Kinh cầu quốc thái dân an

KINH CẦU QUỐC THÁI DÂN AN

 

Kinh cầu Quốc thái Dân an

Cầu Trời độ nước Việt Nam an lành

Cầu Trời độ nước thanh danh

Cho dân, cho nước đắc thành phúc cao

Hoà bình, độc lập tự hào

Xây dựng xã hội thanh cao vững bền

Nước ta độc lập chủ quyền

Nhờ ơn Trời Đất, trên Thiên độ trì

Cầu Trời độ nước, dân đi

Đúng theo đường lối Thiên Tri, Đất Trời

Theo lời Đảng, Bác dạy người

Toàn dân đoàn kết xây đời ấm no

Theo lời Đảng, Bác chăm lo

Sức mạnh đoàn kết giữ cho hoà bình

Toàn dân phải biết giữ mình

Giữ nhà, giữ nước Nam mình yên vui

Cầu Trời mưa thuận gió xuôi

Bớt đi hoả hoạn, nạn người, của an

Cầu Trời độ khắp nhân gian

Toàn cầu đều được bình an, phúc lành

Cầu Trời dẹp bớt chiến tranh

Để dân được sống an lành sướng vui

Xin cầu siêu thoát cho người

Thác vì lũ lụt, bão Trời, mưa to

Thác vì động đất khổ cho

Thác vì quân giặc gây cho đồng bào

Thác vì chiến tranh khổ vào

Nhiều nước còn phải oan bao nhiêu người

Cầu Trời độ, hộ dưới đời

Bắc, Trung, Nam được ơn Trời độ dân

Độ người, độ của dưới trần

Độ tài, độ lộc, cho dân nước nhà

Cầu Tổ Tông nước Nam ta

Phù độ đất nước an hoà tốt tươi

Cầu Tổ Tông nước đời đời

An khang, thịnh vượng, khắp nơi nước nhà

Cầu Cha, Mẹ nước Nam ta

Độ toàn dân, nước Nam ta hùng cường

Bắc, Trung, Nam nước bốn phương

Dương thịnh, âm thịnh, làm gương cho đời

Cho non nước Việt sáng ngời

Cho cả bầu Trời, Tổ quốc nước Nam

Cho toàn dân tộc an khang

Cho đời phồn thịnh Toà vàng lung linh

Nước Việt Nam mãi thái bình

Đừng ai tranh cướp nước mình Việt Nam

Cầu Trời, cầu Tổ nước ban

Độ cho đất nước an khang, mạnh giàu

Dân giàu, nước mạnh tiến mau

Với các nước bạn cùng nhau họp bàn

Làm ăn công tác hân hoan

Mọi bề xuôi thuận, song toàn tốt tươi

Cầu xin lộc của, lộc người

Cầu xin sức khoẻ cho nơi thế trần

Cầu làm công tác xa gần

Tăng gia sản xuất thêm phần bội thu

Cầu xin tài đức tu bù

Thông minh trí tuệ, tâm tu hiền lành

Cầu xin tốt lá, tươi cành

Cầu xin con cháu học hành giỏi, ngoan

Nhân tâm trí thức vẹn toàn

Già, trẻ, trai, gái khoẻ sang tốt lành

Công danh thành đạt tiến nhanh

Xin cầu mọi sự an lành toàn gia

Dương, Âm đôi ngả thuận hoà

Đời đời, mãi mãi an hoà tốt tươi

Cầu xe đi lại ngược xuôi

An toàn tay lái, của, người bình an

Ô tô, xe máy vẹn toàn

Máy bay, tàu hoả, an toàn giao thông

Trên không, dưới đất cầu mong

Cầu Phật, cầu Thánh, Thần thông độ đời

Cầu độ khắp cả muôn nơi

Độ khắp bầu trời Tổ quốc quê hương

Độ hồn liệt sĩ chiến trường

Mất mộ chưa thấy cốt xương nơi nào

Cầu hồn liệt sĩ thanh cao

Hồn về báo mộ nơi nào hy sinh

Để gia đình đón hồn linh

Đón hồn liệt sĩ quang vinh nước nhà

Đón hồn từ chiến trường xa

Đón hồn về tới nơi nhà, nghĩa trang

Hồn được có mộ an khang

Hồn được mát mẻ, an nhàn cảnh âm

Để nước dân đáp đền công

Thờ hồn liệt sĩ oai phong đời đời

Hồn có mộ, mộ khắp nơi

Hồn người liệt sĩ đời đời vì dân

Để dân báo đáp đền ân

Lễ ngày hai bảy, ngày trần cúng cơm

Cầu Phật Tam Tổ sớm hôm

Độ dân, độ nước bốn phương nước nhà

Độ dân khắp cả trẻ, già

Độ người, độ của, các gia đình trần

Làm việc buôn bán xa gần

Trong nước, ngoài nước, có phần phúc nay

Có Phật, Thần độ giúp tay

Làm ăn kinh tế cho nay người trần

Cầu Phật, cầu Thánh cầu Thần

Độ phúc, lộc, thọ, cho trần tốt tươi

Làm ăn công tác ngược xuôi

Xin cầu Phật độ mọi nơi nước nhà

Trúc Lâm Tam Vị trên toà

Ba ngôi chính giác thực là Phật Ông

Nước Nam có Phật Nhân Tông

Có chùa Yên Tử thần thông kỳ tài

Ông tu theo phép Thiên Đài

Phép Trời giáng hạ trên vai có Thần

Thần Vua Hùng đã tái thân

Tái Đức Vua Trần là Đức Nhân Tông

Cho nên tài đức linh thông

Cho Ông quyết chí dày công tu hành

Tu trên đỉnh núi non xanh

Tu đắc thành quả, tu thành Phật Thiên

Ngài tu đạo mạo dịu hiền

Ngài tu thành Phật cho riêng nước nhà

Ngài tu theo Luật Sơn Hà

Cho nên Ông được gọi là tu Tiên

Tu được hai chữ hồng chuyên

Tu đắc Đạo Luật, Phật, Thiên cho đời

Ông được ngang chức ba người

Phật Thiên ba nước, ba nơi tu hành

Thích Ca, Bồ Tát thanh danh

Nhân Tông đắc quả công thành Phật Thiên

Ba Vị Phật ngang chức quyền

Nhân Tông đứng trưởng Phật Thiên tam toà

Nước nào nước ấy lo ra

Xây chùa thờ Phật cầu là độ dân

Cầu Phật của nước độ trần

Độ dân, độ nước, việc trần, việc âm.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hoà Bình,

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến, bài kinh đã đọc tại Chùa Đồng, Yên Tử, ngày 15/01/2012 (22 tháng chạp năm Tân Mão).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *