đình cách mạng của non nước nhà

Đã vì độc lập xông pha

Hy sinh anh dũng đi ra chiến trường

Bao đời xưa, nay, trường tồn

Cho một đất nước quê hương gia đình

Hy sinh anh dũng quên mình

Giành lại hòa bình độc lập tự do

Bao đời Cha Ông đã lo

Cho cuộc cách mạng lớn to vững bền

Bao đời đã phải đứng lên

Giành lại đất nước chủ quyền của ta

Bao đời đã phải đi ra

Chiến trường đánh giặc nơi xa, nơi gần

Dân quân du kích vì dân

Bộ đội chủ lực góp phần công cao

Thanh niên xung phong tự hào

Học sinh tình nguyện đã vào tham gia

Đánh giặc giữ đất nước nhà

Công nông trí thức ai là có công

Tham gia bảo vệ núi sông

Hy sinh vì nước có công diệt thù

Hồn còn ở mãi chiến khu

Hồn ở sông, suối, nơi tù ngục gông

Vì quân giặc ác cuồng ngông

Nó gây tang tóc giết đồng bào ta

Thanh niên, nam nữ, trẻ già

Biết bao thảm họa xót xa của, người

Nay Cha chiêu hồn khắp nơi

Trước là hồn người liệt sĩ nước Nam

Sau đến hồn dân tiếp sang

Cha sẽ cứu vớt hồn oan dưới trần

Để hết cảnh khổ âm phần

Để cho vong trần hết cảnh khổ vong

Mắt trần không thể thấy trông

Chỉ có mắt Thánh thấy trông cứu hồn

Hôm nay tại cửa Thiên Đường

Lễ tại Đền Cậy gần đường sông sâu

Phép Trời cho bắc nhịp cầu

Cầu Thiên, cầu Thánh, phép màu Trời ban

Gọi lễ cầu đàn Thiên Đàng

Cầu Trời, Phật, Thánh, Thần, Quan cứu hồn

Canh đàn thứ hai cầu dồn

Chiêu hồn liệt sĩ, chiêu hồn nhân dân

 

Hỡi các hồn quân nhân thuở trước

Hỡi các hồn từ ngược đến xuôi

Từ rừng sâu đèo cao núi đồi

Từ sông suối ao hồ biển cả

 

Cha chiêu hồn liệt sĩ cao cả

Phật, Thánh, Thần, cùng với các Quan

Có bao hồn liệt sĩ nước Nam

Cùng đón rước hồn vàng liệt sĩ

 

Mời các hồn liệt sĩ đã nghỉ

Nơi hy sinh tri ân là nhà

Chốn nương thân khắp nơi gần xa

Không có mộ, có mồ yên nghỉ

 

Hãy nghe Cha nghe lời tri kỷ

Cùng về đây nơi chốn chiêu quân

Hồn không mộ hết khổ hồn trần

Hồn có mộ biết phần việc Thánh

 

Lễ chiêu hồn có bài rành mạch

Tạ ơn hồn sử sách đã ghi

Từng làng bản, thôn, xã, huyện đi

Nơi cư trú phố phường, quận, thị

Nơi tỉnh, thành phố đều chú ý

Ghi công ơn tên tuổi từng người

Để đời đời đáp nghĩa công người

Công liệt sĩ đời đời thờ phụng

 

Công liệt sĩ đời đời thờ cúng

Dân nước Nam phải phụng thờ hồn

Xây đền riêng thờ mãi trường tồn

Hay thờ chung đình làng cũng được

 

Lời Cha ước hôm nay làm được

Lễ mời quân của nước Nam nhà

Xong chiêu hồn liệt sĩ nước ta

Cha mời hồn chứng quà hưởng lễ

 

Bao hồn quân không thể đếm xuể

Thật là đông và rất là đông

Từ ngược, xuôi, Nam, Bắc, tây, đông

Cả vùng biên cũng về hội tụ

 

Lời Thánh Thần gọi bằng Thần chú

Các Quan Thần nghe đủ lời trao

Dẫn dắt hồn bằng phép Thiên cao

Về tới nơi đây phép Thiên vào

 

Phép của Thánh gọi hồn liệt sĩ

Ngày hôm nay anh em đồng chí

Được hò reo tri kỷ, tri ân

Các nghĩa trang gần xa hồi trần

Như ngày hội quân nhân nhộn nhịp

Như lần trước anh em có dịp

Về nơi đền cửa Thánh, cửa Thần

Có Tổ Tông đất nước giáng trần

Có khắp cả xa gần hội tụ

 

Lời Cha khuyên nhủ

Hồn liệt sĩ ta

Đã về nay là

Hãy nghe Cha nói

 

Lời Cha đang gọi

Chiến sĩ quân nhân

Ở đâu âm phần

Hãy về cho đủ

 

Lời Cha ghi chú

Cha còn chiêu quân

Ở khắp xa gần

Biên cương hải đảo

 

Cha còn soạn thảo

Đi đón hồn quân

Nước bạn xa gần

Đâu có liệt sĩ

 

Được về yên nghỉ

Nơi các nghĩa trang

Được về rõ ràng

Quê hương sinh dưỡng

 

Phép Trời biến tướng

Cha được nói ra

Liệt sĩ nước nhà

Sẽ được về hết

 

Để được ngày tết

Ngày lễ của hồn

Hai bảy hưởng dồn

Lễ trần đền đáp

 

Tuần rằm ghi tạc

Đình, đền kính hồn

Lời Cha ôn tồn

Mời hồn được ngự./.

 

Ghi lại lời trong sớ chiêu hồn quân liệt sĩ nước Nam tại Đền Cậy bên bến Phà Triều, ngã ba sông huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Kính viết lời Cha đọc.

Đoàn Hòa Bình làm lễ chiêu hồn 5 tiếng, làm việc bằng phép Thiên, chữ, tiếng của Thánh; Đoàn thuê một chiếc tầu nhỏ trên sông bến Triều để thánh làm việc trên sông, cứu vớt hồn dân đã bao đời chìm đắm. Xong lễ cầu độ hồn, vong mát mẻ.

 Phạm Thị Xuyến trưởng đoàn ghi lời.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *