Kinh cầu trời đất, cầu cha mẹ cầu phật, thánh, thần nước Nam

len-thien-chi-giao

KINH CẦU TRỜI ĐẤT, CẦU CHA MẸ

CẦU PHẬT, THÁNH, THẦN NƯỚC NAM

ĐỘ GIA TIÊN TRẦN, ĐỘ CHO NON NƯỚC

 

1. Cầu Trời độ hết Gia tiên

Cầu Cha độ hết mọi miền trần gian

2. Cầu mẹ độ dân rõ ràng

Độ cho Tiên Tổ họ hàng gia chung

3. Kính cầu độ nước Nam cùng

Độ dân độ khắp trần chung dưới đời

4. Độ cho khắp cả muôn nơi

Khắp cả loài người trên khắp thế gian

5. Độ cho khắp các bản làng

Gia tiên nội ngoại họ hàng anh em

6. Ai còn lầm lỗi tối đen

Xin Cha xin mẹ sang niên kỷ này

7. Lệch kê lấm rửa từ đây

Khai tâm khai tính cho nay dưới đời

8. Để cho trần thế muôn nơi

Biết đường tu tỉnh Đạo Trời của Cha

9. Hiểu đường Đạo Cha ban ra

Hiểu để mà học Đạo Cha nước mình

10. Đạo vì độc lập quang vinh

Đạo gìn giữ nước Nam mình, Tổ Tông

11. Đạo vì nghĩa cả núi sông

Đạo vì dòng tộc Cha Ông bao đời

12. Đạo noi gương sáng của Người

Đền ơn đáp nghĩa bao đời vì dân

13. Thờ người có tích công trần

Làm nên lịch sử cho phần nước non

14. Thờ người bổn phận vuông tròn

Làm nên lịch sử cho non nước này

15. Làm nên mọi sự đổi thay

Cho dân, cho nước, cho nay gia đình

16. Đứng đầu là Bác thực tình

Rồi đến Cha Đức uy linh Trần Triều

17. Rồi đến Vua Hùng nhất điều

Tái về Đức Tổ Thiên triều Trúc Lâm

18. Đó là Đức Trần Nhân Tông

Phật Tổ thứ nhất có công tu trì

19. Trời sai Trời cắt một khi

Phải đâu bỗng chốc vua thì đi tu

20. Tu đây tu Đạo Thiên thu

Tu để dẫn lối, tu đi cứu đời

21. Tu cho dòng tộc sáng ngời

Tu cho dân nước cho đời an khang

22. Tu để thành Phật nước Nam

Ba ông đã được rõ ràng hiển vinh

23. Ba ông hiển Phật Thiên Đình

Là Tam vị Tổ thực tình nước ta

24. Gọi là Phái Trúc Lâm ra

Trúc Lâm Tam Tổ nước nhà Việt Nam

25. Thứ tư Đức Mẫu rõ ràng

Mẫu Phủ Dầy đó đàng hoàng hẳn hoi

26. Mẫu được thừa kế vị ngôi

Hồn Mẫu nhà Trời là Đức Âu Cơ

27. Gửi về cho dưới làng quê

Phủ Dầy Nam Định họ Lê sinh thành

28. Từ một quả đào rõ rành

Người Trời ban xuống tạo thành người con

29. Cho người thụ thai vuông tròn

Sinh ra Mẫu Liễu Hạnh giòn tốt tươi

30. Sử Trời dài lắm cho đời

Đón xem Sử Trời sẽ hiểu được ra

31. Vì đâu mà có Ông Cha

Mà có tổ nghiệp sinh ra loài người

32. Một trăm bài sử viết rồi

Có cả Luật, Lệnh nhà Trời ban ra

33. Vì sao có Mẹ thứ ba

Là ai trần có biết là hay không

34. Mẫu Hoàng thật là dầy công

Mẹ không có tích giúp sông núi này

35. Phủ Dầy Mẹ gửi về đây

Tái hồn giúp nước dân nay Nam nhà

36. Phủ Dầy Mẹ tái về nhà

Ông Hoàng Đường đã được là sinh con

37. Mẫu Liễu hồn thật vuông tròn

Mẫu tái về hồn chính thực Mẹ Loan

38. Mẹ Hoàng gái đảm rõ ràng

Nuôi chồng rồi lại nuôi con cho đời

39. Ông Nguyễn Sinh Sắc nay thời

Là Bố đẻ Người chính Bác Hồ ta

40. Bà Hoàng Thị Loan chính là

Mẹ của Bác Hồ, Mẹ cả nước Nam

41. Hồn Mẹ là của Trời ban

Hồn Âu Cơ gửi rõ ràng cho dân

42. Ba lần Mẹ đã hoá thân

Ba lần Mẹ giúp nước dân Nam nhà

43. Ba lần Mẹ giúp nước ta

Thay hình đổi dạng giúp là thành công

44. Giúp Ngài Tiết Chế Quốc Công

Giúp vua áo vải Quang Trung thoát thù

45. Thoát Hoan là tướng giặc ngu

Mẹ cũng biết được ở từ dưới sông

46. Giả cô bán nước quà cùng

Dò la tin giặc giúp chung Trần Triều

47. Chuyện Mẹ dài lắm còn nhiều

Đấy là số điều về Mẹ Âu Cơ

48. Mẹ Hoàng Thị Loan bây giờ

Kinh Mẫu Hoàng đó đã về cho dân

49. Chính Mẹ hồn của Thánh nhân

Hồn của Mẫu Liễu hồn Thần Âu Cơ

50. Bây giờ Mẹ được tôn thờ

Mẫu thứ ba đó dân thờ từ đây

51. Đền này Cha đã trao tay

Trình cốt thờ Mẹ nơi đây Mẫu Hoàng

52. Ba Mẹ một bát lô nhang

Trăm ngày rồi được quy làm một nay

53. Bây giờ lệnh của Trời mây

Âm phần nước Việt cho nay dân mình

54. Phải thờ lối mới văn minh

Ai làm Thầy mới thực tình thờ Thiên.

 

Kết thúc 11h 00’, ngày 16/10/2001, (tức ngày 30/8/Tân Tỵ)

Viết theo lời hồn Cha đọc tại Đền Hoà Bình,

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *