KÍNH VIẾT LỜI CHA VIỆC ĐI ĐÚC TƯỢNG HAI BÀ VUA TRƯNG VƯƠNG

KÍNH VIẾT LỜI CHA

VIỆC ĐI ĐÚC TƯỢNG HAI BÀ VUA TRƯNG VƯƠNG

 

Việc đi đúc tượng Hai Bà

Theo Lệnh của Thánh nước nhà Việt Nam

Hai Bà là Vua rõ ràng

Hiện thân xuống giúp nước Nam thời Trần

Sử Thiên đọc viết cho dân

Cho nước Nam trần biết lịch sử Thiên

Lời Thánh đã đọc viết nên

Bài còn ghi lại sổ Thiên, sách Thần

Khê Khẩu – Văn Đức dưới trần

Có lịch sử Thần, Thánh đã đọc ra

Cho đồng ghi giúp dân ta

Giúp cho thôn, xã, huyện và tỉnh nay

Bây giờ sự thật là đây

Nơi di tích này đã được đền công

Xây đền tích thờ oai phong

Thờ người đã có tích, công năm nào

Để dân mãi mãi thờ vào

Tạ ơn công đức vì sao có Đền

Đền thờ mãi mãi vang tên

Hai bà nữ tướng uy nghiêm diệt thù

Tiếng thơm vang vọng ngàn thu

Đời đời, mãi mãi quân thù phải kinh

Hai Bà Trưng Vương giáng linh

Thành hai cô gái tài tình nết na

Xuống trần với hai cây đa

Mở quán bán nước giúp là tướng công

Giỏi tài văn võ lưu thông

Biết bày kế sách, lập công diệt thù

Trải qua hơn ba mùa thu

Giúp Ngài Hiển Đức diệt thù quân Nguyên

Ba lần thắng lớn vang lên

Cùng Trần Hưng Đạo tuổi, tên, lẫy lừng

Ông Trần Hiển Đức đã từng

Để lại lịch sử oai hùng cho ta

Chiến công có phần Hai Bà

Là hai cô gái, cây đa, quán hàng

Lịch sử Thiên báo rõ ràng

Để dân đền đáp công vàng ngày xưa

Lịch sử Trời, Đất dẫn đưa

Báo dân nước biết chuyện xưa Hai Bà

Với hai cây đa xưa xa

Bây giờ tích cũ vẫn là còn đây

Tích hai cô gái nơi này

Hai cây đa cũ của ngày xưa kia

Do Trời hóa phép sớm khuya

Chuyện thật như bịa dấu xưa vẫn còn

 

Hai cây đa có người trồng lại

Có nghè thờ như một miếu con

Thờ Hai Cô đúc tượng thờ hồn

Nhưng không biết hai người nữ tướng

Chính đấy là hai bà Trưng Vương

Trưng Trắc, Trưng Nhị thật phi thường

Không ai biết Trời thương đã độ

Hộ dân ta, độ nước của ta

 

Cho người tài giúp Tướng Công là

Đủ mưu trí đánh tan quân giặc

Nhiệm vụ đã xong, an xã tắc

Có lệnh của Trời phải về Thiên

 

Vòng lửa của Trời giáng trần miền

Ba người phải về Thiên cấp tốc

Để lại nơi này mãi tiếng vang

Một ông, hai bà về Thiên Đàng

 

Giữa giờ Ngọ, giờ Trời hóa phép

Để nơi đây đời đời cảnh đẹp

Hai cây đa vẫn đứng song hàng

Hai chị em nữ tướng hiên ngang

 

Đời nối đời, muôn đời bất tử

Hai cây đa, như hai dòng chữ

Bất tử, đặc tài, hiếu, chí, trung

Ngàn thu mãi mãi bậc anh hùng

 

Sử Trời ghi lại còn muôn thuở

Thờ tượng Hai Bà mãi oai hùng

Dân thôn bản, xã, tấm lòng chung

Đoàn Hòa Bình kính lệnh Thiên Cung

 

Góp tiền công đức cùng thôn, xã

Xây lại đền thờ, đúc tượng đồng

Tượng thờ Hai Bà thật oai phong

Nội thất đền thờ Bà hài lòng

 

Thể hiện đền công người vì nước

Trường tồn cho nước, cho dân ta

Uống nước nhớ nguồn kính Hai Bà

Đời đời đáp nghĩa ơn mãi mãi

 

Ngày hội mừng đền sẽ thành công

Mười sáu tháng mười dân nhất lòng

Tại thôn Khê Khẩu xã Văn Đức

Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

 

Xin mời các khách của thập phương

Về đền lễ Thánh sẽ biết nên

Chuyện xưa như gần đây mới có

Sử Trời đọc rõ có hôm nay

 

Ngày mai đi đúc tượng mẫu này

Mẫu tượng Hai Bà – Vua Trưng Trắc

Trưng Nhị, bà em cũng ngang hàng

Đền thờ mới xây đẹp hiên ngang

Xin phép Hai Bà thay tượng cũ

Để đời lưu trữ đấng anh linh

Lịch sử Thiên Vương đã định hình

Hai Bà nhất trí lệnh Thiên Đình ./.

 

Kính viết lời Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

 ngày 19/8/2014 – 27/7/Giáp Ngọ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *