KÍNH SỚ DÂNG TƯỢNG ĐỒNG ĐỨC CHA ĐẠI VƯƠNG TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ ĐỨC NGÀI TRẦN HIỂN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ DÂNG TƯỢNG ĐỒNG ĐỨC CHA ĐẠI VƯƠNG TRẦN HƯNG ĐẠO  VÀ ĐỨC NGÀI TRẦN HIỂN ĐỨC

Tại Đền Thượng, thôn Khê Khẩu

        Tỉnh Hải Dương, thị xã Chí Linh, phường Sao Đỏ, viết sớ từ Đền Hòa Bình.

        Kính dâng trình Đền Thượng thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

        Kính sớ dâng tượng đồng thờ Đức Cha Đại Vương: Trần Hưng Đạo linh từ.

        Kính dâng tượng đồng thờ Đức Ngài: Trần Hiển Đức linh từ.

        Ngày 10 tháng 10 năm Giáp Ngọ, ngày 01 tháng 12 năm 2014.

Kính xin dâng tượng kính thờ

Tượng đồng xin kính, xin thờ từ đây

Xin Cha chứng tấm lòng dầy

Cho hai tín chủ của nay gia đình

Xin Quan chứng tấm lòng trình

Dâng Quan ngôi tượng dáng hình của Quan

Tượng Cha – vị tướng hiên ngang

Toàn tài văn võ cứu an độ đời

Tượng Quan hùng mạnh đẹp tươi

Kính dâng tượng người hai vị Thánh, Quan

Thời Trần nức tiếng thơm vang

Đánh tan quân giặc ngoại sang nước nhà

Nguyên Mông thua trận chạy xa

Chiến công vang khắp nước nhà, năm châu

Chiến công vang khắp hoàn cầu

Tin mừng thắng trận đâu đâu cũng mừng

Danh Cha vang khắp lẫy lừng

Các đền thờ Thánh đã cùng thờ Cha

Nội trong cả nước Nam ta

Chùa, đền, đâu cũng thờ Cha Trần Triều

Nơi Đền Khê Khẩu nhất điều

Từ lâu thờ ảnh Trần Triều là Cha

Năm nay xây đền mới ra

Một nhà xin cúng tượng Cha – Trần Triều

Một nhà xin nhất một điều

Xin dâng cúng tượng Thiên Triều – tướng ông

Hai ngôi tượng đúc bằng đồng

Dâng Đền Khê Khẩu oai phong đời đời

Thờ Cha, thờ Quan tại nơi

Đền Thần có tích từ thời xưa kia

Đền công đáp nghĩa sớm trưa

Đời đời thờ phụng kính thưa hai Ngài.

        Tín chủ gia đình xin dâng cúng tượng đồng thờ Đức Quan tại Đền Thượng, thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương và kính dâng ngôi tượng đồng Cha Hưng Đạo Đại Vương: Trần Quốc Tuấn linh từ, Thượng Đẳng Thần Quốc Công Tiết Chế linh từ.

  1. Tín chủ: Nguyễn Thi Thu, sinh năm 1955

                         Lương Công Bân, sinh năm 1951

        Địa chỉ: Nhà 45, đường 22, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

        Gia đình dâng công đức toàn bộ số tiền xây nhà đền trong thờ Ngài; dâng 3 ban thờ + 01 bát lô hương đồ thờ + 02 cột cờ + 2 cây đèn và lư hương bằng đá.

  1. Tín chủ: Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1962.

                         Bùi Thế Nghĩa, sinh năm 1959

        Địa chỉ: Số nhà 69, đường Đồng Đen, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *