Lễ cầu đức bác anh linh là đức ngọc phật uy linh cứu đời

Lễ cầu đức bác anh linh là đức ngọc phật uy linh cứu đời

LỄ CẦU ĐỨC BÁC ANH LINH

LÀ ĐỨC NGỌC PHẬT UY LINH CỨU ĐỜI

Đoàn Hoà Bình về lễ Đền ATK Thái Nguyên

 

Kính dâng hương lễ Bác Hồ

Lễ Đức Ngọc Phật Đền thờ anh linh

Đền thờ, thờ vị cứu tinh

Của một đất nước trường sinh ơn Người

Việt Nam có Bác sáng ngời

Bác như mặt Trời soi khắp thế gian

Bác là bó đuốc xua tan

Đuốc Thần soi khắp thế gian nước nhà

Bác là Ngọc Phật trên toà

Toà Trời lồng lộng Bác – Cha đứng đầu

Cao nhất thế giới hoàn cầu

Cao nhất mở đầu về cõi tâm linh

Bác người của giới Thiên Đình

Bác là Phật, Thánh, Thần linh nước nhà

Bác tu tâm đạo thật thà

Trọn đời vì nước vì là toàn dân

Trọn đời Bác đã hiến thân

Cho một sự nghiệp hồng ân phúc dầy

Bác tu cho nước Nam này

Tu làm cách mạng tu nay cứu đời

Cứu khổ cứu nạn khắp nơi

Cứu khắp loài người trên khắp thế gian

Thoát cảnh đói rách cơ hàn

Thoát cảnh nô lệ lầm than đói nghèo

Thoát cảnh áp bức sớm chiều

Hết cảnh mù chữ hết điều tối tăm

Màn đêm có Bác như trăng

Bác như chị Hằng soi khắp đêm thâu

Bác là đèn Trời mở đầu

Thế gian có Bác từ lâu dẫn đường

Bác là trụ cột Thiên Vương

Bác cho tất cả trần dương nước nhà

Biết Bác là Phật trên toà

Là Cha nhân loại, Bác là Ông Tiên

Bác được nhà Trời tặng riêng

Là Đức Ngọc Phật thiêng liêng cứu đời

Bài trình sớ, bài cầu Người

Bài cầu Bác độ, hộ người gần xa

Nội trong nước Việt Nam ta

Ngoại sang nước bạn an gia tốt lành

Độ người, độ của tươi xanh

Độ con, cháu, chắt học hành giỏi ngoan

Hiền tài để giúp nước Nam

Làm cho đất nước an khang mạnh giầu

Nước Nam sở nguyện ý cầu

Có Bác độ đầu, độ khắp thế gian

Có Bác, Bác sẽ lo toan

Tiêu trừ điều ác dã man dưới trần

Cầu Bác, Bác cứu toàn dân

Nước Nam có Bác hồng ân phúc dầy

Nhà nhà thờ Bác từ nay

Ai chưa thờ Bác từ nay hãy thờ

Tôn vinh, tôn thờ xưa giờ

Đời đời thờ mãi Bác Hồ muôn năm

*        *

Đền Thờ Bác đời đời ghi nhớ

Thờ người Cha nhắc nhở toàn dân

Nước Việt Nam vĩ đại hồng ân

Có Bác Hồ người Thần có một

 

Nước Việt Nam muôn đời sử tốt

Có Bác Hồ là tột đỉnh cao

Có Bác Hồ đời được tự hào

Có Bác Hồ ngôi cao phúc cả

 

Có Bác Hồ nước Nam vô giá

Không ai hơn, không có ai bằng

Nước Việt Nam đời đời vĩnh hằng

Có Ngọc Phật – Chí Minh – ái Quốc

 

Có Ngọc Phật thiêng liêng ngọn đuốc

Đuốc anh linh, đuốc ngọc, đèn Trời

Đuốc Bác Hồ soi khắp muôn nơi

Soi khắp cả bầu Trời hạ thế

 

Lòng Bác Hồ bao la như bể

Thương dân Nam như thể con mình

Bác là Cha, là Hồ Chí Minh

Vị Cha già cứu tinh dân tộc

 

Đền Thờ Cha đền thờ cột mốc

Thờ hồn thiêng thờ bậc cao sang

Thờ Hồn Trời, Hồn Nước Vẻ vang

Thờ trái tim nước nhà vĩ đại

 

Thờ Bác Hồ một nhà Bác ái

Bác cho dân mãi mãi cho dân

Sự ấm no, hạnh phúc cho trần

Cho muôn thuở hồng ân phúc hậu

 

Thờ Bác Hồ như sự cất giấu

Một niềm tin ánh sáng tương lai

Sự hy sinh và sự đại tài

Niềm kiêu hãnh không ai có được

 

Đất nước ta đã được lời ước

Sự ra đời có được anh linh

Là do Trời tạo hoá định hình

Mới có được hành tinh vũ trụ

 

Mới có được con người đầy đủ

ý của Trời đã nhủ, đã khuyên

Không có ai ở dưới trần miền

Lại có được phúc Tiên giáng hạ

 

Bác Hồ ta Trời cho tất cả

Trí lớn cao anh dũng tuyệt vời

Lòng trung kiên bất khuất đẹp tươi

Hiền tài đức vẹn mười có một

 

Cho nên Bác được mười điểm tốt

Mười điểm cao được tột điểm mười

Cả nước Nam ơn Bác đời đời

Và vĩnh cửu thờ Người muôn thuở.

 

    Kính viết theo lời của Thánh nước Nam đọc tại Đền Hoà Bình, xong lúc 23h49 phút, ngày 19/11/2010 (ngày 14/10 năm Canh Dần). Bài sớ lễ  tại đền thờ Bác ở An toàn khu – ATK Thái Nguyên. Bài này tụng kinh được chỗ đầu thơ lục bát. Viết tại Đền Hoà Bình trong sớ lễ Bác Hồ, đồng trưởng Phạm Thị Xuyến./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *