KÍNH VIẾNG CỐT HỒN LIỆT SĨ VỀ QUÊ

KÍNH VIẾNG CỐT HỒN LIỆT SĨ VỀ QUÊ

Viếng hồn liệt sĩ anh linh

Gia đình đã đón hồn linh cốt về

Hồn xa Gia tộc, làng quê

Xa nhà vì nước hồn về hôm nay

Từ nơi chiến trường lâu ngày

Gia đình mong đợi chờ ngày báo tin

Nay gia đình đã đi tìm

Thấy mồ liệt sĩ báo tin đón về

Đón hồn về tới làng quê

Đón hồn về tới nơi đi chiến trường

Hồn là chiến sĩ phi thường

Hồn đi đánh giặc cho dương thế trần

Giành lại độc lập cho dân

Giành lại lãnh thổ cho trần nước Nam

Hồn là liệt sĩ vẻ vang

Công hồn như núi, như vàng, như sông

Công hồn như biển mênh mông

Hồn cho dân tộc Tổ Tông nước nhà

Hồn cho dân nước Nam ta

Giành lại độc lập vinh hoa hùng cường

Hồn cho gia đình trần dương

Một niềm thương tiếc, nhớ thương vô cùng

Hôm nay xa gần có lòng

Đến viếng hồn đã về trong gia đình

Từ đây hồn liệt sĩ mình

Về tới gia đình, về tới nghĩa trang

Đời đời dân đáp nghĩa vàng

Dân đền công đức khói nhang phụng thờ

Cầu hồn liệt sĩ bây giờ

Độ dân, giúp nước ơn nhờ hồn quân

Cầu hồn liệt sĩ quân nhân

Độ dân, giúp nước, độ phần toàn gia

Độ cho con cháu quê nhà

Phúc tài, lộc, thọ, an gia tốt lành

Cầu hồn liệt sĩ thanh danh

Độ con, cháu, chắt công thành phúc cao

Ơn hồn liệt sĩ tự hào

Anh linh phù độ đồng bào nước Nam

Cầu hồn liệt sĩ vẻ vang

Đời đời dân nước Việt Nam phụng thờ

Có đền liệt sĩ từ giờ

Xã, huyện, tỉnh sẽ xây thờ hồn riêng

Đền thờ liệt sĩ thiêng liêng

Thờ hồn đã có công nên cho đời

Đó là đền đáp công người

Công liệt sĩ đời đền đáp khói hương.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình, đầu thế kỷ 21

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *