KÍNH NGÀY GIỖ CHA ĐẠI VƯƠNG QUỐC TUẤN

KÍNH NGÀY GIỖ CHA

ĐẠI VƯƠNG QUỐC TUẤN

NGÀY 20/8/TÂN MÃO – 17/9/2011

Tại Đền Kiếp Bạc Linh Từ

 

Kính ngày giỗ Cha Trần Hưng Đạo

Ngày thiêng liêng kính cáo lên Cha

Ngày toàn dân cả nước Nam nhà

Kính lễ ngày Cha là hiển Thánh

 

Ngày Cha đi một ngày đặc trách

Cho nước Nam một nước ơn Trời

Có Tổ Tông, đất nước sáng ngời

Có muôn đời cho dân trăm họ

 

Có muôn đời cho dân sáng tỏ

Dấu tích xưa lưu lại cho dân

Đất nước nhà bể ái nguồn ân

Do Đất Trời ban ân hậu phúc

 

Đất nước Nam đã được đến lúc

Tái Hồn Thiên về giúp nước, dân

Nước Việt Nam Trời Đất ban phần

Cho muôn dân nước nhà trăm họ

 

Cha Đại Vương Trần Triều ghi rõ

Ngày Cha đi hiển Thánh Đại Vương

Ngày Cha đi, ngày Trời cho dương

Một tục truyền muôn phương thờ phụng

 

Một tục truyền Thiên Vương thờ cúng

Một tục truyền dân gọi là Cha

Một tục truyền Trời Đất ban ra

Cho nước dân có Cha là Thánh

 

Cha Đại Vương Trần Triều trọng trách

Hiển Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương

Cha là Trần Quốc Tuấn phi thường

Cha là Thánh Thiên Vương giáng hạ

 

Cha là người làm nên thành quả

Cho giang sơn, đất nước, quê hương

Tiếng Cha vang khắp cả bốn phương

Khắp núi, rừng, biển, trời, Nước Việt

 

Cha một nhà Danh nhân hào kiệt

Người anh hùng vì nước quên thân

Người song toàn văn võ tuyệt trần

Người là một hiện thân Tổ Nước

 

Người là một đỉnh cao, ngọn đuốc

Người là Cha muôn thuở không mờ

Người cho đời một sự ước mơ

Mơ đã được và chờ đã được

 

Được cho người là Cha kiếp trước

Được cho người mãi mãi mai sau

Được cho nước mãi mãi dài lâu

Cha Trần Triều đứng đầu lịch sử

 

Cha Trần Triều thành đồng bất tử

Sử còn ghi mãi mãi tên Cha

Cha một nhà Cách mạng xông pha

Cha đánh thắng quân ngoài xâm chiếm

 

Thuở ngày xưa đánh bằng đao kiếm

Gậy tầm vông, giáo mác diệt thù

Lũ giặc ngoài ác độc lại ngu

Cố gây chiến thua bù thất bại

 

Giặc Nguyên Mông đã phải thua Cha

Thua Tổ Tông, Dòng tộc nước nhà

Đã thất bại đau thương thảm hại

Đã thua Cha sử đời ghi mãi

 

Không thể quên, không thể phai mờ

Giặc ngày xưa chúng đã làm bừa

Gây chiến tranh với người nước Việt

Người đời nay không thể không biết

 

Vẫn cố tình xâm lấn nước Nam

Đang lấn biển, lấn đảo rõ ràng

 

Đó là một việc làm gây rối

Đó là một việc làm gây tội

 

Gây hoang mang tư tưởng dân mình

Nước Việt Nam có Hồ Chí Minh

Có Quốc Tuấn – Cha Trần Hưng Đạo

Có sử Trời cho ta bản thảo

 

Có Tâm Linh thông báo cho dân

Có Tổ Tông đất nước hồng ân

Có hậu phúc cho trần muôn thuở

Có sử đời, có sự chất chứa

 

Có niềm tin ánh sáng tương lai

Có Danh nhân đất nước đại tài

Có sự nghiệp nước nhà lớn mạnh

Có Tổ Tông, Ông Cha chắp cánh

 

Lo cho dân, cho nước non nhà

Lo cho đời phồn thịnh thái hoà

Lo cho nước an gia độc lập

Cùng với trần chăm lo ôm ấp

 

Dương, âm cùng lo gấp việc đời

Khi có sự chiến tranh đến nơi

Là âm đời Hồn Trời Nước Việt

Là Hồn Thiêng đất nước hào kiệt

 

Lo cho dân, độ hộ nước, dân

Ngày mùng hai tháng chín dưới trần

Người âm phần về đông ngàn ngạt

Người âm nước, liệt sĩ bát ngát

 

Theo lệnh Cha, Lệnh Bác ban truyền

Ngày cả nước ta mừng Quốc khánh

Ngày giỗ Bác lời truyền rành mạch

Ngày Âm, Dương đôi ngả thuận hoà

 

Ngày Quốc khánh cùng ngày giỗ Cha

Cha là Bác, Cha già Dân tộc

Cha là Bác, Cha là cột mốc

Cho giang sơn Tổ quốc hùng cường

 

Cho tất cả những nơi chiến trường

Cho bốn phương nước nhà vĩ đại

Cho đất nước Việt Nam mãi mãi

Cho Dương, Âm đều phải nghe Cha

 

Vị Cha già Chủ tịch nước nhà

Xưa Cha sống, Cha là Chủ tịch

Cha thác rồi, Cha càng có ích

Cho non sông Tổ quốc nước Nam

 

Cho toàn cầu thế giới rõ ràng

Vì Cha được Trời ban Chủ tịch

 

Chủ tịch nhà Trời, Chủ tịch tối cao

Chủ tịch Toà Thiên, cõi Thiên Tào

 

Là ngôi vị đỉnh cao tối thượng

Là ngôi cao chủ Toà Thiên Tướng

Đấng anh linh tột bậc kỳ tài

Cha là nhà cách mạng dẻo dai

 

Đời hậu phúc muôn đời có một

Nước Việt Nam có một điềm tốt

Dấu ấn son ghi rõ cho người

Cho Bác Hồ ví tựa mặt trời

 

Cho nước Việt có nơi phúc hậu

Nước Việt Nam có sự cất giấu

Giấu Tâm Linh trên đất nước nhà

Giấu điềm Trời, điềm Tổ Nước ta

 

Giấu lịch sử của Trời để lại

Giấu những việc như là huyền thoại

Nhưng thực ra lại có trên đời

Không ai hay bằng Đất, bằng Trời

 

Chỉ có Trời mới hay sự thật

Chỉ có Trời, Trời mới biết tất

Sự sinh ra giữa Đất và Trời

Sự sinh ra tất cả loài người

 

Và tất cả dưới đời cầm thú

Trời sinh ra, Trời là chính chủ

Cho nhân gian tuân thủ Luật Trời

Cho tất cả toàn cầu dưới đời

Phải y Lệnh của Trời quy định

 

Nước nào muốn bạo tàn thôn tính

Nước nào muốn dự định mưu toan

Cướp người, cướp của, cướp nước Nam

Nhà nước làm tờ trình Trời, Đất

 

Tờ trình Trời phải ghi sự thật

Người ở đâu định cướp nước mình ?

Họ là ai? Chủ tịch địa danh ?

Cán bộ nước tường trình ghi rõ

 

Cán bộ to phải ghi cho tỏ

Ghi từng người nhà ngõ ở đâu

Người về hưu cũng ghi ở đâu

Vì người trước bắc cầu nối tiếp

 

Cứ mười năm là một qui ước

Cứ mười năm là một nhiệm kỳ

Việc làm này Trời Đất đã ghi

Trời sẽ xử những gì phạm tội

 

Trời sẽ xử nước nào phạm lỗi

Đã hại dân, hại nước láng giềng

Đã cướp ngôi và đòi tranh quyền

Nước nào sai nhà Trời sẽ xử

 

Luật nhà Trời có đủ ngôn ngữ

Khi ban ra ở nước Việt Nam

Nước Việt Nam là nơi địa bàn

Trời giáng hạ, Trời làm luật đạo

 

Trời giáng hạ, Trời làm bản thảo

Cho nhân gian theo Đạo của Trời

Đạo của Trời ban khắp trần đời

Từ nước Việt tại nơi Thiên chỉ

 

Đền Hoà Bình là nơi Thiên lý

Đền Hoà Bình Thiên chỉ phải làm

Làm cho Trời, Trời Đất lọc sàng

Làm bản thảo cho Trời giáng chỉ

 

Một nước Nam làm nơi chân lý

Nước Việt Nam theo ý của Trời

Nước Việt Nam đừng trái Luật Trời

Phải làm y Luật Trời quy định

 

Phải làm y Lệnh Trời đã tính

Cho Tổ Tông thiền định đã thành

Nước Việt Nam phải là đích danh

Nước con cả phải hành luật đạo

 

Nước con cả phải viết bản thảo

Dịch chữ lời như phát thanh viên

Để có bài truyền tin dưới miền

Luật Đạo Trời cho nơi trần thế

 

Luật Đạo Trời của Đức Thượng Đế

Là Đức Cha – Chủ tịch nước Nam

Là Đức Cha – Chủ tịch Toà vàng

Toà Trời Đất phát ban luật đạo

 

Toà Trời Đất phát ban bản thảo

Cho toàn dân, trái đất, toàn cầu

Cho khắp cả các nước lục châu

Cho toàn cầu một màu luật đạo

 

Cho tất cả các nước đạo giáo

Phải nghe ra Luật Trời chỉ bảo

Phải nghe Cha phán bảo Luật Trời

Nước nào sai sẽ bị tơi bời

 

Trời có phép phạt người, phạt của

Xử của Trời là sự rèn giũa

Dạy muôn dân phải sửa điều sai

Đừng bán nước, cướp bóc của ai

 

Đừng phạm sai Luật Trời, luật nước

Đừng nước nào phạm tội xâm lược

Đừng nước nào phạm tội giết người

Đừng chiến tranh khủng bố dưới đời

Nước sẽ bị Luật Trời xử phạt

Phạt từ người cán bộ cấp cao

Để cảnh cáo việc làm sai vào

Sai vì nước phạm vào quyền chủ

 

Ngày giỗ Cha, Đền Cha đông đủ

Khách âm phần các nước cũng đông

Đền Kiếp Bạc, nơi ban Công Đồng

Là hội tụ bá quan văn võ

 

Ngày giỗ này Cha ban lời ngỏ

Cho Đoàn Thần trọng trách lo toan

Đoàn Hoà Bình phải lo việc hoàn

Ngày trọng đại Thiên Đàng ấn chỉ

 

Có bài viết dạy dân chí lý

Có lời Cha dạy nước ân tình

Lời Hồn Thánh nước Việt Nam mình

Ghi lời Trời hiển linh dạy bảo

 

Ngày giỗ này có lời thông báo

Cho âm, dương các nước toàn cầu

Ngày giỗ Cha khắp các lục châu

Cha có lời sở cầu ý nguyện

 

Ngày giỗ Cha, Cha muốn thân thiện

Với bạn bè Quốc tế anh em

 

Để mối tình đoàn kết nhân lên

Cho thiện cảm vững bền hội tụ

 

Ngày hôm nay một ngày ghi chú

Khách về Đền trú ngụ lại đây

Tại Đền Cha Kiếp Bạc nơi này

Là một ngày chưa bao giờ có

 

Ngày hôm nay Cha ban lời ngỏ

Cảm ơn dân nước Việt Nam nhà

Đã về thăm và lễ Đền Cha

Thăm di sản nước nhà vĩ đại

 

Dân nước Nam đời đời nhớ mãi

Đáp đền công người đã vì dân

Là các bậc tiền bối Danh nhân

Cảm ơn trần có lòng phụng sự ./.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Ngày 16/9/2011 – 19/8/Tân Mão, lễ ngày 20/8/Tân Mão

Tại Đền Cha Kiếp Bạc linh từ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *