KÍNH SỚ DÂNG ĐỀN THƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KÍNH SỚ DÂNG ĐỀN THƯỢNG

Ngày khai trương đền mới

 

Tỉnh Hải Dương, thị xã Chí Linh, phường Sao Đỏ, Đền Hòa Bình, viết sớ Thiên kính sớ dâng mừng  ngày lên đền mới – Đền Thượng, thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

 

Kính trình Đức Cha Trời

Kính trình Đức Mẫu Địa

Kính trình Đức Ngọc Phật

Kính trình Đức Cha Lạc Long Quân

Kính trình Đức Mẫu Âu Cơ

Kính trình Đức ba Cha

Trình trình Đức Tam tòa Thánh Mẫu

Kính trình Đức Tam Tổ Phật

Kính trình Đức Thượng Tướng Công Trần Hiển Đức

Kính trình Hội đồng các cấp Phật, Thánh, Thần, Vua, Quan nước Việt Nam, cùng các hồn anh hùng liệt sĩ của đất nước.

 

Kính mừng ngày khai trường đền dâng tượng

Đền mới xây thêm một nhà trong

Đền thờ ngài Hiển Đức oai phong

Đền thờ Cha Trần Triều – Hưng Đạo

Kính sớ Thiên dâng trình kính cáo

Lên Tổ Trời, Tổ nước Nam ta

Trình Cha Mẹ, Tổ nước Nam nhà

Trình Ngọc Phật – Bác Hồ vĩ đại

Trình Đức Vua Hùng Vương kính bái

Trình Đức Cha Hưng Đạo Đại Vương

Trình Đức Cha Đại Nhân Thiên đường

Trình tam tòa Thiên Vương Thánh Mẫu

Trình nhị vị Vương Bà sớ tấu

Trình tướng ông Hiển Đức hiền tài

Đền thờ Ông đẹp cảnh Thiên đài

Mời Phật, Thánh giáng trần ngự giá

Ngày hôm nay hân hoan có cả

Hội nghị Thiên, văn võ bá quan

Giáng về đền cùng chúc lời vàng

Đền Khê Khẩu muôn đời tốt đẹp

Đền Khê Khẩu muôn đời an khang

Đền thờ Thánh, thờ Thần huy hoàng

Đền Khê Khẩu muôn vàn trọng đại

Hai đền thờ muôn đời, mãi mãi

Có tích xưa để lại cho dân

Ngày hôm nay mới được tuyệt trần

Cho thôn, xã, thị xã tươi đẹp

Cho Chí Linh thị xã linh kiệt

Đất địa linh hào kiệt anh hùng

Đất Chí Linh địa linh từng vùng

Có Thánh giáng, có Trời cũng giáng

Có Thánh giáng đọc bài Thánh giảng

Cho hôm nay sự thật rõ ràng

Từ nơi xa biết lệnh Thiên Đàng

Cho xây đền thờ Thánh, Thần Nước

Tin sẽ truyền từ xuôi đến ngược

Tin bay đi từ Bắc – Trung – Nam

Lịch sử Thiên ghi lại rõ ràng

Hai đền thờ Thánh, Thần, liệt sĩ

Đền thờ công đáp nghĩa ơn người

Thờ danh nhân văn hóa đẹp tươi

Thờ ơn người, cầu người phù độ

Cho xưa, nay, cho mãi mai sau

Mừng đền thờ to đẹp kính cầu

Độ dân nước muôn đời tốt đẹp

Lời Hồn Thánh đọc thơ cho chép

Cảm ơn dân, cán bộ thôn nhà

Các quan khách từ gần tới xa

Cảm ơn Đoàn Hòa Bình lo liệu

Buổi lễ hôm nay đủ, không thiếu

Việc Thánh trao sẽ được lo tròn

Sớ mừng đền vang những lời son

Chúc đoàn kết, dồi dào sức khỏe

Chúc thành công, mọi việc thành công ./.

 

Kính lời viết sớ theo Hồn Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *