KÍNH LỄ ĐỀN CÔNG KÍNH DÂNG TƯỢNG ĐỒNG KÍNH THỜ MUÔN THUỞ

KÍNH LỄ ĐỀN CÔNG

KÍNH DÂNG TƯỢNG ĐỒNG

KÍNH THỜ MUÔN THUỞ

Tại Đền Thượng, thờ ngài Trần Hiển Đức

Thờ Cha Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

 

Kính biết ơn, đời đời ghi nhớ

Công lớn to của những người trần

Đã vì dân, vì nước quên thân

Đã chiến đấu muôn phần dũng cảm

 

Đã hy sinh không tiếc máu xương

Đã giành lại Tổ quốc, quê hương

Đã để lại lịch sử tỏ tường

Đã có đền xưa kia ghi tạc

 

Đã có bia ghi khắc tên người

Để đời đời mãi mãi muôn nơi

Xây đền thờ công người vì nước

Lễ đền ơn người đã vì dân

 

Để đời đời thờ phụng ân cần

Lễ đền đáp công người vì nước

Thờ người xưa, ông cha thuở trước

Đã đánh giặc giữ nước non nhà

 

Đền thờ ông Thượng Tướng Công là

Trần Hiển Đức đời đời ghi tạc

Ông có công đánh giặc thời Trần

Cùng Hưng Đạo Đại Vương cầm quân

 

Đánh Nguyên Mông kinh hoàng khiếp sợ

Để đời đời dân ta ơn nhớ

Công lớn to của Thánh, của Thần

Thánh, Thần Nước là những người trần

 

Xưa có công đi làm cách mạng

Thác giờ linh được hiển Thánh, Thần

Do Trời, Đất, do Tổ Tông trần

Chấm công đức muôn phần trọng đại

 

Trời đã ban, Tổ Nước đã ban

Được vang tên trong lịch sử vàng

Của Thiên giới và của Âm giới

Lịch sử trần dân ta biết tới

 

Ai có công làm tướng, làm vua

Ai có hồn tái thế kế thừa

Được sinh ra làm quan, làm tướng

Có đức, công, người ấy sẽ được

 

Tu nhân tâm đạo đức giúp đời

Có công, tích, để lại tại nơi

Có sử Trời, sử đời ghi lại

Là được xây đền thờ mãi mãi

 

Để đền công báo đáp ơn người

Ơn xưa nay, ơn mãi đời đời

Xây đền thờ, đúc tượng thờ phụng

Thờ cúng hồn cầu độ núi sông

 

Độ Tổ quốc bền vững thành đồng

Độ đất nước hùng cường lớn mạnh

Độ toàn dân, nam, nữ, trẻ, già

Theo Đảng, theo Bác Hồ nước ta

 

Là muôn thuở nước nhà bất tử

Là muôn thuở nước nhà lớn cao

Là muôn thuở nước nhà tự hào

Là muôn đời tự do, độc lập

 

Thôn Khê Khẩu năm nay cấp tốc

Xây đền thờ ở cả hai nơi

Không ai ngờ công việc xong xuôi

Vừa hoàn thành vô cùng tốt đẹp

 

Đây là lời của Thánh đọc chép

Ghi từng trang để lễ hôm nay

Một ngày này công việc vẹn đầy

Lên đền mới, mừng ngày đón tượng

Đón tượng Quan, đón tượng của Cha

Thờ tại đền di tích thôn nhà

Thôn Khê Khẩu tích xưa để lại

Bia hãy còn khắc mãi chữ ghi

 

Trần Quốc Tuấn đứng đầu chỉ huy

Là Hưng Đạo được ghi sử sách

Nơi đây thờ Trần Triều rành mạch

Có ảnh thờ, sử sách còn ghi

 

Ngày hôm nay tuyệt đẹp thần kỳ

Có đền mới uy nghi hai tượng

Không thể ngờ, dân chưa mơ tưởng

Cán bộ không thể biết điều này

 

Do Thánh Trần – Cha đã xếp nay

Mới có được việc này đặc biệt

Hỏi người trần không ai thể biết

Hỏi người viết sẽ biết được ngay

 

Việc đền này mười hai năm nay

Thánh đã từng lo ngày xây dựng

Năm Giáp Ngọ sẽ được hoàn thành

Việc thi công xây dựng thật nhanh

 

Có cán bộ thôn nhà đắc lực

Có hội viên của Đạo Tâm Linh

Đền Hòa Bình, Cha đã khai sinh

Đoàn Hòa Bình, Tâm Linh có một

 

Cha đặt tên Đoàn Thần trụ cột

Để Cha trao công việc của Thần

Công việc to, việc bé giúp dân

Các việc Thần vô ngần trọng đại

 

Đoàn Hòa Bình năm nay đã được

Lo hai đền Khê Khẩu cùng dân

Tâm hai nhà công đức tiền trần

Tâm hội viên Đoàn Thần góp lại

 

Cùng địa phương xây sửa lại đền

Tâm hai nhà đúc tượng dâng lên

Tượng bằng đồng thờ Ngài muôn thuở

Kính đền công, báo đáp ơn Người

 

Hai tượng Ngài thật là đẹp tươi

Hai nhà Đoàn Hòa Bình dâng cúng

Cùng ban thờ, đồ thờ thanh danh

Kính cầu Cha chứng tấm lòng thành

 

Kính cầu Quan chứng nhận tâm dành

Cho người dâng xây đền, đúc tượng

Thôn Khê Khẩu tâm thành chí hướng

Cán bộ nhân dân nhất một lòng

Cùng góp sức xây đền nhớ tới

Công lớn cao của Đức Thánh Trần

Công lớn cao của Đức Quan, Thần

Là hai vị ngày xưa đánh giặc

 

Cho nước, dân, đời đời xã tắc

Lễ ơn Người đã có công lao

Nước, dân ta thật là tự hào

Thôn Khê Khẩu biết bao vui sướng

 

Việc bất ngờ đã đến hôm nay

Đã hoàn xong trong một năm này

Xây hai đền, tích xưa để lại

Trùng tu lại một nhà khang trang

 

Đền từ đây to đẹp huy hoàng

Do Thánh Trần là Cha xếp đặt

Luật của Thánh thật là nghiêm ngặt

Ai có công, của, được ghi công

 

Sổ vàng công đức xây Đền Rồng

Công đức cao, khắc bia ghi lại

Ai lấy trộm phạm tội sai trái

Ai gian tham, Thánh sẽ ghi tên.

 

– Thánh có thật, đang đọc tỏ tường

Cho Đồng Thánh ghi đọc ngày lễ

Ngày hôm nay Thánh Cha sẽ kể

Cho dân nghe về tích nơi này

 

Đền nơi đây gọi Đền Thượng nay

Thờ tượng hai người xưa làm tướng

Đánh giặc Nguyên, Mông phải đầu hàng

Trần Hưng Đạo chỉ huy lớn sang

 

Còn các tướng theo hàng văn võ

Lời hôm nay Thánh Cha sẽ ngỏ

Cho văn hóa Sở, Bộ biết hay

Biết về tích Trời giáng về đây

 

Thôn Khê Khẩu xã này Văn Đức

Việc đặc biệt đây là có thực

Thật không sai từ ở Đền Hùng

Nơi đất Tổ thật là oai phong

 

Trời xuất hiện hai người con gái

Bằng ba tuổi hai người đã phải

Ở trong rừng kiếm quả hoa ăn

Dưới gốc cây lá trải chiếu nằm

 

Trong trăm ngày đã thành người lớn

Một ngày trời mưa to dữ tợn

Hai người rời rừng đã về đây

Về nơi đất Đền Hạ thôn này

Hai người có hai cây đa nhỏ

Từ Phú Thọ hai người nghe rõ

Hãy đi về nơi chỗ nghỉ chân

Khi bảo dừng hãy nhớ việc cần

 

Hai cây đa hãy trồng xuống đất

Cách nhau năm mét, giữa làm nhà

Quán nhỏ bán hàng nước chè pha

Hàng ngày bán cho người tướng, sĩ

 

Đó là một phép Trời huyền bí

Đã cho ta một sự tích này

Hai cô gái đó là ai nay

Chính Hai Bà: Trưng Trắc, Trưng Nhị

 

Hai chị em quê ở Mê Linh

Hai Hồn Bà Trời cho tái sinh

Thành hai người con gái thực tình

Phép của Trời giáng linh hóa được

 

Trời cho về để giúp tướng ông

Giúp Trần Hiển Đức kế thần thông

Cùng Trần Hưng Đạo thắng Nguyên, Mông

Ta có Tổ Trời, cùng Tổ Nước

 

Giúp hộ cho ta thắng Nguyên, Mông

Cho nên tích cũ xưa có trồng

Hai cây đa xưa, giặc đã phá

Trời lại cho dân trồng lại ngay

 

Hai cây lần ba trồng nơi này

Cây chị, cây em, hai cô gái

Trước là quán nước, giờ xây cầu

Trước có nghè cũ, giờ đền mới

 

Trước có tượng xi, giờ tượng đồng

Cũng hai nhà công đức tượng Ông

Hai họ Nguyễn: Thu, Hà công đức

Người Đoàn Hòa Bình ở Sài Gòn

 

Hai đền xây xong được vuông tròn

Đền Thượng trùng tu thật là đẹp

Bốn tượng, hai đền thật oai nghiêm

Không ai biết được việc Thánh, Tiên

 

Người viết nghe lời Thánh chỉ truyền

Sẽ có Đền Thiên, tượng đồng Thiên

Sẽ có lời Thánh đọc viết nên

Cho nước, cho dân khắp mọi miền

 

Nghe mà biết được Tiên giáng thế

Có thật, không sai, có Thánh truyền

Bây giờ đền mới đã xây nên

Thờ hai cô gái là nữ tướng

Là Hồn Bà Trưng, hai chị em

Là hai Hồn Vua, Vua Trưng Vương

Vua Hai Bà Trưng xưa giữ nước

Thế kỷ mười ba giúp thời Trần

 

Khê Khẩu – Văn Đức hai Đền Thần

Mười hai năm qua Thánh, Thần đợi

Đến hai nghìn mười bốn thành công

Thánh xếp cán bộ, xếp dân chung

 

Xếp Đoàn Hòa Bình lo trọng trách

Trưởng Đoàn Hòa Bình phải lo toan

Phó đoàn, hội viên cùng lo hoàn

Hai đền thành công, có công Thánh

 

Đã được song toàn đẹp hân hoan

Ngày mừng đón tượng thật vẻ vang

Cha trao cho Đoàn lo việc lễ

Thánh giáng giúp dân, giúp việc Thần

 

Đền Thượng hôm nay đẹp phúc ân

Đã được tỉnh trao bằng di tích

Đền Hạ có ngày có bút hịch

Sẽ được tỉnh trao di tích sau

 

Nơi Ông luyện võ, doanh trại cũ

Nơi Ông luyện quân có chí, tài

Nơi đất Hai Bà giáng không sai

Nơi hai cây đa, xưa quán nước

 

Nơi có vòng lửa xuống từ Trời

Nơi có vòng lửa đón ba người

Giờ Ngọ ban trưa ngày mười sáu

Tháng mười hàng năm giỗ ba người

 

Một ông, hai bà, người của Trời

Hồn Nước tái ban do Trời xếp

Giúp ích cho đời, xong về Trời

Cho nên Thánh giúp việc tại nơi

 

Xây dựng Đền Thần, đúc xong tượng

Mọi thứ song toàn đẹp trang nghiêm

Ghi công cán bộ dưới trần miền

Ghi tâm công đức dâng Đền Thánh

 

Biểu dương hai nhà có tâm cao

Nguyễn Thu, Nguyễn Hà có tâm vào

Có Đoàn Hòa Bình mới thành đạt

Có các dòng họ đã thành công

 

Hoan hô tất cả đã đồng lòng

Con, em ở xa cùng công đức

Được việc Thánh, Thần, việc thôn làng

Cho xã, thị xã, tỉnh hân hoan

Không gì quý bằng việc đoàn kết

Khó khăn đến mấy cũng vượt qua

Cảm ơn Trời Đất, Tổ Tông ta

Xin chúc đoàn kết, nổ pháo hoa ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

xong lúc 11h30’ ngày 29/11/2014 – 08/10/Giáp Ngọ

Làm lễ hô Thần nhập tượng ngày 10/10/Giáp Ngọ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *