KÍNH SỚ CẦU TRỜI GIÚP DÂN HỘ QUỐC

KÍNH SỚ CẦU TRỜI

GIÚP DÂN HỘ QUỐC

 

Về việc phản đối Trung Quốc lấn Biển Đông ở nước Nam

Kính lễ tại Đền Hòa Bình – Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương

 

Kính sớ theo Lệnh Thiên Đàng

Lệnh Thánh đất nước Việt Nam ban lời

Ban cho người có Hồn Trời

Có Hồn Tổ Nước ban lời dạy dân

Dạy Đoàn lo việc phúc ân

Làm việc công thần giúp nước, dân ta

Làm việc giúp ích nước nhà

Cầu Trời, cầu Tổ Nước ta giúp đời

Nước Việt Nam ngoài biển khơi

Đang có sự đời Trung Quốc lấn sang

Lấn Biển Đông, đặt giàn khoan

Vào vùng biển của nước Nam anh hùng

Việc làm sai Luật Thiên Cung

Việc làm sai phạm Luật cùng nước Nam

Việc làm do trần tham lam

Lấn biển, cướp đảo rõ ràng là sai

Sai với Luật pháp Thiên Đài

Luật Trời ghi rõ phạm sai Luật Thần

Luật Trời, Luật Đất ban dân

Luật Phật, Thánh, Thần, Trời, Đất đã ban

Nước nào xâm phạm làm càn

Nước ấy sẽ bị phạm sang Luật Trời

Luật của Thánh, Thần Nước đời

Tại nơi nước ấy có lời trình thưa

Có sớ trình Trời tấu thưa

Trình với Tổ Nước, trình thưa Tổ Trời

Nước Việt Nam nhất một lời

Bảo vệ Tổ quốc, bầu trời nước Nam

Nước Việt Nam có quyền làm

Kêu gọi các nước trên toàn năm châu

Trên khắp thế giới toàn cầu

Biết việc Trung Quốc đem tàu, máy bay

Sang Biển Đông nước Nam này

Đặt giàn khoan lớn mưu nay kiếm lời

Làm bất bình nước Nam đời

Nhân dân phẫn nộ vì người quá tham

Lòng trần sao nỡ phũ phàng

Bán rẻ tình cảm chứa chan ân tình

Với người lãnh tụ nước mình

Mao Trạch Đông đã vun tình nghĩa sâu

Bác Hồ, Bác Mao từ lâu

Hai người đã bắt tay nhau ước thề

Đất nước hai bên cận kề

Liền sông, liền núi, liền về Biển Đông

Như răng với môi nhất lòng

Xây tình đoàn kết Việt – Trung đời đời

Sao Trung Quốc nỡ nuốt lời

Hồn hai lãnh tụ đang thời lo toan

Tham vàng bỏ ngãi sẽ mang

Họa đời gánh chịu khổ oan dân lành

Đã từng gây chiến hoành hành

Nhà tan cửa nát dân lành đau thương

Từ lâu đã hết chiến trường

Không còn máu chảy đoạn trường xót xa

Từ lâu hai nước như là

Anh em bè bạn gần nhà liệu lo

Tình đoàn kết đã được cho

Hai nước thỏa thuận giữ cho hòa bình

Đời đời sẽ được trường sinh

Sẽ được tốt đẹp quang vinh đời đời

Tại sao nói lại nuốt lời

Tại sao lại có những người xấu xa

Đầu người dạ thú gây ra

Đấy là cá biệt không là số đông

Tại sao trần lại cuồng ngông

Cố tình gây chiến bất công khổ đời

Bao nước trên thế giới cười

Nước Trung Quốc đã phạm lời Luật công

Luật pháp Quốc tế oai phong

Chủ quyền dân tộc ở trong nước mình

Có thấy nghị định thực tình

Có thấy chương trình lấn biển, đảo đâu ?

Có thấy tranh cướp làm giàu

Có thấy xâm lấn ở đâu nước người

Tự nhiên lại mưu tính đời

Đem giàn khoan lớn vào nơi nước này

Vào Biển Đông nước Nam nay

Để dân, nước này phẫn nộ chê bai

Phản đối Trung Quốc những ai

Đã âm mưu tính làm sai luật đời

Làm sai Luật Đất, Luật Trời

Bất chấp dư luận chê cười tật hư

Các nước thế giới coi như

Không ai ủng hộ tật hư làm càn

Người làm lòng dạ sói lang

Không biết pháp luật viết sang điều gì

Không biết chủ quyền nước ghi

Nội quy quyền chủ những gì ở đâu

Đất liền, biển, đảo sở cầu

Đã có quy định những đâu mốc trần

Việc làm đấy không do dân

Do những người trần hàng ngũ cán quan

Do những người trần lòng tham

Bôi nhọ một nước to, sang, đông người

Cuộc họp các nước chê cười

Đề nghị Trung Quốc hãy thời dừng ngay

Dỡ giàn khoan, bỏ việc này

Mưu đồ thôn tính biển nay đang làm

Việc làm đã sai hoàn toàn

Tâm Linh nước Việt việc làm hôm nay

Đề nghị Tâm Linh nước này

Phật, Thánh, Thần nước đang nay được thờ

Ở nước Trung Quốc bây giờ

Hãy mau dạy bảo bây giờ nước, dân

Dạy người cán bộ dưới trần

Hãy hiểu Luật Thần, Luật Nước, Âm, Thiên

Luật Trời cao nhất thiêng liêng

Luật chủ Thiên giới có riêng quyền rồi

Trần không hiểu Luật Đất, Trời

Cán bộ không hiểu Luật Trời, Đất ban

Phật, Thánh, Thần với các Quan

Của nước Trung Quốc lo toan dạy trần

Hãy xếp tâm cho nước, dân

Rút giàn khoan trần đang đã làm sai

Đừng cố phạm Luật Thiên Đài

Phạm Luật Trời, Đất ban bài dạy dân

Dạy từ cán bộ xuống trần

Không nước nào được làm phần việc sai

Đã chuốc lấy họa khổ hoài

Vì cố tình chống lệnh bài Trời ban

Lấn Biển Đông việc rõ ràng

Đặt giàn khoan lớn hoàn toàn là sai

Nơi biển nước Việt an bài

Trung Quốc xâm lấn đã sai việc làm

Hãy dừng lại việc lo toan

Đừng gây nên việc bạo tàn xâm lăng

Vì ép dân làm nhố nhăng

Sau gây tang tóc thiệt tăng của, người

Trung Quốc đã phạm Luật Trời

Tâm Linh nước Việt có lời Trình Thiên

Trình Trời, trình Đất thiêng liêng

Tổ Trời sinh các nước trên toàn cầu

Tổ toàn thế giới một màu

Đề nghị Trời, Đất dạy đầu nước, dân

Nước nào không theo Luật Thần

Cầu Trời xét xử, Lệnh Thần Trời ban

Xử nước nào đã to gan

Phạm vào quy ước Luật ban của Thần

Nước ấy sẽ khổ vô ngần

Nước ấy sẽ bị phép Thần Trời cao

Trời trị theo Luật Thiên Tào

Cho trần hiểu được phép vào của Thiên

Để cho thế giới biết nên

Có Trời giáng hạ khắp trên đời này

Có Tổ Tông nước xưa nay

Có Tâm Linh Nước lúc này dạy dân

Dạy dân ăn ở nghĩa nhân

Dạy dân tu Đạo Thánh Nhân nước nhà

Đạo Trời, Đạo nước Nam ta

Hiếu thảo, thật thà, vẹn nghĩa trí trung

Đừng đi cướp phá lung tung

Đừng đi lấn biển, đảo cùng của ai

Đừng đi làm điều trái sai

Đừng phạm vào Luật Thiên Đài Trời cao

Đừng phạm Luật Tổ ghi vào

Đừng phạm luật nước dạy vào cho dân

Ban cho cán bộ dưới trần

Do Đảng lãnh đạo không phần nào sai

Học tư tưởng Bác đại tài

Học đạo đức Bác chớ sai điều gì

Chấp hành luật pháp đã ghi

Cùng nhau đoàn kết luôn ghi trong lòng

Sức mạnh sẽ biến thành đồng

Đồng tâm, đồng sức, đồng lòng cùng lo

Bảo vệ Tổ quốc lớn to

Xây dựng xã hội chăm lo nước nhà

Dân ta đoàn kết lo ra

Phản đối Trung Quốc đang là làm sai

Ủng hộ Đảng ta có bài

Đề nghị Trung Quốc làm sai phải ngừng

Phải rút giàn khoan về cùng

Địa danh lãnh thổ nước Trung Quốc làm

Đừng thấy dầu mỏ nước Nam

Trung Quốc vội làm tưởng bở dễ xơi

Nhà nước Việt Nam có lời

Quốc hội nước Việt, dân đời nước Nam

Toàn dân, các cấp, ngành, ban

Muôn người như một hô vang lời thề

Bảo vệ Tổ quốc làng quê

Không cho ai lấn đảo, vào Biển Đông

Tấc đất, tấc vàng mênh mông

Không cho ai lấn Biển Đông nước nhà

Quyền chủ, quyền của nước ta

Trung Quốc phải rút quân ra khỏi vùng

Về vùng biển của nước Trung

Trung Quốc không được ở cùng nước Nam

Phản đối Trung Quốc việc làm

Đặt giàn khoan Hải Dương 981 việc làm phạm sai

Hôm nay Hồn Thánh viết bài

Hồn Tổ nước Việt đọc bài tấu thưa

Trình sớ về Trời dẫn đưa

Trình Tổ Đất Nước việc thưa về Trời

Xin Trời xét mọi sự đời

Xếp đặt dưới đời Trung Quốc phải nghe

Tránh nạn chiến tranh khổ e

Dân lành hai nước sẽ e khổ trần

Đầu rơi máu chảy khổ thân

Trời hãy xử trần ai kẻ làm sai

Để cho dân được an bài

An người, an của, trong, ngoài nước Nam

Xin cầu Trời độ nhân gian

Độ khắp nước Việt, độ sang toàn cầu

Mưa hòa gió thuận một màu

Cầu bớt bão lụt mưa sầu lớn to

Cầu bớt sóng thần đỡ lo

Cầu bớt động đất, cầu cho an hòa

Cầu bớt mưa đá xót xa

Bớt họa lửa cháy, bớt là khổ dân

An toàn giao thông dưới trần

Đường không, đường bộ, đường tàu được an

Đường sắt lưu thông an toàn

Xin cầu Trời, Đất cầu sang Tổ nhà

Xin cầu Quốc thái an hòa

Việt – Trung sẽ được an hòa như xưa ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha Tổ Nước Việt Nam đọc tại Đền Hòa Bình

ngày 15/5/2014 (ngày 17/4/ Giáp Ngọ)

Trưởng đoàn Hòa Bình: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *