KÍNH SỚ XIN PHỤC HỒN VONG XIN NHẬP MỘ VONG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KÍNH SỚ XIN PHỤC HỒN VONG

XIN NHẬP MỘ VONG

Kính sớ trình các Quan, Thần

Thần linh đất nước, Thần linh đất mồ

Nơi nghĩa trang (nghĩa địa) vong cậy nhờ

Đời hồn xin được phần mồ nơi đây

Xin phục hồn cho vong nay

Từ đây hồn được về ngay mộ phần

Từ đây hồn được an thân

An hồn nơi mộ không phần cốt xương

Đời đời hồn được tựa nương

Mộ phần an đẹp, trần dương giúp hồn

Đời hồn có mộ trường tồn

Mộ là nhà hồn mãi mãi từ đây

Suối vàng mát mẻ đêm ngày

Từ đây không phải khổ nay vong hồn

Nhờ Quan giúp hộ độ dồn

Gọi cho vong hồn về nhập mộ vong ./.

Họ tên vong…. tuổi…. địa chỉ:… nơi mộ ở xứ đồng…

Tín chủ gia đình…. Địa chỉ….

Đọc sớ phục hồn 9 lần

 

 

LỜI DẠY VIỆC LÀM DƯỚI ĐÂY

 

(Nếu là nam): Ba hồn bảy vía vong hồn

Ở đâu nghe rõ tên hồn giờ đây

Ví dụ:

 1. Nguyễn Văn A, bao nhiêu tuổi…, mất ngày… tháng… năm… ghi rõ an táng ở xứ đồng…. địa chỉ người mất; gọi 7 lần, xin mời hồn về nhập vào tiểu, xin mời hồn về được nhập mộ mới xây từ đây, mộ mới là nhà của hồn mãi mãi.
 2. Ghi rõ họ tên tín chủ gia đình…, địa chỉ… vào cuối sớ đọc xong 7 lần rồi đem hóa sớ.
 3. Nếu là nữ hãy gọi ba hồn chín vía Nguyễn Thị A… bà, hay là cháu… già hay trẻ tùy việc nhà mình; hãy đọc 9 lần gọi hồn xong đem hóa sớ.
 4. Tiếp đến việc đậy nắp tiểu lại, hạ tiểu xuống mộ, lấp đất hoặc cát là xong việc phục hồn cho vong về mộ..
 5. Khi xây xong có sớ lễ tạ mộ là tạ các Quan, Thần linh xứ mộ nơi mộ mới xây cho vong.
 6. Lưu ý: Khi làm lễ phải có bàn đem ra nơi xây mộ để đặt lễ sớ, kê cao sạch sẽ; mỗi lần thắp 5 nén hương, lễ chay, mặn tùy tâm, không tiền, vàng mã âm.
 7. Có thể gia đình xây mộ riêng cho 1 vong hoặc mấy vong chung một mộ hồn cũng được, chỉ việc ghi họ tên vong vào sớ cốt đặt vào tiểu chung theo thứ tự, cao tuổi, mất trước ghi trước, hoặc bề bậc Gia tiên.
 8. Hoặc mỗi chi họ xây chung một mộ to, mời các hồn vong không có mộ về nhập hồn chung vào một mộ được.
 9. Hoặc mỗi dòng họ xây riêng một mộ to để cho các hồn vong mất mộ, thất lạc mộ, nhất là năm 1945 chết đói rất khổ hồn. Có mộ chung cho hồn an nghỉ là hết khổ hồn vong, vì hồn còn đời đời không bao giờ hết; hồn dân không ai được thăng Thiên (lên Trời), hồn chỉ ở âm phủ đời đời là nơi vĩnh hằng an nghỉ.
 10. Hàng năm vào ngày giỗ Tổ họ, hoặc giỗ Tổ chi, khi cúng mời Tổ họ, Tổ chi trước, xong đến mời các vong hồn từ xa xưa đến ngày nay và mãi mãi sau này được cùng về hiến hưởng cơm cỗ giỗ, có bao nhiêu cỗ đặt lên ban thờ, bàn cúng hết, sau con cháu thụ lộc, không ảnh hưởng gì.
 11. Dân ta đừng nghe theo một số đạo tà họ đã viết sách sai với luật Thánh, Thần nước Việt, họ dạy thờ một bát hương là sai; thờ 3 đời trở lại, còn đời thứ 4 là được thăng Thiên, hồn vong được đi về Trời học đạo, điều đó là sai hoàn toàn với luật Âm, Thiên.
 12. Hồn tà nó dạy sai để nó hại vong âm của nước ta, những đồng tà không hề biết được.
 13. Đồng tà nó dạy dân sai, ai nghe nó là thất hiếu với gia đình và Tổ Tiên nội, ngoại tộc họ nhà.
 14. Đồng tà nó dạy sai với thuần phong mĩ tục của Tổ Tông, Ông Cha ta từ ngày dựng nước đến nay.
 15. Dân ta hãy theo đúng luật tôn thờ, cúng lễ theo bản sắc Dân tộc Việt Nam, thờ người có công dựng nước, giữ nước, thờ Tổ Tông đất nước Đền Hùng, thờ Tổ Gia Tiên nội, ngoại, thờ người đã quá cố, lễ theo văn minh lịch sự; không mê tín dị đoan, lễ theo đúng thuần phong mĩ tục của đất nước; không cúng vàng mã, không cúng thuốc lá; đám cưới, đám tang không rắc tiền gì, đám ma không phải đội cầu, không phải gửi vong lên chùa, đền…

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *