LỄ CHIÊU HỒN LIỆT SĨ NƯỚC NAM XA NƯỚC ĐANG PHẢI GIAN NAN KHỔ SẦU

LỄ CHIÊU HỒN LIỆT SĨ NƯỚC NAM

XA NƯỚC ĐANG PHẢI GIAN NAN KHỔ SẦU

NGÀY 5/5/2001 – 13/4/TÂN TỴ

LỄ Ở MIẾU TIÊN YÊN, BA CHẼ , QUẢNG NINH,

 Nơi xưa ông Trần Quốc Tảng chấn ải

Nay Cha chiêu hồn chiến binh

Đang ở nước bạn thực tình không sai

Chiêu hồn chiến sĩ đường dài

Liệt sĩ đã phải bao đời hy sinh

Vì dân, vì nước Nam mình

Vì nền độc lập hòa bình dài lâu

Nay Cha đi bắc nhịp cầu

Chiêu hồn liệt sĩ đâu đâu cũng về

Cha đã mang một lời thề

Không tròn nhiệm vụ không về quê hương

Dù rằng trăm nhớ nghìn thương

Nhưng Cha đã nặng nghĩa non nước nhà

Hy sinh cả tấm thân ngà

Vì non, vì nước, vì nhà ra đi

Bao giờ tròn việc mới thì

Về quê hương, Tổ nghiệp thì tạ ơn

Đó là lời thề dưới dương

Của Bác Hồ đã thề lên Đất Trời

Cho nên hồn Bác giữ lời

Ghi lòng tạc dạ đời đời không quên

Bác đã hiến trọn đời thường

Bây giờ về với Thiên Vương, Đất, Trời

Bác lại hiến trọn hồn người

Hồn Bác là của Đất, Trời, núi sông

Là của đất nước Lạc Rồng

Việt Nam có Bác là Ông Tiên Trời

Nay Bác với Cha, Mẹ Trời

Với Phật, Thần, Thánh của đời nước non

Đi chiêu hồn chiến sĩ còn

Đang ở nước bạn bằng hồn cốt nay

Có người thịt nát xương bay

Không có mộ để dưỡng nay hồn trần

Phải đi thơ thẩn quẩn quanh

Đầu sông, ngọn suối, giặc quanh bên mình

Có khi gặp cả tà tinh

Hồn phải trá hình, giả dạng ăn xin

Để che mắt kẻ truy tìm

Bác nhìn mà thấy đau tim của mình

Bác phải dạy Đoàn Hòa Bình

Khẩn trương lo cứu quân mình về ngay

Đã phải khổ sở bao ngày

Bao năm, bao tháng, héo gầy đau thương

Trải qua bao những dặm trường

Gian nan vất vả phi thường xông pha

Để giữ đất Tổ, quê Cha

Đi giúp nước bạn cũng là mình nay

Bởi vì nước bạn bấy chầy

Sát nước mình đó phải nay chung lòng

Giữ gìn đất nước nhau chung

Cho nên mới phải đi cùng đấu tranh

Giữ cho nước bạn rõ rành

Thì mới giữ được nước mình bấy nay

Chiến tranh phải có tổn nay

Người, của, nước Việt phải nay lo cùng

Cho nên liệt sĩ anh hùng

Đã phải xa nước ta cùng ra đi

Bảo vệ Tổ quốc làng quê

Bấy lâu không về ở lại đau thương

Có ai biết nỗi đoạn trường

Đắng cay cực nhọc của riêng âm phần

Đã bao ngày tháng ân cần

Ngóng chờ Cha đón âm phần anh em

Bây giờ Cha mới lo nên

Việc Trời, việc Đất, việc miền vong âm

Không phải là việc trần chung

Mà đây là việc Thiên cung nhà Trời

Đi chiêu hồn liệt sĩ đời

Đã vì Tổ quốc xa nơi cõi trần

Cha nhờ đến nhịp cầu Thần

Với bao giấy sớ của phần Thánh, Tiên

Cha báo dưới thế giúp thêm

Nhưng trần vẫn bặt không tin tức gì

Không hồi âm lại một khi

Không lo, không nghĩ, tý ti việc này

Vì không nghe thấy vong nay

Họ khổ, họ sở, lúc này ra sao

Khổ từ bao năm nay vào

Cha biết mới phải lo vào giờ đây

Cha nhờ Đoàn Hòa Bình nay

Cha nhờ ba ghế đồng nay giúp cùng

Một nam, hai nữ, lo chung

Tên trần Cha gọi đoàn cùng giờ đây

Rồi đến tên từng đồng thầy

Làm việc cho Bác, Cha nay giúp trần

Chiêu hồn liệt sĩ quân nhân

Từ ngày dựng nước có phần đến nay

Từ ngày giữ nước Nam này

Qua bao cuộc kháng chiến đầy gian lao

Giành lại độc lập biết bao

Người phải ngã xuống ghi vào chiến công

Biết bao liệt sĩ anh hùng

Ghi vào lịch sử hào hùng cho dân

Mới giành thống nhất toàn phần

Lãnh thổ của Nước Việt trần Nam ta

Thống nhất Nam, Bắc một nhà

Bắc, Nam một dải nay là giang sơn

Lịch sử như một Thiên Đường

Qua từng bước ngoặt đoạn trường gian nan

Thống nhất độc lập hoàn toàn

Hai sáu năm đã bình an cho đời

Uống nước nhớ nguồn cội đời

Ai đã giành độc lập thời cho dân

Công liệt sĩ lớn vô ngần

Đây là đền đáp công trần xưa, nay

Bác, Cha chiêu hồn về ngay

Về nơi Đền Thánh của nay Trần Triều

Bao năm Cha đã ước điều

Bao giờ Cha giáng lo điều chiêu quân

Không ai lo được việc trần

Việc này phải có người Thần tối cao

Với các ghế Thánh phép trao

Thì mới làm được việc cao lớn này

Hàng vạn sư, thầy đồng nay

Không có phép, chữ, tiếng nay nhà Trời

Không có Bác, Cha giáng đời

Không bắc được ghế nhà Trời tối cao

Thì không chiêu được hồn vào

Không có đủ giấy Thiên vào âm nay

Hàng trăm tờ sớ lúc này

Sớ ghi biên bản, sớ nay xuất trình

Mỗi người sang nước của mình

Cũng phải như vậy thực tình không sai

Đây là Thiên, Âm có bài

Ví như trần vậy không sai lúc này

Bây giờ Cha gọi hồn nay

Anh em liệt sĩ ở thời biên cương

Ở nơi hải đảo chiến trường

Ở các nước bạn xa phương nước nhà

Ở đâu Cha cũng đi ra

Sang đến nước bạn đón là hồn quân

Cha đi bằng phép Thiên, Âm

Có giấy xuất cảnh của cùng Cha nay

Cha sang đón liệt sĩ này

Về với Tổ quốc với nay đồng bào

Về với gia đình năm nào

Quê hương bản quán của vào anh em

Đó là việc làm bóc tem

Hòa Bình, Cha gọi lo nên hai lần

Đây là lần hai có phần

Ra nơi hải đảo có phần xa xôi

Tiên Yên, Cha bảo tại nơi

Đoàn hãy cố gắng nay thời ra đi

Gian nan vất vả một khi

Đồng cam cộng khổ hãy vì anh em

Càng gần biên giới càng hơn

Không cần phải chốn Đền Thiên mới thành

Đó là công việc ban dành

Tùy cơ ứng biến lịch trình ngày mai./.

Kính viết lời Cha đọc tại Đền Cha Trần Triều  nơi Bạch Đằng

 Phà Rừng, xã Yên Giang, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh

11h ngày 5/5/2001 tức 13/4/Tân Tỵ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *