KÍNH SỚ DÂNG LỄ THƯỢNG NGUYÊN

KÍNH SỚ DÂNG LỄ THƯỢNG NGUYÊN

      Kính lễ Rằm tháng Giêng

 (Gọi lễ Thượng Nguyên)

Kính xin dâng lễ Cha Trời

Kính lễ Mẹ Địa kính lời cầu trên

Kính lễ cầu ngày Thượng nguyên

Cầu Trời cầu Đất độ yên nước nhà

Cầu Tổ Tông nước Nam ta

Cầu Phật, cầu Thánh, Thần và các Quan

Cầu Bác cao nhất toà vàng

Cầu trên cứu độ dân Nam nước nhà

Cầu độ mưa thuận gió hoà

Cầu Trời độ hết nước nhà Việt Nam

Cầu Tổ Tông nước độ ban

Cho toàn dân được an khang phúc lành

Cầu Phật, Thánh, Thần độ dành

Phúc, tài, lộc, thọ, an lành toàn gia

Cầu độ con cháu hiền hoà

Thông minh, học giỏi giúp ra cho đời

Tuần rằm kính lễ thưa lời

Lễ cầu cho cả âm đời với dương.

Các tín chủ: họ tên…. tuổi…. đọc tiếp bài kinh giải hạn

Các ngày đại lễ của gia đình đọc bài lễ này được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *