KÍNH LỄ LIỆT SĨ NƯỚC NAM

KÍNH LỄ LIỆT SĨ NƯỚC NAM

Kính lễ liệt sĩ nước Nam

Đời đời bất tử an khang đời đời

Lễ hồn liệt sĩ sáng ngời

Để dân báo đáp công người vì dân

Liệt sĩ vì nước quên thân

Vì dân phục vụ hiến thân trọn đời

Liệt sĩ là gương sáng ngời

Để lại cho đời, cho nước, cho dân

Ơn các liệt sĩ vì trần

Hy sinh anh dũng cứu dân nước nhà

Đời đời thờ phụng Ông Cha

Các bà, các chị, anh ra chiến trường

Hy sinh không tiếc máu xương

Đời đời đáp nghĩa đền ơn công người

Dân lập đền thờ tại nơi

Để dân đền đáp công người hy sinh

Giành lại Tổ quốc quang vinh

Giành lại độc lập thái bình tự do

Ơn Đảng, ơn Bác chăm lo

Ơn các liệt sĩ công to lớn này

Đời đời dân nhớ đến ngày

Hai bảy, tháng bảy, là ngày đền ơn

Cúng giỗ liệt sĩ trần dương

Như giỗ Cha Mẹ anh em trong nhà

Lễ nghi chay mặn dâng quà

Hương, hoa, quả, thực để mà tạ ơn.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

 Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *