Kinh cầu trời, đất cầu phật, thánh, thần của nước nam trần

KINH CẦU TRỜI, ĐẤT

CẦU PHẬT, THÁNH, THẦN

CỦA NƯỚC NAM TRẦN

 

1. Kính cầu Trời Đất bao la

Kính cầu Trời độ nước ta huy hoàng

2. Cầu Trời độ nước Việt Nam

Mưa hoà, gió thuận an khang của người

3. Cầu Trời độ khắp muôn nơi

Độ cho Tổ quốc khắp nơi xa gần

4. Độ muôn vạn vật dưới trần

Độ người độ của toàn dân kính cầu

5. Độ cho dưới thế một mầu

Già, trẻ, trai, gái nguyện cầu Trời thương

6. Cầu Trời xá lỗi trần dương

Nhiều người không biết Trời thương độ trì

7. Còn bao người không biết gì

U mê tăm tối không chi biết đường

8. Không biết có Trời, Đất thương

Có Trời, Đất độ cho dương thế trần

9. Bao đời bao kiếp khổ thân

Khổ vì dưới trần chém giết lẫn nhau

10. Bao nhiêu cực khổ đè đầu

Vì quân đô hộ những đâu sang mình

11. Đất nước ta được hoà bình

Là nhờ Trời Đất tái sinh ra người

12. Người tài hiền đức cứu đời

Cứu dân, cứu nước, cứu đời đấu tranh

13. Đánh tan những kẻ hôi tanh

Phá hại dân nước an lành tự do

14. Đánh tan bè lũ côn đồ

Nước ta xây dựng cơ đồ Việt Nam

15. Nước ta độc lập vẻ vang

Là do Tông Tổ Văn Lang tạo thành

16. Nước ta đại thắng thanh danh

Là do Tông Tổ xây thành Cổ Loa

17. Dạy dân giữ nước giữ nhà

Xây dựng bảo vệ nước ta lớn dần

18. Nước ta nhỏ bé ít dân

Bao đời cực khổ vô ngần xót xa

19. Nước lớn cướp của đốt nhà

Chiến tranh tàn sát dân ta bao đời

20. Dân ta ơn Đất nhờ Trời

ơn Đảng, ơn Bác, ơn người vì dân

21. Ơn người là bậc danh nhân

Sống làm cách mạng hiến thân trọn đời

22. Sống vì Tổ quốc sáng ngời

Hy sinh giành lại bầu trời quê hương

23. Thác được hiển Phật, Thánh, Tiên

Hiển Thần đất nước khói hương phụng thờ

24. Xưa nay cho mãi đến giờ

Đời đời dân kính cậy nhờ biết ơn

25. Ơn Người vì nước quê hương

Ơn người cho cả tình thương ngọt ngào

26. Ơn người trên những chiến hào

Hy sinh bảo vệ đồng bào nước Nam

27. Bảo vệ Tổ quốc an khang

Hoà bình, thịnh vượng nước Nam ơn người

28. Ơn toàn dân tộc sáng ngời

Ơn người cách mạng đời đời vì dân

29. Ơn người liệt sĩ quên thân

Ơn người đã có công trần hy sinh

30. Ơn người là những thương binh

Hy sinh xương máu thân mình xót xa

31. Ơn người bệnh binh đã ra

Chiến trường ác liệt xông pha diệt thù

32. Tổ quốc ghi công ngàn thu

Đời đời dân nước đền bù ghi công

33. Máu đào nhuộm đỏ cờ hồng

Cờ sao năm cánh vừng đông búa liềm

34. Cờ Thần ngũ sắc thiêng liêng

Cờ nào cũng có Thần thiêng sắc cờ

35. Cờ nào cũng được tôn thờ

Thờ Hồn Đất nước thờ cờ vinh quang

36. Thờ Hồn Đất nước vẻ vang

Thờ người đã có công vàng vì dân

37. Thờ người đã có công trần

Có tích để lại cho dân nước nhà

38. Tích Trời tạo hoá cho ta

Để ta đền đáp công ra ơn người

39. Cầu xin Tông Tổ nước đời

Cầu xin Cha Mẹ của đời nước Nam

40. Mẹ Âu, Cha Lạc Văn Lang

Đền Hùng đất Tổ đã ban cho đời

41. Con Hồng cháu Lạc muôn nơi

Khắp nước bầu Trời, Tổ quốc núi sông

42. Cầu Đức Vua Hùng oai phong

Có công dựng nước có công xây thành

43. Có công dựng nước ngọn ngành

Các Vua Hùng được đắc thành công cao

44. Đời đời dân nước tự hào

Có vua thứ nhất công cao lớn này

45. Xây nền đặt móng từ đây

Nước nhà mới được từng ngày lớn lên

46. Nước nhà đã được đổi tên

Việt Nam là mãi mãi lên tên vàng

47. Không bao giờ đổi thay hàng

Việt Nam mãi mãi tên vàng anh linh

48. Việt Nam có Bác Chí Minh

Có Hồ Chủ Tịch trường sinh cứu đời

49. Việt Nam có Bác sáng ngời

Bác Hồn của Tổ Tông đời Văn Lang

50. Bác giờ cao nhất Toà vàng

Cao nhất cả Phật nước Nam, hoàn cầu

51. Bác chức cao nhất năm châu

Cao nhất bốn biển hoàn cầu việc Thiên

52. Cao nhất hàng Phật, Thánh, Tiên

Cao nhất bệ tiền của nước Nam ta

53. Cao nhất cả cõi Sa Bà

Cao nhất trên Toà Thượng đẳng tối cao

54. Công trần Trời Đất đong, ao

Được xếp thứ tự Bàn Đào cõi Tiên

55. Cao nhất hàng ghế bệ tiền

Hàng Phật, hàng Thánh, hàng Tiên trên Trời

56. Thế gian mới có một Người

Do Trời gửi xuống nước đời Việt Nam

57. Tái Hồn của Tổ Văn Lang

Lạc Long Quân đã tái sang Bác Hồ

58. Nước Nam đã được cậy nhờ

Hồn Trời gửi thế bấy giờ do Thiên

59. Bác là một bậc tài hiền

Bác là một vị người Tiên giáng trần

60. Bác là một bậc công thần

Đứng hàng cao nhất Trời phân cho Người

61. Cho non nước Việt sáng ngời

Cho cả bầu trời, đất nước quê hương

62. Bác gửi trăm nhớ ngàn thương

Đến từng tấc đất quê hương gia đình

63. Đến từng làng bản ân tình

Đến từng các cựu chiến binh năm nào

64. Đến từng chiến sĩ đồng bào

Đến từng các cụ năm nào ra quân

65. Đến từng chiến dịch mùa xuân

Bắc, Trung, Nam đã ra quân diệt thù

66. Đến ngày thắng lợi đắp bù

Chiến tranh kết thúc ngàn thu vững bền

67. Đời đời chiến công vang rền

Vang tên đất nước, vang tên Bác Hồ

68. Vang tên Ngọc Phật cơ đồ

Vang tên Bác Hồ là Đức Cha Tiên

69. Vang tên Đức Thánh tài hiền

Vang tên Đức Bác là Tiên giáng trần

70. Bác là Cha Đức Đại Nhân

Bác là Cha Đức Thánh Trần tái sang

71. Bác là Đức Cha Đào Lang

Bác là Nguyễn Trãi tái sang giúp đời

72. Bác là Nguyễn Huệ một thời

Vua Quang Trung tái thế đời Bác nay

73. Năm hồn Cha Lạc Long này

Lần lượt tái thế về nay Bác Hồ

74. Hồn một đất nước cơ đồ

Hồn một Tổ quốc cõi bờ Việt Nam

75. Hồn một đất Tổ Văn Lang

Hồn ngự toà vàng xếp đỉnh ngôi cao

76. Hồn Người không hề ước ao

Đây là Trời Đất xếp, trao Bác Hồ

77. Xếp, trao cho cả cõi bờ

Việt Nam Tổ quốc bây giờ mai sau

78. Đời đời trường cửu dài lâu

Nước Nam được đứng hàng đầu tâm linh

79. Từ nơi thượng cõi Ba Đình

Cõi Âm Lăng Bác trường sinh cho đời

80. Thủ đô đất nước sáng ngời

Ba Đình lịch sử bầu trời nước Nam

81. Ba Đình lịch sử vẻ vang

Ba Đình lịch sử tên vàng anh linh

82. Ba Đình lịch sử quang vinh

Bầu trời Tổ quốc hồi sinh nhân tài

83. Đời đời kiếp kiếp không phai

Đứng đầu Chủ Tịch Đức Ngài Chí Minh

84. Cầu toà Tiên Thánh nước mình

Độ dân, giúp nước quang vinh phú cường

85. Cầu hồn liệt sĩ phi thường

Độ dân giúp nước muôn phương xa gần

86. Đời đời dân nước ân cần

Thờ Phật, Thánh, Thần, thờ liệt sĩ ta

87. Thờ hàng cao nhất trên toà

Là thờ Đức Bác, thờ Cha nước mình

88. Đời đời thờ Bác quang vinh

Bác cứu dân mình, Bác độ nước non

89. Nước dân thờ Bác vuông tròn

Đời đời Bác độ, hộ non nước nhà

90. Đời đời thờ Bác trên toà

Thờ Cha dân tộc nước nhà Việt Nam

91. Thờ hàng cao nhất hiên ngang

Không ai sánh được thờ ngang Bác Hồ.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Xong lúc 18h30’ ngày 02/8/2008 (2/7/Mậu Tý).

 Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *