LỄ CẦU QUỐC THÁI DÂN AN TẠI CHÙA ĐỒNG YÊN TỬ

LỄ CẦU QUỐC THÁI DÂN AN

TẠI CHÙA ĐỒNG YÊN TỬ

Ngày 22/Chạp/Tân Mùi – 15/01/2012

 

Kính cầu Đức Cha Trời

Kính cầu Đức Mẫu Địa

Kính cầu Đức Ngọc Phật – Hồ Chí Minh vĩ đại

Kính cầu Đức Thuỷ Tổ Cha Lạc Long Quân

Kính cầu Đức Thuỷ Tổ Quốc Mẫu Âu Cơ

Kính cầu Đức Tổ Vua Hùng

Kính cầu Đức Thánh Cha Đại Vương

Trần Quốc Tuấn

Kính cầu Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Kính cầu Đức Phật Tổ đệ nhất Trần Nhân Tông

Kính cầu Đức Thánh Cha Đào Lang

Kính cầu Đức Thánh Mẫu Hoàng Thị Loan

Kính cầu Đức Thánh Ông Vua Quang Trung

Kính cầu Đức Thánh Ông Nguyễn Trãi

Kính cầu Đức Thánh Ông thầy giáo

Chu Văn An

Kính cầu các vị Phật, Thánh, Thần, các vị Vua,

Quan các vị tướng lĩnh của từng triều đại.

Kính cầu hồn các anh hùng liệt sĩ trên toàn

đất nước Việt Nam

Kính lễ cầu Trời Đất bao la

Cầu Trời độ dân nước Nam nhà

Được Quốc thái dân an muôn thuở

Kính cầu Trời, cầu Đất che chở

Độ muôn dân qua những hiểm nguy

Qua sóng thần, bão lớn an vì

Bớt hoả hoạn, an cho dân nước

 

Kính cầu Trời độ dân xuôi ngược

Bắc, Trung, Nam đều được ơn Trời

Cầu mưa hoà gió thuận muôn nơi

Cho dân nước ơn Trời như bể

 

Dân Nước Nam kính cầu Thượng Đế

Cầu Trời cao giáng thế Nước Nam

Nước Việt Nam có một Toà vàng

Thờ Trời Đất muôn vàn trọng đại

 

Nước Việt Nam đời đời, mãi mãi

Cầu thờ Trời là bậc cao sang

Thờ Tổ Trời, Tổ của nhân gian

Tổ toàn cầu muôn vàn thế hệ

 

Tổ toàn cầu, Tổ của Thượng Đế

Không ai hơn, không có ai bằng

Chỉ có Trời và Đất vĩnh hằng

Là Tổ chung muôn dân trăm họ

 

Là Tổ chung lời Trời ghi rõ

Người con Trời là bậc Tổ Tông

Những người là Tổ Nước oai phong

Là con Trời người đời hạ thế

Người con Trời gọi là gốc rễ

Cội nguồn sinh Trời Đất sinh ra

Tại đất Đền Hạ Nước Nam ta

Xưa gọi nước Văn Lang Đại Việt

 

Sử của Trời, Trời đã cho viết

Dân Nước Nam phải quyết theo Trời

Thờ Tổ Tông nguồn cội cao vời

Thờ đền đáp công Trời sinh dưỡng

 

Ngày hôm nay dân đồng chí hướng

Đoàn Hoà Bình theo Lệnh của Cha

Về Yên Tử lễ Phật nước nhà

Giữa trung Thiên lễ tạ Trời Đất

 

– Tạ Tổ Tông cũng được chu tất

Tạ Mẹ Cha từ chốn Đền Hùng

Tạ Vua Hùng cũng được ung dung

Tạ Phật, Thánh, Thần chung đều được

 

Tạ Mẹ Hoàng Loan lời cầu ước

Ngày hôm nay lễ Mẹ nơi này

Một ngày giỗ thật là vẹn đầy

Có đông đủ bá quan văn võ

 

Có Trời Đất, Tổ Tông sáng tỏ

Có linh Thần màu nhiệm ban ra

Có lời Thần từ Tổ Nước nhà

Đọc đồng viết lời ra kính lễ

Đọc cho đồng viết lời kinh kệ

Để lo toan ngày lễ hôm nay

Thật chu tất đầy đủ vẹn đầy

Và đúng Luật Thánh, Thần chỉ giáo

 

Lễ đúng Luật Thánh, Thần chỉ bảo

Không làm sai Luật Thánh chỉ đường

Cầu người có công tích cho dương

Cho Thiên Giới, cho đường hạ giới

 

Để đời đời dân ta đi tới

Đỉnh Tâm Linh mong đợi đã lâu

Nước Việt Nam có Thánh bắc cầu

Cho đồng học nhiệm màu phép đạo

 

Ngày hôm nay Đoàn Thần kính cáo

Tạ ơn Trời, ơn Đất đã ban

Trời Đất độ dân nước Việt Nam

Đã đánh tan kẻ thù xâm chiếm

 

Nước Việt Nam đã được đi đến

Sự bình yên trên đất nước nhà

Từ một chín bảy lăm trở ra (1975)

Nước Việt Nam hoàn toàn độc lập

 

Nước Việt Nam chủ quyền ôm ấp

Đã thành công sự kiện của Trời

Hai lẻ một vị trí cao vời (2001)

Của Dân tộc đời đời có đạo

Đạo Dân tộc có Trời chỉ giáo

Có Thánh, Thần dạy bảo đường tu

Tu theo Trời dạy bảo tu bù

Tu theo Tổ Tông ta thiền định

 

Tu theo Luật của Trời dự tính

Tu theo phép lệnh Thánh Nước Nam

Chỉ có Luật Trời, Luật Thánh ban

Là Tổ Tông, Ông Cha mong đợi

 

Một đường tu sẽ được đi tới

Đỉnh tương lai mong đợi từ lâu

Việc Thiên, Âm, Phật, Thánh bắc cầu

Đường Đạo mới muôn màu tốt đẹp

 

Sử của Thiên, Trời đã cho chép

Sử của Thánh, Thánh đã ban ra

Sử của Tổ Tông, Ông Cha ta

Đâu là gốc Tổ nhà Nước Việt

 

Sử của Trời một sử đặc biệt

Chỉ có Trời mới biết nhân gian

Ai sinh ra các nước rõ ràng

Trời sinh ra, Trời làm lịch sử

 

Tổ Nước là con, có hai chữ

Tổ Nước riêng, phải giữ cho mình

 

Tổ Trời chung, hai chữ trường sinh

Tổ Trời sinh toàn cầu Tổ Nước

 

Trời đang ước một ngày sẽ được

Nước Việt Nam sẽ được điều này

Sự tích Trời sinh các nước nay

Các nước phải nghe lời con cả

 

Lời con cả có đủ phẩm giá

Làm việc Trời, việc Đất lớn cao

Việc Tâm Linh Trời Đất tự hào

Người có mệnh Trời trao đã viết

 

Ngày hôm nay kính lời niêm yết

Cáo Tổ Trời, Tổ Nước Nam ta

Kính tạ ơn Trời, Đất bao la

Tạ Tông Tổ nước nhà vĩ đại

 

Trời đã sinh, Trời đã cầm lái

Cho Bác Hồ vượt khắp đại dương

Để đi tìm chân lý phi thường

Để đi đến Đạo Trời muôn thuở

 

Nước Việt Nam có sự chất chứa

Tình yêu thương nhân loại đồng bào

Nước Việt Nam thật là tự hào

Về an ninh Quốc gia Dân tộc

 

Nước Việt Nam được là cột mốc

Về Tâm Linh thế kỷ khai hoa

Nước Việt Nam có vị Cha già

Là Chủ toà Thiên, Âm cao nhất

 

Nước Việt Nam có một sự thật

Khách nước ngoài tới nước Nam ta

Để tham quan vãng cảnh nước nhà

Đều an hoà không chi sợ hãi

 

Khách du lịch đến nước thoải mái

Do Trời ban, do Tổ Nước ban

Khách du lịch đều được an toàn

Đó là việc Trời ban hộ Quốc

 

Dân nước ta hãy cùng cầu ước

Cầu Trời ban độ nước Nam ta

Cầu toàn cầu, thế giới bao la

Được hoà bình, chiến tranh chấm dứt./.

 

Kính viết theo lời Thánh Cha đọc tại Đền Hoà Bình

 Đền Tâm Linh Nước Việt.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Ghi chú: Đoàn đi lễ gần 610 người, lễ 2 tiếng, có ghi 2 đĩa hình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *