Kính theo đạo luật hồn cha ban dạy

KÍNH THEO ĐẠO LUẬT

HỒN CHA BAN DẠY

 

Kính theo Đạo Luật Cha ban

Kính theo Đạo Luật sang trang Sử Thần

Kính theo Đạo Nước ân cần

Làm theo Cha dạy dương trần từ đây

Sống phải hiểu biết điều hay

Đừng ai mê tín để nay lu mờ

Phải hiểu tâm linh bây giờ

Dạy điều nhân nghĩa tôn thờ văn minh

Học theo Đạo Nước ân tình

Đạo đền người có công sinh ra Người

Công sinh ra đất nước đời

Sinh ra vạn vật trên đời cho dân

Để dân dựng giữ nước dân

Để dân có Phật, Thánh, Thần nước Nam

Để dân hiểu được lo toan

Hiểu về phép đạo nước Nam tôn thờ

Tôn thờ để được cậy nhờ

Tôn thờ đúng chỗ, tôn thờ đúng nơi

Thờ người phải có công đời

Dựng nước, giữ nước, xây đời ấm no

Thờ người đã có công cho

Nước dân được hưởng tự do hoà bình

ơn người phải hiểu sự tình

Đã làm gì để nước mình sáng tươi

ơn ai phải hiểu đầu đuôi

Đã làm gì để trên đời thờ công

Thờ người phải có sắc phong

Làm gì để lại tên Ông, tên Bà

Cúng gì phải có tích ra

Lợi dân ích nước cho ta ơn người

Vu vơ không hiểu tại nơi

Đền, chùa thờ phụng phải thời đích danh

Lễ gì phải được rõ rành

Đừng lễ điêu bạc tội hành khổ đau

Thế kỷ hai mốt bảo nhau

Đừng nghe kẻ xấu tai trâu bịp lừa

Đừng nghe thầy mo cúng bừa

Phí tiền, phải tội cúng lừa Thánh Tiên

Thánh, Thần là bậc tài hiền

Thánh, Thần không nhận lễ miền vất đi

Lễ thật Thánh, Thần chứng ghi

Lễ giả đem cúng Thánh ghi tội trần

Ai làm vàng mã tội phần

Ba đời phải chịu nặng phần gấp tăng

Người buôn người bán nhố nhăng

Ba đời cũng phải tội rằng bán điêu

Người làm hàng mã tội nhiều

Đừng ai mua mã là điều vất đi

Tiền vàng mã chẳng được gì

Nhớ rằng vong cũng không chi cần dùng

Ai có lòng báo hiếu cùng

Biếu khi còn sống tiêu dùng được ngay

Nếu có quần áo cứ may

Mặc sống không hết, chết nay đốt cùng

Sau chết mới may đốt chung

Đốt không được hưởng vì không Luật này

Đừng ai đốt mã nghe thầy

Từ đây trên khắp nước này Việt Nam

Lời Hồn Cha Mẹ dạy ban

Đừng ai cúng mã tiền vàng từ đây

Đừng ai tự mọc làm thầy

Đến đền, chùa lễ vàng nay mã trần

Sẽ bị các Quan ghi phần

Là tội lừa Thần, lừa Phật, Thánh, Tiên

Tội này lớn lắm đừng quên

Chết vào ngục tối khổ phiền đời vong

Đời sau con cháu đau lòng

Gánh tội khổ cực vì vong gia đình

Lừa Thánh, lừa cả vong linh

Tội với Thiên Đình, tội với âm dương

Từ đây dân hãy tỏ tường

Đừng ai phạm tội bất lương gia đình

Hãy nghe lời dạy ân tình

Vong nhà ai chết việc mình mình lo

Đừng đem vong gửi chùa to

Chùa bé đừng gửi phí lo tiền trần

Nơi chùa là chốn thờ Thần

Không có Luật Thần làm chốn gửi vong

Luật Thiên báo khắp Thiên Cung

Không có Luật gửi, giữ chung vong trần

Thế kỷ hai mốt Thánh, Thần

Cha cho giải hết vong trần từ xưa

Không còn sớm, tối, chiều, trưa

Vong không ai phải dây dưa khổ phiền

Vong được về với gia tiên

Vong được về mộ không phiền khổ chi

Đời vong lại được tu trì

Tu theo Đạo Nước tu đi đúng đường

Tự do đi lại âm dương

Tham quan, vãng cảnh trần dương nước nhà

Vong âm không vất vả qua

Không phải làm lụng như là trần gian

Không phải sớm tối lo toan

Đời vong mãi mãi an nhàn dưới âm

Đừng nghe đồng tà lung tung

Nói vong có bốn đời chung dưới đời

Năm đời thăng Thiên hết rồi

Đạo tà nói hại vong đời nước ta

Đấy là hồn giặc nói ra

Để dân mê muội tưởng là đúng nay

Không lo cúng giỗ đủ đầy

Không lo mồ mả cho nay vong hồn

Là vong âm sẽ khổ dồn

Vong âm có mộ đời hồn mới an

Đời hồn mới được an nhàn

Vong không có mộ lang thang đêm ngày

Như trần không có nhà nay

Vong âm cũng vậy khổ nay vô cùng

Con cháu hãy biết lo chung

Cho hồn có mộ xây cùng chắc an

Mỗi chi, họ, có mộ sang

Gọi mồ chung để vong sang chung mồ

Mời vong mất mộ cùng vô

Nơi mộ là chốn nhà mồ nghỉ ngơi

Đời hồn sẽ được thảnh thơi

Đời vong sẽ hết cảnh đời khổ vong

Cũng là báo hiếu gia phong

Báo ân Tiên Tổ cho vong không mồ

Đời đời, kiếp kiếp, xưa, giờ

Và cho mãi mãi, bây giờ, mai sau

Đời đời dân bảo với nhau

Hãy đền đáp nghĩa dài lâu ơn hồn

Hãy xây mộ thật trường tồn

Đừng mua nhà mã vong hồn vất đi

Xưa nay ai cúng mã gì

Vong không ai được tý chi không dùng

Từ năm lẻ một ai cùng (2001)

Nhờ thầy cúng gửi vong chung vào chùa

Ai cúng là người làm bừa

Luật Thánh không có gửi chùa giữ vong

Thánh, Thần đất nước oai phong

Chủ quyền Thiên giới ở trong nước nhà

Không ai cao hơn chủ toà

Là hồn của Phật nước nhà Việt Nam

Từ nay Luật Phật, Thánh ban

Do Hồn Cha đọc Luật sang cho đời

Cho dân cho nước nghe lời

Năm hai lẻ tám bầu trời nước ta (2008)

Công khai Đạo nước Nam nhà

Đạo Trời Nước Việt trên toà tối cao

Cho dân nước biết tự hào

Một Đạo chính thống tối cao nước nhà

Cha có quyền lực trên Toà

Để Cha làm việc giúp ra cho đời

Cha có đủ phép cao vời

Cứu dân hộ Quốc việc đời việc Thiên

Việc âm Cha đang lo nên

Đây việc chính thống Đạo Thiên nước nhà

Đạo Nước làm chủ trên toà

Không cho ai được gọi là cao hơn.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc cho dân học Đạo, viết xong lúc 19h17’ ngày 27/7/2008 (27/7/Mậu Tý) tại Đền Hòa Bình, Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *