Lễ cầu phật tổ nước nam Chùa Đồng – Yên Tử

Lễ cầu phật tổ nước nam Chùa Đồng - Yên Tử

LỄ CẦU PHẬT TỔ NƯỚC NAM

CHÙA ĐỒNG – YÊN TỬ

Ngày 10/Giêng/Đinh Hợi (2007)

 

Kính dâng Trời Đất bao la

Kính dâng lễ Phật nước nhà Việt Nam

Chùa Đồng nức tiếng thơm vang

Danh lam bậc nhất nước Nam Phật tiền

Phật Tổ Trúc Lâm uy nghiêm

Phật Tổ thứ nhất của riêng nước nhà

Hồn thiêng của nước Nam ta

Vua Hùng tái lại tu ra Phật tiền

Hồn người là của Trời truyền

Là vua thứ nhất cho riêng nước nhà

Tổ vua thứ nhất nước ta

Đời đời đất Tổ sinh ra Vua Hùng

Khi thác về cõi Thiên cung

Vua được tái thế giúp chung cho đời

Là Vua Nhân Tông một thời

Mười bốn năm trời Ông đã làm vua

Hồn thiêng đất nước dẫn đưa

Hồn vua rồi lại làm vua cứu đời

Đến ngày có Lệnh của Trời

Hồn thiêng truyền dạy tu đời cho dân

Bỏ áo Vua phải tu thân

Tu cho đất nước có Thần, Phật Thiên

Tu làm Tổ cõi Phật tiền

Tu theo mục đích của Thiên của Trời

Thân xác trần ở dưới đời

Hồn vua là của nhà Trời anh linh

Hai đời là Tổ nước mình

Trời cho tái thế định hình lo toan

Sổ Trời có lệnh phát ban

Cho người nước Việt – Văn Lang ra đời

Có Phật đắc quả tại nơi

Tu thành chính giác cho đời nước dân

Đây là huyết thống của Thần

Thần cho tái thế giúp dân nước nhà

Nhân Tông tu đắc đạo ra

Cuộc đời chìm nổi phong ba khó lường

Biết bao tai hoạ đa vương

Nhà vua vượt hết luân thường tu thân

Nhà vua một bậc công thần

Chức quyền oai rộng không ngần ngại chi

Tu thành theo Lệnh Thiên ghi

Tu một đường đạo trường kỳ dài lâu

Tu một sắc phẩm nhiệm màu

Tu nên chính giác tu cầu cho dân

Tu không một chút bụi trần

Tu làm cách mạng vì dân đời đời

Cho nước có Phật tại nơi

Phật được ra đời bằng phép của Thiên

Trời chọn một người tài hiền

Tu để giúp nước dẹp yên quân thù

Ngàn năm văn hiến tu bù

Tu nên thành quả đắc tu cho đời

Việt Nam dân tộc sáng ngời

Xưa gọi đất nước là thời Văn Lang

Đường dài rộng mở thênh thang

Người tu đắc đạo vẻ vang cho đời

Đến ngày mãn hạn về Trời

Người được trên xếp cho người khi đi

Ba ngày không ăn thứ gì

Tai nghe tiếng nói con đi về Trời

Bồng Tiên một cảnh cao vời

Tắm gội dưới đời bằng chín lá thơm

Chín thứ lá trải mùi hương

Nước sôi không sợ nóng dương thân trần

Con giờ xác thịt của trần

Hồn con của Phật có Thần linh sa

Nước sôi không trút được da

Thân con như ngọc như ngà, như Tiên

Ngồi thiền con đã có riêng

Tiếng Trời vọng dạy ngày đêm tu hành

Khi con đắc quả công thành

Là con đã được thanh danh đời mình

Hoá thân con được siêu sinh

Về với cõi Phật trường sinh trường tồn

Trăm ngày con được lo dồn

Lên núi cao nhất theo hồn Ông Cha

Hồn Tổ Văn Lang nước nhà

Đón con từ đỉnh núi xa yên lành

Gọi núi Yên Tử thanh danh

Tử là vĩnh biệt tâm thành ra đi

Từ đây không chút lo gì

Con được hiển Phật từ bi cho đời

Nằm nghiêng trên núi lưng Trời

Bồng bềnh như hạt mưa rơi bên mình

Mây bay chín cõi uy linh

Đưa hồn về tới Thiên đình cung Tiên.

Ghi chú:

 Lời thơ Tiên đọc cho trần viết lễ Chùa Đồng đặc biệt nước Nam

Ngày 26/02/2007, Đoàn Hoà Bình – Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương,

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *