KÍNH SỚ KÍNH DÂNG LỄ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ

KÍNH DÂNG LỄ

(Đền, đình nào ghi rõ)

        Con kính mời Đức Cha Trời

        Con kính mời Đức Mẫu Địa

        Con kính mời Đức Cha Lạc Long Quân

        Con kính mời Đức Mẫu Âu Cơ

        Con kính mời Đức Bác Hồ vĩ đại

        Con kính mời Đức Ba Cha

        Con kính mời Đức Tam Tòa Thánh Mẫu

        Con kính mời Đức Tam Tổ Phật

        Con kính mời Hội đồng các cấp Phật, Thánh, Thần,

                                                Vua, Quan nước Việt Nam

        Con kính mời hồn các anh hùng và liệt sĩ đất nước

        Con kính mời các cấp bề trên giáng về đền chứng tâm,

                                               chứng lễ cho Đoàn chúng con.

        Hôm nay là ngày…. tháng…. năm….âm lịch

                            ngày …. tháng….năm…. dương lịch

        Chúng con ở…….. về tại đền……….

Kính trình Cha Mẹ Tổ Trời

Kính trình Cha Mẹ Tổ nơi nước nhà

Kính trình Ngọc Phật trên toà

Kính trình Cha Mẹ nước nhà Việt Nam

Kính trình Vua Tổ vẻ vang

Trình thánh Thần nước Việt Nam anh hùng

Kính trình Danh nhân nói chung

Kính trình liệt sĩ anh hùng nước Nam

Đã cho đất nước vẻ vang

Các đền lịch sử huy hoàng đẹp tươi

Tạ ơn công đức những người

Làm nên lịch sử sáng tươi huy hoàng

Đất nước ngày một khang trang

Ơn Trời, ơn Đất, ơn sang Tổ nhà

Ơn Phật, Thánh, Thần nước ta

Đã độ, hộ nước Nam nhà tốt tươi

Đã độ dân khắp muôn nơi

Xin cầu độ tiếp ngược xuôi nước nhà

Xin cầu mưa thuận gió hoà

Xin cầu độ khắp nước nhà bình an

Cầu sức khoẻ, cầu việc làm

Tăng gia sản xuất mùa màng bội thu

Toàn dân nhất đạo tu bù

Tu đường Đạo mới là tu cho mình

Theo Đảng, theo Bác quang vinh

Theo đường Đạo mới Thiên Đình nước Nam

Hôm nay tín chủ trần gian

Về đây kính cửa Thiên Đàng anh linh

Lễ dâng sớ tấu kính trình

Xin mời Phật, Thánh chứng minh tâm trần

Xin cầu phúc, xin cầu ân

Xin cầu tài lộc cho trần toàn gia.

Ngày…..tháng…. năm…. (trần ghi vào ngày đi lễ)

Tín chủ con là: họ tên, bao nhiêu người đi lễ, hay gia đình riêng ghi vào. Trú quán ở đâu ghi vào; đi lễ ở đâu, đền nào, ghi kính sớ trình đền ấy.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

 Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

 

1) Bài trình sớ:

Kính dâng sớ tới Thiên Đình

Sớ trình Phật,Thánh nước mình Việt Nam

Sớ trình Cha, Mẹ Thiên Đàng

Sớ trình Cha, Mẹ Tòa vàng Tâm Linh

Sớ trình Cha, Mẹ Thiên Đình

Xin cầu phúc, lộc, thọ, vinh mọi nhà

Người đi, người ở tại gia

Kính cầu trên chứng tâm quà hôm nay.

        – Mời tất cả mọi người lễ 5 lễ.

        “Xin quy Ngọc Phật” 5 lần

                          Họ tên tín chủ…. Địa chỉ….

 

2) Bài xin lễ hóa sớ đền, đình, chùa:

Kính dâng tạ Phật, Thánh, Thần

Kính dâng tạ Phật, Thánh nhân nước nhà

Kính cầu các cấp trên tòa

Vua, Quan, liệt sĩ nước nhà Việt Nam

Xin cầu độ nước, dân an

Xin cầu mưa thuận, gió an muôn đời

Xin cầu độ khắp muôn nơi

Độ cho đất nước, cho người cầu trên

Cho đoàn đi lễ hành hương

Xin được hóa sớ kính hương lòng thành.

        – Mời mọi người vái tạ 3 lễ hóa sớ.

        “Xin quy Ngọc Phật” 3 lần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *