KÍNH VIẾT LỜI CHA TỔ NHÀ NƯỚC VIỆT TẠI ĐỀN KHÊ KHẨU

KÍNH VIẾT LỜI CHA

TỔ NHÀ NƯỚC VIỆT

TẠI ĐỀN KHÊ KHẨU

Thôn Khê Khẩu – Xã Văn Đức

 Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương

 

Lời Tổ Tông nước nhà đọc viết

Lời Tổ Cha đặc biệt hôm nay

Báo cho thôn, xã biết việc này

Cho cán bộ, nhân dân biết rõ

 

Lời Tổ nước Việt Nam sẽ ngỏ

Lời Tâm Linh sáng tỏ việc Thần

Tại nơi Đền Khê Khẩu rất cần

Việc ban lại sắc Thần thờ tự

 

Để đền Thần có một ngôi thứ

Đền Quốc gia hai chữ đời đời

Người tướng tài mãi mãi tại nơi

Một di sản sáng ngời văn hóa

 

Một di sản vô cùng quý giá

Cả ba người thành quả việc Thần

Cả ba người có tích Thánh Nhân

Cả ba người Danh nhân công lớn

 

Cả ba người có hồn đã được

Sử nhà Trời ghi rõ công lao

Ghi cho dân thờ tích tự hào

Ghi công trạng, ghi vào lịch sử

 

Đền Khê Khẩu có hai ngôi thứ

Ở cung ngoài thờ Đức Đại Vương

Có ảnh thờ và có bát hương

Là Quốc công Tiết chế phi thường

 

Thờ cung hậu chính cung Hiển Đức

Ngài là tướng thời Trần uy lực

Của Đại Vương – Quốc Tuấn đại tài

Đã ba lần xông trận miệt mài

 

Đã thắng trận cả ba lẫm liệt

Bao nhiêu trận Tướng Ông phán quyết

Cùng ra tay với Đức Đại Vương

Có hai Bà nữ tướng phi thường

 

Đã cùng nhau bàn phương tính kế

Hai nữ tướng nói như Thượng Đế

Bàn kế mưu sách lược đánh thù

Chính hai Bà đang được dân thờ

 

Là Vua bà Trưng Trắc, Trưng Nhị

Không ai hiểu đấy là nguyên lý

Của Tổ Tông, Dòng tộc Việt Nam

Hai Bà đã giáng thế lo toan

 

Giả hai Cô bán hàng dân dã

Bán nước chè, bán cả thuốc lào

Hàng ngày Trần Hiển Đức đã vào

Quán bán nước nghe lời nói chuyện

 

Hai Cô xin được vào yết kiến

Bàn kế mưu đánh giặc diệt thù

Trần Hiển Đức giật mình thực hư

Sao lại có tài như nữ tướng

 

Ba năm liền sự việc đi đến

Như có người sát cánh lo toan

Cùng đàm đạo việc đánh giặc sang

Việc luyện quân hai nàng rất giỏi

 

Tay cung kiếm, hai người khéo nói

Được lòng quân, tướng sĩ nhà Trần

Từng trận đánh thắng lớn vô ngần

Không ai biết người Thần giáng hạ

 

Một ngày thiêng liêng, ngày thành quả

Cho ba người được hóa về Trời

Gọi ngày giỗ cho cả ba người

Mười sáu, tháng mười, năm Giáp Thân (1284)

Một sự thật vô ngần huyền bí

Cho nơi đây thờ lý do Thần

Không ai biết việc Tổ cắt phân

Cho Hồn Thánh giáng trần hộ Quốc

 

Hai Hồn Bà Trưng đã làm được

Tái ra người bán nước như dân

Lời Tổ Nước nay đọc cho trần

Ghi lịch sử Thánh Thần nước Việt

 

Thánh là Những Danh nhân hào kiệt

Thánh là người kiếp trước lo ra

Là Vua, Quan đánh giặc xông pha

Phật Nhân Tông là Vua đánh giặc

 

Tổ Tông nước đã từng cân nhắc

Ai có tài, có đức, có công

Xả thân vì đất nước núi sông

Tổ đất nước ban công tặng thưởng

 

Thác đi rồi được ban làm tướng

Làm Phật Thiên, Tiên Thánh đại tài

Thác đi rồi lại học lần hai

Ai được phép có tài tái thế

 

Mượn người trần gửi sinh để kế

Kế xuống đời tiếp tục lần hai

Khôn lớn lên có phép Thiên Đài

Có đức tài hiền ra giúp nước

 

Phật, Thánh, Thần của thời kiếp trước

Được tái hồn giúp nước dân ta

Ngài Trần Hiển Đức được sinh ra

Chính hồn Lê Hoàn được tái thế

 

Người trần viết hãy đứng thắc mắc

Đừng lo âu, đây lệnh của Cha

Tổ nước nhà Cha đã đọc ra

Là đúng thực không hề sai trái

 

Cho nên Trần Hiển Đức đã phải

Khác người thường khi được sinh ra

Bảo cầu chùa mới được con bà

Không đúng thế, đây là phép Thánh

 

Thánh Cha, Thánh Mẹ đã cho người

Chọn hồn tái thế xuống trần đời

Vào nhà Ông, Bà sinh cho nước

Một người làm được tướng giúp đời

 

Ông, Bà có công giúp cho Trời

Sinh người tài giỏi cho đất nước

Đã có lăng mộ ở hai nơi

Đời đời, mãi mãi thờ công người

Lịch sử về ông Trần Hiển Đức

Tướng giỏi nhà Trần có công xưa

Không ai hiểu được việc kế thừa

Hồn xưa làm Vua, sau làm tướng

 

Cầm quân đánh giặc thật oai phong

Để lại cho đời một di tích

Văn hóa thờ công tích Đền Rồng

Đời đời, mãi mãi thờ tích Ông

 

Ngày hai, tháng hai, ngày sinh dưỡng (1242)

Ngày hóa thần thông là tháng mười (16/10)

Vòng lửa từ Trời xuống hạ thế

Cho cả ba người bám về Trời

 

Như là huyền thoại ở tại nơi

Tích Trời xưa kia còn để lại

Sự tích cho đời cũng ghi ra

Một Ông, hai Bà, hai cây đa

 

Xưa kia, bây giờ, còn như cũ

Đền thờ tôn tạo đã mấy lần

Năm nay Lệnh Tổ, Lệnh Thánh Trần

Cho thay hòm sắc để biết phần

 

Không còn sắc thờ, cho viết lại

Viết cả tích Ngài của ngày xưa

 

Ông không có vợ, con cũng chưa

Ông lo đánh giặc mải sớm trưa

 

Bốn hai tuổi trần, Ông về sớm

Vợ con chưa có, Ông về Trời

Ông không có mộ ở dưới đời

Cả ba người Trời về Thiên Giới

 

Quân sĩ kêu gào, khóc gọi Ông

Một Ông, hai Bà, ai cũng trông

Thật là có phép của Trời trồng

Ông đã về Trời không còn nữa

 

Dân nước thờ Ông mãi ơn Ông

Hai bà bán nước đã giúp Ông

Chuyện như thần thông người biến hóa

Đây là phép lạ Trời tạo ra

 

Khắp trên đất nước Việt Nam ta

Riêng huyện Chí Linh nay thị xã

Đã có ba người Trời hóa ra

Một ông Giã Tượng, Trời cho ta

 

Trời Hóa ra Ông tuổi lên ba

Gặp Trần Hưng Đạo như một nhà

Hỏi chuyện xong rồi vươn vai đứng

Đã bằng mười tám tuổi người ta

Còn chuyện hai Bà, hai cây đa

Trời cho hóa phép hai Tiên sa

Giáng trần một lần hai thiếu nữ

Mười tám, đôi mươi có phép Trời

 

Trưng Trắc là chị, là một người

Trưng Nhị là em, hai cô gái

Phép Trời hóa tại tỉnh núi cao

Từ Núi Tây Thiên được hóa vào

 

Cho nước Việt Nam được Trời trao

Cho Mẫu Phủ Dầy được phép hóa

Là bốn người vào bất tử nay

Hồng phúc nước Nam thật đẹp hay

 

Chuyện thật như mơ, không bịa đặt

Dấu tích nơi này vẫn còn nguyên

Thời Trần đánh giặc vang tiếng lên

Đại Việt nhỏ bé sao tài thế

 

Đánh giặc Nguyên Mông phải kinh hoàng

Bốn người Trời hóa được lo làm

Bài này nhờ trần gửi Văn hóa

Gửi từ thị xã, gửi phòng ban

 

Gửi Sở Văn hóa để luận bàn

Sau này văn hóa sẽ lo toan

Xây đền di tích Khê Khẩu lớn

Để xứng công vàng, nức tiếng vang ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Thánh Tổ nước Việt Nam đọc,

ngày 11/3/2013 (ngày 30/Giêng/Quý Tỵ)

Phạm Thị Xuyến – Trưởng đoàn làm việc tâm linh ghi lời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *