SỚ LỄ CẦU QUỐC THÁI DÂN AN DÂNG CHÙA ĐỒNG YÊN TỬ

LỆNH GIẢI TÀ - LÀ HỒN GIẶC XƯA TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

SỚ LỄ CẦU QUỐC THÁI DÂN AN

DÂNG CHÙA ĐỒNG YÊN TỬ

       Ghi lại lời thơ trong sớ lễ

 

Kính lễ cầu Quốc thái dân an

Kính sớ dâng Cha Trời, Mẹ Địa

Kính sớ dâng Cha Mẹ Tổ Tông

Kính sớ dâng Ngọc Phật Tiên Ông

Kính sớ dâng Phật Hoàng Nhân Tông

Kính sớ dâng Phật, Thánh, Thần nước

 

Kính dâng Vua từ xưa dựng nước

Đức Vua Hùng tái thế Phật Hoàng

Cho nước Nam có Phật Thiên Đàng

Là Nhân Tông Phật Tổ thứ nhất

 

Dân Nước Nam chưa biết sự thật

Về Nhân Tông tích cổ xưa truyền

Về Luật Trời, Luật Đất chép biên

Cho đất nước có Thiên sử Phật

 

Phật Nhân Tông, Ông là sự thật

Về Phật Thiên tu đắc Đạo Trời

Sống trên đời Ông là một người

Được làm Vua một thời hộ Quốc

 

Ông làm Vua có lời nguyện ước

Lo cho dân cầu được thái bình

Ước cho mình sẽ được trường sinh

Là Phật Đạo Thiên Đình chỉ đạo

 

Lời ước thầm theo lời chỉ giáo

Từ trên Trời mách bảo tai nghe

Trần Nhân Tông không hề ngại e

Ông vâng lời, nghe lời Thiên chỉ

 

Cuộc đời tu có một huyền bí

Và có lời nghĩa lý cao sang

Từ trên Trời đọc xuống rõ ràng

Trần Nhân Tông phải tu đắc quả

 

Trần Nhân Tông tu được phẩm giá

Giá cao sang, giá của nhà Trời

Giá của Thiên, của Địa cao vời

Cho Ông được thành người Phật Đạo

 

Cho Ông được Phật Thần hiếu thảo

Có chữ long, chữ cửu Tiên sa

Có chữ Vua, chữ ngọc sa bà

Có chữ lộc, chữ tài, phúc, thọ

 

Có chữ Thiên, chữ Trời hiện rõ

Có thần thông sáng tỏ linh thông

Có đỉnh cao núi thẳm mênh mông

Có hạ giới chín tầng mây khói

 

Có sức mạnh cho Ông đi tới

Đỉnh tương lai mong đợi đang chờ

 

Như huyền thoại, như một giấc mơ

Như có ai đang chờ đứng đợi

 

Ông đàng hoàng không hề nghĩ ngợi

Đức Vua Hùng cùng với Ông tu

Cuộc đời tu gian khó mịt mù

Như ảo ảnh vào trong giấc mộng

 

Khi tu thành trên Trời có trống

Có chuông ngân gọi vọng đêm thâu

Có rồng bay, phượng múa cung lầu

Có mây gió bồng bềnh nói nhẹ

 

Người đã tu đắc rồi hãy khẽ

Nghe lời Trời nhỏ nhẹ hôm nay

Kể từ nay đếm đủ trăm ngày

Là người được hoá thành Phật Đạo

 

Kể từ nay không cơm, không cháo

Không ai bên nâng giấc sớm khuya

Chỉ một mình vò võ canh khuya

Luyện phép Phật từ bi phép Phật

 

Luyện phép Phật sẽ được sự thật

Đắc quả công cho nước, cho dân

Cho Phật Trời sẽ được hồng ân

Cho đại phúc nước đời muôn thuở

 

Cho dòng đời có sự chất chứa

Sự thiêng liêng vô tận cho đời

Sau này Trời sẽ đọc cho người

Viết được lời của Trời giáng hạ

 

Viết được việc người tu thành quả

Cho dân nước sẽ có Đạo Trời

Đạo Trời sẽ dạy cho người đời

Biết về Luật Đạo Trời muôn thuở

 

Biết về Luật Đạo Trời chất chứa

Tình thương yêu đồng loại thế gian

Trời sẽ dạy đừng ai bạo tàn

Chém giết nhau, cướp nhà, cướp nước

 

Đừng nước nào làm điều bạo ngược

Lấy sức người, sức của to oai

Gây chiến tranh chém giết đồng loài

Là Trời sẽ xử người có tội

 

Trời sẽ xử từng nước có lỗi

Nước nào sai sẽ phải xử đau

Chỉ thương dân sẽ phải cảnh sầu

Chết vô tội vì người đứng chủ

 

Người đứng chủ nước không có đủ

Nhân, đức, tâm, đạo, nghĩa làm người

 

Sống chỉ tham, ác độc ở đời

Như vật thú rình mồi cọp báo

 

Hỡi loài người hãy mau tỉnh táo

Đừng gian tham độc ác vô loài

Trời sẽ báo từng nước có bài

Nghe lời Trời không sai, chiếu chỉ

 

Lời của Trời có từng nguyên lý

Trời ban ra luật lệnh không sai

Để toàn cầu nghe rõ hai tai

Từng bài luật của Trời chiếu chỉ

 

Trời cho biết việc Trời huyền bí

Trần Nhân Tông có phép thần thông

Do Trời trồng giống hồng Phật Đạo

Một nhà Vua con Trời hiếu thảo

 

Đã tu hành đắc đạo Phật Thiên

Hơn bảy trăm năm được Phật tiền

Là đỉnh cao vô biên, vô lượng

So ba Phật Ông là vị tướng

 

Vì toàn tài văn võ song toàn

Làm trưởng ba Phật cõi niết bàn

Ông có vị trí Trời Thiên định

Phép thần thông Trời đã dự tính

 

Ban Ông được thiền định xong xuôi

Ngày một trăm Ông được về Trời

Nằm nghiêng ở đỉnh đồi Yên Tử

Trong trăm ngày Ông có đủ thứ

 

Các chim muông đến hót bên người

Có mưa sương đêm ngày vẫn rơi

Gió vẫn thổi cho người nằm ngủ

Đếm đến ngày một trăm đã đủ

 

Trời phong ba bão gió thét gào

Hiện trên Trời đủ các vì sao

Cửu rồng bay trên Trời phun nước

Hai cây nến như hai ngọn đuốc

 

Đuốc khổng lồ sừng sững bên Người

Hạt mưa rơi rồng phun tại nơi

Nến không tắt phép Trời mới lạ

Vì người tu đã được thành quả

 

Phúc đã cao, phẩm giá càng cao

Người Cổ Việt thật là tự hào

Nước Đại Việt thanh cao mà có

Núi Yên Tử khi đó hiện rõ

 

Một hình hài sáng tỏ kim sa

Như hào quang lấp lánh hiện ra

 

Trên thân thể người là đã khuất

Một bộ xương thật là chu tất

 

Thật là kỳ Trời Đất tặng ban

Cho Nhân Tông được nhập niết bàn

Đúng giờ Ngọ, Thiên ban ấn chỉ

Lời của Trời đây là chí lý

 

Cho lời Tổ ghi lại tỏ tường

Để có ngày đọc cho trần dương

Người có phép của Trời ghi được

Ghi lại lời của Trời quy ước

 

Lên lễ trình Trời Đất bao la

Trình Tổ Tông, Dòng tộc nước nhà

Trình Phật Ông Chùa Đồng Yên Tử

Viết ba bản sớ Thần lưu trữ

 

Một hoá ngay Yên Tử Chùa Đồng

Một để lại Đền Thánh Trời trồng

Một gửi Bộ Văn hoá Nhà nước

Lời Phật Hoàng Nhân Tông ước được

 

Lời Tổ Nước ước sẽ thành công

Cho Việt Nam có Phật Tổ Ông

Từ Vua Hùng tái sang đã được

Tổ Vua, Tổ Phật thật kỳ tài

 

Trời cho non nước được sánh vai

Phép Phật Thiên tài Trời hộ Quốc

Đuốc ngọc đèn Trời đã cho ta

Thế mà dân nước chưa hiểu ra

 

Coi nhẹ Phật nhà, đi trọng khách

Trời Phật thương dân, Trời Phật mách

Để dân nước biết hiểu từ đây

Trời cao đã giáng xuống nơi này

 

Đất địa Tâm Linh nhiều hào kiệt

Đặc biệt có Thần đọc cho viết

Luật Trời, Luật Đất, Luật Tổ Tông

Luật Phật, Thánh, Thần, thật linh thông

 

Không ai thể ngờ Trời làm được

Không ai ngờ được Trời cho hay

Sự việc hôm nay giữa ban ngày

Một Đoàn Hoà Bình về kính lễ

 

Theo Lệnh Trời ban nước Nam này

Lệnh Tổ đất nước gọi hôm nay

Gọi Đoàn Hoà Bình lễ ngày này

Một ngày tất niên đầy ân nghĩa

 

Một ngày tròn trịa lễ Tổ Trời

Tạ ơn công đức Trời cho đời

 

Có vị Phật Thiên, người  vô lượng

Có được phúc hồng thật cao sang

 

Có được đất nước thật yên hàn

Thắng mọi kẻ thù sang xâm chiếm

Đất nước Việt Nam được vẻ vang

Đời đời lưu lại lịch sử vàng

 

Trời cho đất nước được sang trang

Lịch sử Thiên, Trời cho hạ thế

Cho nước Việt Nam có Thượng Đế

Cho nước Việt Nam có Toà vàng

 

Có lời từ Trời giáng nước Nam

Có ngọc phả Trời đọc rõ ràng

Cho người ghi lại còn lưu trữ

Cho nước Việt Nam sử sang trang

 

Sử Trời, sử Đất thật rõ ràng

Sử nước xưa kia Trời ghi lại

Sử nước Tổ Nước ghi mãi mãi

Không ai thay được sử Thiên Trời

 

Không ai thay được sử nước đời

Sử Thần cho dân người Nước Việt

Sử Thần cho nước để nước biết

Về Tổ, về Tông, về Cha Ông

 

Về hàng Phật đạo cõi Thiên hồng

Có Thánh ra đời mới có Phật

Phật Thánh là con của Tổ Tông

Toàn cầu to lớn thật mênh mông

 

Mỗi nước có ra được trăm họ

Trăm họ con nước, nước con Trời

Dòng tộc nước đời được sinh sôi

Cho người toàn cầu trên thế giới

 

Phải biết Luật Trời, Luật Tổ Tông

Trời Đất sinh ra cõi Thiên hồng

Trời Đất sinh người cho trần thế

Trời Đất là Cha Mẹ Thượng Đế

 

Trời Đất là Cha Mẹ gốc rễ

Trời Đất là Cha Mẹ Tổ Tông

Tổ Trời, Tổ Đất rộng mênh mông

Tổ của toàn cầu, Tổ trăm họ

 

Trời Đất ghi lời cho trần rõ

Các nước toàn cầu là anh em

Tổ Nước toàn cầu được nhân lên

Sinh ra nòi giống dưới trần miền

 

Mỗi nước, mỗi nơi đã ghi rõ

Như nhà có ngõ, có láng giềng

 

Hãy đoàn kết lại sống cho yên

Cho đẹp lòng Trời, dân trăm họ

 

Trăm họ con Trời, con Tổ Tông

Đừng ai tàn ác sự bất công

Thế kỷ hai mốt Trời Đất mong

Các nước hiểu ra Luật Trời Đất

 

Trời Đất có lời thật chu tất

Dạy nước, dạy dân phải lo toan

Phải theo luật lệnh của Thiên Đàng

Trời Đất ban ra cho hạ giới

 

Trời Đất sẽ làm, sẽ tiến tới

Thi hành mệnh lệnh của Trời ban

Trời yêu cầu nước phải luận bàn

Đưa vào mục đề trong Quốc hội

 

Từ nước Việt Nam phải lo toan

Nước đầu con cả phải lo hoàn

Các việc của Trời cho trần thế

Đừng trái lệnh Trời là thất lễ

 

Trái Lệnh Tổ Tông là đơn sai

Đừng trái Luật Thiên sẽ khổ hoài

Người đứng đầu nước sẽ gánh tội

Gánh tội vì sai, cố làm sai

 

Lệnh Trời báo nước lần thứ hai

Lệnh Tổ, Lệnh Tông cõi Thiên Đài

Báo nước, báo dân, toàn Dân tộc

Hướng về cột mốc của Tổ Tông

 

Ngoài nơi chốn Tổ đất Đền Hùng

Không nơi nào có gốc Thuỷ Tổ

Chỉ có một nơi Thuỷ Tổ Cố

Đó là gốc Tổ của nước Nam

 

Trời đã sinh ra, Trời bảo ban

Người dân không biết đừng luận bàn

Đừng nghe kẻ tà tìm Thuỷ Tổ

Đừng nghe kẻ tà thờ Tổ Cố

 

Ở nơi tà giặc yểm từ lâu

Nước Nam ba chỗ không phải đâu

Hà Nội một nơi tà cài lại

Thuận Thành – Bắc Ninh tà yểm sâu

 

Chùa Tiên – Phú Thọ giặc ghi câu

Có mộ Thuỷ Tổ đã từ lâu

Giặc cài, giặc yểm còn ghi lại

Không phải Tổ Tông ta chi đâu

 

Sắc Vua phong xưa là sai phạm

Vua sao biết được Tổ Tông ta

Vua nghe quân thần tâu nịnh hót

Quân thần nghe giặc xưa nịnh nọt

 

Quân đã mắc mưu, đã tâu Vua

Vua không hiểu sử đã phong bừa

Cho thờ Thuỷ Tổ là hồn giặc

Sắc phong ngày nay cũng theo Vua

 

Người nào sai phạm chớ có đùa

Hãy mau sửa lại theo Tổ Nước

Đừng có ganh đua, sai theo Vua

Chỉ có Tổ Cha, Tổ Mẹ biết

 

Đền Hùng – Phú Thọ, Tổ Nước Việt

Thuỷ Tổ đặc biệt không có hai

Lời Tổ ban ra có văn bài

Tổ báo Nhà nước, Văn hoá rõ

 

Đừng để dân thờ phí của, công

Sở Văn hoá tỉnh hãy lo xong

Ai cho lệnh thờ người ấy dốt

Cấp bằng di tích người ấy sai

 

Thờ hồn giặc âm của nước ngoài

Kẻ thù phá hoại nền văn hoá

 

Nó xui khiến sai, cũng làm sai

Hãy mau sửa lại kẻo phí hoài

 

Công của, sức người đền đáp nghĩa

Thờ giặc nước ngoài từ lâu sai

Cầu Trời, cầu Đất độ an bài

Cho nước, cho dân đời muôn thuở

Độc lập, hoà bình, thịnh vượng, an khang./.

 

Ghi chú: Ba nơi thờ Thuỷ Tổ sai là:

  1. Đền thờ Di tích lịch sử Lạc Long Quân tại Bình Đà – Hà Đông – Hà Nội (nơi đấy sai) đã cấp bằng di tích.
  2. Thuận Thành – Bắc Ninh thờ Thuỷ Tổ Cha là Kinh Dương Vương (nơi đấy sai).
  3. Chùa Tiên – Phú Thọ, thờ Thuỷ Tổ Mẹ, Quốc Mẫu Thần Long là vợ của Kinh Dương Vương ở thôn Tiên Cát, phường Tiên Cát, xã Chính Nghĩa, huyện Hạc Trì – Phú Thọ; tỉnh Phú Thọ đã công nhận 21/7/2003 (nơi này sai).

Kính viết theo lời Thánh Cha đọc

 tại Đền Hoà Bình – Đền Tâm Linh Nước Việt.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Đã đọc sớ lễ tại Chùa Đồng Yên Tử

Ngày 22/ tháng Chạp/Tân Mão – 15/01/2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *